112r -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer, efter kvartal, 2006-, 2006Q1-2020Q2*
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Område Markera minst ett värde

Totalt 84 Valda

Sök

Hustyp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Antal rum Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Kvartal Markera minst ett värde

Totalt 58 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2020-07-31
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Kvadratmeterspris (EUR/m2):
eur / m2
Antal:
antal
Kommande uppdatering
2020-10-29
Skapad datum
2018-05-02
Källa
Aktiebostadspriser, Statistikcentralen
Matris
014_112r_2020q2
Fotnoter

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift
För att förbättra jämförbarheten har uppgifterna om antal beräknats på nytt på basis av Skatteförvaltningens aktiebostadsuppgifter för åren 2006-2018
Hustyp
Klassificeringen indelar bostäderna i olika typer. T.ex. flervåningshus, radhus, småhus. I statistiken över bostadspriser används klasserna flervåningshus och radhus. I uppgifterna för radhus ingår också småhus i form av bostadsaktie.
Antal rum
Antal rum är samma som antalet boningsrum i lägenheten. Köket räknas inte till boningsrum. Bostäder som hör till klass 3r+ har minst tre rum.
Kvartal
* preliminär uppgift
Kvartal
2020Q1*
* preliminär uppgift
2020Q2*
* preliminär uppgift
Uppgifter
Kvadratmeterspris (EUR/m2)
Kvadratmeterpriserna är viktade geometriska medelvärden av kvadratmeterpriser (EUR/m²).
Antal
Antalet beskriver överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten. Uppgifterna revideras under de följande publiceringar på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer när alla överlåtelseskattedeklarationer har fåtts av Skatteförvaltningen. Det är inte att rekommendera att använda antal köp för att beskriva köpaktiviteten.