1. 112k -- Prisindexet för gamla aktiebostäder (2015=100) och antalet affärer, efter kvartal, 2015Q1-2019Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 663295 Ändrad senast: 2019-08-23

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (84)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2019Q2* (18)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Index (2015=100), Kvartalsförändring (index 2015=100), Årsförändring (index 2015=100), ..., Antal (8)


 2. 112m -- Distributioner av kvadratsmeterpriser för gamla bostäder sedan 2015, 2015Q1-2019Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55228 Ändrad senast: 2019-07-31

  1. Område: Helsingfors, Helsingfors 1, Helsingfors 2, Helsingfors 3, ..., Uleåborg (21)
  2. Hustyp: Radhus, Flervåningshus, (2)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2019Q2* (18)
  5. Uppgifter: Undre kvartil, Median, Övre kvartil, (3)


 3. 112p -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter postnummerområde, 2010Q1-2019Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3554128 Ändrad senast: 2019-07-31

  1. Postnummer: 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors ), 00120 Rödbergen (Helsingfors ), 00130 Gardesstaden (Helsingfors ), 00140 Brunnsparken - Ulrikasborg (Helsingfors ), ..., 99980 Utsjoki centrum (Utsjoki ) (1655)
  2. Hustyp: Flervåningshus, enrumslägenhet, Flervåningshus, tvårumslägenhet, Flervåningshus, trerumslägenhet+, Flervåningshus totalt, ..., Hustyp totalt (6)
  3. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2019Q2* (38)
  4. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, (2)


 4. 112q -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter postnummerområde och byggnadsår, 2010-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6530466 Ändrad senast: 2019-05-03

  1. Postnummer: 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors ), 00120 Rödbergen (Helsingfors ), 00130 Gardesstaden (Helsingfors ), 00140 Brunnsparken - Ulrikasborg (Helsingfors ), ..., 99980 Utsjoki centrum (Utsjoki ) (1653)
  2. Hustyp: Flervåningshus, enrumslägenhet, Flervåningshus, tvårumslägenhet, Flervåningshus, trerumslägenhet+, Flervåningshus totalt, ..., Hustyp totalt (6)
  3. Byggnadsår: -1949, 1950-1959, 1960-1969, 1970-1979, ..., Byggnadsår, totalt (9)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (.../m2), Antal, (2)


 5. 112r -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer, efter kvartal, 2010-, 2010Q1-2019Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 379401 Ändrad senast: 2019-08-23

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (84)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2019Q2* (38)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, (2)


 6. 112t -- Prisindexen för gamla aktiebostäder (1970=100, 1983=100, 2000=100, 2005=100, 2010=100), 1988Q1-2019Q2*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5461863 Ändrad senast: 2019-07-31

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (83)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Kvartal: 1988Q1, 1988Q2, 1988Q3, 1988Q4, ..., 2019Q2* (126)
  5. Uppgifter: Index (1970=100), Realprisindex (1970=100), Index (1983=100), Realprisindex (1983=100), ..., Realprisindex (2010=100) (10)


 7. 112y -- Priser och index för nya bostäder, efter kvartal, (2010=100), 2010Q1-2019Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35607 Ändrad senast: 2019-07-31

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2019Q2 (38)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Nyland, Södra Finland, ..., Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) (8)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Uppgifter: Kvadratmeterpris (eur / m²), Index (2010=100), Kvartalsförändring, Årsförändring, (4)


 8. 113a -- Fördelning av kvadratmeterpriser på nya bostäder och antal köp som ingår i statistiken, 2005Q1-2019Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 57285 Ändrad senast: 2019-07-31

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Nyland, Södra Finland, ..., Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) (8)
  2. Hustyp: Flervåningshus, enrumslägenhet, Flervåningshus, tvårumslägenhet, Flervåningshus, trerumslägenhet+, Flervåningshus totalt, Radhus totalt (5)
  3. Kvartal: 2005Q1, 2005Q2, 2005Q3, 2005Q4, ..., 2019Q2 (58)
  4. Uppgifter: Antal, Undre kvartil, Median, Övre kvartil, (4)