1. 112l -- Prisindexet för gamla aktiebostäder (2015=100) och antalet affärer, efter år, 2015-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 145475 Ändrad senast: 2019-08-23

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (84)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Index (2015=100), Årsförändring (index 2015=100), Realprisindex (2015=100), ..., Antal (6)


 2. 112q -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter postnummerområde och byggnadsår, 2010-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6530466 Ändrad senast: 2019-05-03

  1. Postnummer: 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors ), 00120 Rödbergen (Helsingfors ), 00130 Gardesstaden (Helsingfors ), 00140 Brunnsparken - Ulrikasborg (Helsingfors ), ..., 99980 Utsjoki centrum (Utsjoki ) (1653)
  2. Hustyp: Flervåningshus, enrumslägenhet, Flervåningshus, tvårumslägenhet, Flervåningshus, trerumslägenhet+, Flervåningshus totalt, ..., Hustyp totalt (6)
  3. Byggnadsår: -1949, 1950-1959, 1960-1969, 1970-1979, ..., Byggnadsår, totalt (9)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (.../m2), Antal, (2)


 3. 112s -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer, efter år, 2010-, 2010-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 105747 Ändrad senast: 2019-08-23

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (84)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, (2)


 4. 112u -- Prisindexen för gamla aktiebostäder, (1970=100, 1983=100, 2000=100, 2005=100, 2010=100), efter år, 1988-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1371576 Ändrad senast: 2019-05-03

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (83)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. År: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2018 (31)
  5. Uppgifter: Index (1970=100), Realprisindex (1970=100), Index (1983=100), Realprisindex (1983=100), ..., Realprisindex (2010=100) (10)


 5. 112v -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer kommunvis, 2010-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 92554 Ändrad senast: 2019-08-23

  1. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  2. Kommun: Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (301)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  4. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, (2)


 6. 112z -- Priser och index för nya bostäder, efter år, fr.o.m. år 2010, 2010-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14876 Ändrad senast: 2019-01-31

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Nyland, Södra Finland, ..., Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) (8)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  4. Uppgifter: Kvadratmeterpris (eur / m²), Index (2010=100), Årsförändring, (3)