112n -- Prisindexet för gamla aktiebostäder (2015=100) och antalet affärer, efter månad, 2015M01-2019M09*
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

Område Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

Hustyp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Månad Markera minst ett värde

Totalt 57 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-10-31
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Kvadratmeterspris (EUR/m2):
eur / m2
Index (2015=100):
indextal
Månadsförändring (index 2015=100):
%
Årsförändring (index 2015=100):
%
Realprisindex (2015=100):
indextal
Månadsförändring (realprisindex 2015=100):
%
Årsförändring (realprisindex 2015=100):
%
Antal:
antal
Kommande uppdatering
2019-01-31
Skapad datum
2018-05-02
Källa
Aktiebostadspriser, Statistikcentralen
Matris
014_112n_2019m09
Fotnoter

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Statistiken Aktiebostadspriser publiceras inte i november...december 2019 på grund av ändringar i anmälan av överlåtelseskatt.
Hustyp
Klassificeringen indelar bostäderna i olika typer. T.ex. flervåningshus, radhus, småhus. I statistiken över bostadspriser används klasserna flervåningshus och radhus. I uppgifterna för radhus ingår också småhus i form av bostadsaktie.
Månad
* preliminär uppgift
Månad
2019M01*
* preliminär uppgift
2019M02*
* preliminär uppgift
2019M03*
* preliminär uppgift
2019M04*
* preliminär uppgift
2019M05*
* preliminär uppgift
2019M06*
* preliminär uppgift
2019M07*
* preliminär uppgift
2019M08*
* preliminär uppgift
2019M09*
* preliminär uppgift
Uppgifter
Kvadratmeterspris (EUR/m2)
Kvadratmeterpriserna är viktade geometriska medelvärden av kvadratmeterpriser (EUR/m²).
Index (2015=100)
Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent variabeln som granskas under ifrågavarande tidpunkt är av basperiodens värde eller mängd. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.
Månadsförändring (index 2015=100)
Månadsförändring är den relativa förändringen av indexet från tidpunkten månaden innan. Förändringen anges vanligen i procent.
Årsförändring (index 2015=100)
Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).
Realprisindex (2015=100)
Anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (t.ex. 2000, 1983 eller 1970). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.
Månadsförändring (realprisindex 2015=100)
Månadsförändring är den relativa förändringen av indexet från tidpunkten månaden innan. Förändringen anges vanligen i procent.
Årsförändring (realprisindex 2015=100)
Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).
Antal
Antalet beskriver överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten. Uppgifterna revideras under de följande månader på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Det är inte att rekommendera att använda den senaste månadernas antal köp för att beskriva köpaktiviteten.