1. 001 -- Prisindexet för gamla aktiebostäder 2010=100 och antalet affärer, efter kvartal

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1436321 Ändrad senast: 2018-01-30

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (82)
  3. Kvartal: Helår, 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet (5)
  4. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  5. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  6. Uppgifter: Kvadratmeterspris (euro/m2), Index (2010=100), Kvartalsförändring (index 2010=100), Årsförändring (index 2010=100), ..., Antal (8)


 2. 002 -- Distributioner av kvadratsmeterpriser för gamla bostäder sedan 2010

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 80183 Ändrad senast: 2018-01-30

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2017Q4 (32)
  2. Område: Helsingfors, Helsingfors 1, Helsingfors 2, Helsingfors 3, ..., Uleåborg (17)
  3. Hustyp: Radhus, Flervåningshus, (2)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Undre kvartil, Median, Övre kvartil, (3)


 3. 003 -- Prisindexen för gamla aktiebostäder 1970=100, 1983=100, 2000=100 och 2005=100

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5512908 Ändrad senast: 2018-01-30

  1. År: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2017 (30)
  2. Regional indelning: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (83)
  3. Kvartal: Helår, 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet (5)
  4. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  5. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  6. Information: Index (2005=100), Realprisindex (2005=100), Index (2000=100), Realprisindex (2000=100), ..., Realprisindex (1970=100) (8)


 4. 004 -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter postnummerområde och byggnadsår

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 50922114 Ändrad senast: 2018-01-30

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Kvartal: Helår, 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet (5)
  3. Hustyp: Flervåningshus, enrumslägenhet, Flervåningshus, tvårumslägenhet, Flervåningshus, trerumslägenhet+, Flervåningshus totalt, ..., Radhus totalt (6)
  4. Postnummer: 00100, 00120, 00130, 00140, ..., 99980 (1683)
  5. Byggnadsår: -1949, 1960-1969, Byggnadsår, totalt, 1970-1979, ..., 1950-1959 (8)
  6. Tiedot: Medium, Antal, (2)


 5. 005 -- Priser och index för nya bostäder fr.o.m. år 2010

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25137 Ändrad senast: 2018-01-30

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  2. Kvartal: Helår, 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet (5)
  3. Uppgifter: Kvadratmeterpris (euro/m²), Index (2010=100), Kvartalsförändring, Årförändring, (4)
  4. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  5. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Nyland, Södra Finland, ..., Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) (8)


 6. 006 -- Fördelningar och antal för nya bostäder fr.o.m. år 2005

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 47586 Ändrad senast: 2018-01-30

  1. Kvartal: 2005Q1, 2005Q2, 2005Q3, 2005Q4, ..., 2017Q4 (52)
  2. Uppgifter: Antal, Undre kvartil, Median, Övre kvartil, (4)
  3. Hustyp: Flervåningshus, enrumslägenhet, Flervåningshus, tvårumslägenhet, Flervåningshus, trerumslägenhet+, Flervåningshus totalt, Radhus totalt (5)
  4. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Nyland, Södra Finland, ..., Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) (8)


 7. 007 -- Prisindexet för gamla aktiebostäder 2010=100 och antalet affärer, efter månad

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 172440 Ändrad senast: 2018-02-27

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2018M01 (97)
  2. Uppgifter: Pris per kvadratsmeter (euro/m2), Index, Månadsförandring (index 2010 = 100), Årsförändring (index 2010 = 100), ..., Antal (8)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, ramkommuner, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), ..., Uleåborg (14)