1. 112k -- Prisindexet för gamla aktiebostäder (2015=100) och antalet affärer, efter kvartal, 2015Q1-2019Q3*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 698215 Ändrad senast: 2019-10-31

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (84)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2019Q3* (19)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Index (2015=100), Kvartalsförändring (index 2015=100), Årsförändring (index 2015=100), ..., Antal (8)


 2. 112m -- Distributioner av kvadratsmeterpriser för gamla bostäder sedan 2015, 2015Q1-2019Q3*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 61728 Ändrad senast: 2019-10-31

  1. Område: Helsingfors, Helsingfors 1, Helsingfors 2, Helsingfors 3, ..., Uleåborg (21)
  2. Hustyp: Radhus, Flervåningshus, (2)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2019Q3* (19)
  5. Uppgifter: Undre kvartil, Median, Övre kvartil, (3)


 3. 112p -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter postnummerområde, 2010Q1-2019Q3*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3643987 Ändrad senast: 2019-10-31

  1. Postnummer: 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors ), 00120 Rödbergen (Helsingfors ), 00130 Gardesstaden (Helsingfors ), 00140 Brunnsparken - Ulrikasborg (Helsingfors ), ..., 99980 Utsjoki centrum (Utsjoki ) (1656)
  2. Hustyp: Flervåningshus, enrumslägenhet, Flervåningshus, tvårumslägenhet, Flervåningshus, trerumslägenhet+, Flervåningshus totalt, ..., Hustyp totalt (6)
  3. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2019Q3* (39)
  4. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, (2)


 4. 112r -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer, efter kvartal, 2010-, 2010Q1-2019Q3*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 388347 Ändrad senast: 2019-10-31

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (84)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2019Q3* (39)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, (2)


 5. 112t -- Prisindexen för gamla aktiebostäder (1970=100, 1983=100, 2000=100, 2005=100, 2010=100), 1988Q1-2019Q3*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6513311 Ändrad senast: 2019-10-31

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (83)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Kvartal: 1988Q1, 1988Q2, 1988Q3, 1988Q4, ..., 2019Q3* (127)
  5. Uppgifter: Index (1970=100), Realprisindex (1970=100), Index (1983=100), Realprisindex (1983=100), ..., Realprisindex (2010=100) (10)


 6. 112y -- Priser och index för nya bostäder, efter kvartal, (2010=100), 2010Q1-2019Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 36180 Ändrad senast: 2019-10-31

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2019Q3 (39)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Nyland, Södra Finland, ..., Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) (8)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Uppgifter: Kvadratmeterpris (eur / m²), Index (2010=100), Kvartalsförändring, Årsförändring, (4)


 7. 113a -- Fördelning av kvadratmeterpriser på nya bostäder och antal köp som ingår i statistiken, 2005Q1-2019Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 58096 Ändrad senast: 2019-10-31

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Nyland, Södra Finland, ..., Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) (8)
  2. Hustyp: Flervåningshus, enrumslägenhet, Flervåningshus, tvårumslägenhet, Flervåningshus, trerumslägenhet+, Flervåningshus totalt, Radhus totalt (5)
  3. Kvartal: 2005Q1, 2005Q2, 2005Q3, 2005Q4, ..., 2019Q3 (59)
  4. Uppgifter: Antal, Undre kvartil, Median, Övre kvartil, (4)