112l -- Prisindexet för gamla aktiebostäder (2015=100) och antalet affärer, efter år, 2015-2018
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

Område Markera minst ett värde

Totalt 84 Valda

Sök

Hustyp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Antal rum Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-08-23
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Kvadratmeterspris (EUR/m2):
eur / m2
Index (2015=100):
indextal
Årsförändring (index 2015=100):
%
Realprisindex (2015=100):
indextal
Årsförändring (realprisindex 2015=100):
%
Antal:
antal
Kommande uppdatering
2020-01-31
Skapad datum
2018-05-02
Källa
Aktiebostadspriser, Statistikcentralen
Matris
014_112l_2018
Fotnoter

Fotnoter

Kvadratmeterpriserna i tabellen har korrigerats 23.8.2019.
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift
Hustyp
Klassificeringen indelar bostäderna i olika typer. T.ex. flervåningshus, radhus, småhus. I statistiken över bostadspriser används klasserna flervåningshus och radhus. I uppgifterna för radhus ingår också småhus i form av bostadsaktie.
Antal rum
Antal rum är samma som antalet boningsrum i lägenheten. Köket räknas inte till boningsrum. Bostäder som hör till klass 3r+ har minst tre rum.
Uppgifter
Kvadratmeterspris (EUR/m2)
Kvadratmeterpriserna är viktade geometriska medelvärden av kvadratmeterpriser (EUR/m²).
Index (2015=100)
Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent variabeln som granskas under ifrågavarande tidpunkt är av basperiodens värde eller mängd. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.
Årsförändring (index 2015=100)
Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).
Realprisindex (2015=100)
Anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (t.ex. 2000, 1983 eller 1970). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.
Årsförändring (realprisindex 2015=100)
Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).
Antal
Antalet beskriver överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten. Uppgifterna revideras under de följande månader på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Det är inte att rekommendera att använda den senaste månadernas antal köp för att beskriva köpaktiviteten.