1. 112n -- Prisindexet för gamla aktiebostäder (2015=100) och antalet affärer, efter månad, 2015M01-2019M09*

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 121310 Ändrad senast: 2019-10-31

    1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, ramkommuner, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), ..., Uleåborg (14)
    2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
    3. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2019M09* (57)
    4. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Index (2015=100), Månadsförändring (index 2015=100), Årsförändring (index 2015=100), ..., Antal (8)