12fv -- Prisindexet för nya aktiebostäder (2015=100) och antalet affärer, efter kvartal, 2015Q1-2020Q2
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Kvartal Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Område Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

Hustyp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Antal rum Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2020-07-31
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Index (2015=100):
indextal
Kvartalsförändring (index 2015=100):
%
Årsförändring (index 2015=100):
%
Antal:
antal
Kommande uppdatering
2020-08-27
Skapad datum
2020-01-21
Källa
Aktiebostadspriser, Statistikcentralen
Matris
025_12fv_2020q2
Fotnoter

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift
Hustyp
Klassificeringen indelar bostäderna i olika typer. T.ex. flervåningshus, radhus, småhus. I statistiken över bostadspriser används klasserna flervåningshus och radhus. I uppgifterna för radhus ingår också småhus i form av bostadsaktie.
Antal rum
Antal rum är samma som antalet boningsrum i lägenheten. Köket räknas inte till boningsrum. Bostäder som hör till klass 3r+ har minst tre rum.
Uppgifter
Index (2015=100)
Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent variabeln som granskas under ifrågavarande tidpunkt är av basperiodens värde eller mängd. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.
Kvartalsförändring (index 2015=100)
Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.
Årsförändring (index 2015=100)
Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).
Antal
Kauppojen lukumäärä kuvaa tehtyjen uusien osakeasuntojen kauppojen määrää alueella. Aineisto kattaa n. 80 prosenttia uusien osakeasuntojen kaupoista. Lukumäärässä ovat mukana sekä vapaarahoitteiset että hitas-kohteet. Lukumäärätiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset ennen ja jälkeen vuoden 2018, koska aineiston rakenne ja aineistoon sisältyvien rakennusliikkeiden joukko on muuttunut.