112m -- Distributioner av kvadratsmeterpriser för gamla bostäder sedan 2015, 2015Q1-2020Q2*
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Område Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

Hustyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Antal rum Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Kvartal Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2020-07-31
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Undre kvartil:
eur / m2
Median:
eur / m2
Övre kvartil:
eur / m2
Kommande uppdatering
2020-10-29
Skapad datum
2018-05-02
Källa
Aktiebostadspriser, Statistikcentralen
Matris
003_112m_2020q2
Fotnoter

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Hustyp
Klassificeringen indelar bostäderna i olika typer. T.ex. flervåningshus, radhus, småhus. I statistiken över bostadspriser används klasserna flervåningshus och radhus. I uppgifterna för radhus ingår också småhus i form av bostadsaktie.
Antal rum
Antal rum är samma som antalet boningsrum i lägenheten. Köket räknas inte till boningsrum. Bostäder som hör till klass 3r+ har minst tre rum.
Kvartal
* preliminär uppgift
Kvartal
2020Q1*
* preliminär uppgift
2020Q2*
* preliminär uppgift
Uppgifter
Undre kvartil
25 % av observationerna enligt storleksordning förblir under värdet i fråga.
Median
Medianen är ett vanligt centralmått, som anger fördelningens mittersta värde, när observationerna ordnats i storleksordning. Om det finns ett jämnt antal observationer, väljs de två mittersta värdena, utifrån vilka man beräknar ett medeltal.
Övre kvartil
75 % av observationerna enligt storleksordning förblir under värdet i fråga.