112p -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter postnummerområde, 2010Q1-2020Q2*
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Postnummer Markera minst ett värde

Totalt 1 664 Valda

Sök

Hustyp Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

Kvartal Markera minst ett värde

Totalt 42 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2020-07-31
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Antal:
antal
Kommande uppdatering
2020-10-29
Skapad datum
2018-05-02
Källa
Aktiebostadspriser, Statistikcentralen
Matris
014_112p_2020q2
Fotnoter

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Kvadratmeterpriserna i tabellen har korrigerats 7.4.2020.
Postnummer
Postnummerområde
Hustyp
Hustyp, antal rum
Kvartal
* preliminär uppgift
Kvartal
2020Q1*
* preliminär uppgift
2020Q2*
* preliminär uppgift
Uppgifter
Kvadratmeterspris (EUR/m2)
Kvadratmeterpriserna är geometriska medelvärden av kvadratmeterpriser som beräknats direkt utgående från materialet (EUR/Prices per square metre are weighted geometric averages of square prices (EUR/m2) calculated directly from the data).
Antal
Antalet beskriver överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten. Uppgifterna revideras under de följande publiceringar på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer när alla överlåtelseskattedeklarationer har fåtts av Skatteförvaltningen. Det är inte att rekommendera att använda antal köp för att beskriva köpaktiviteten.