1. 001 -- Prisindexet för gamla aktiebostäder 2010=100 och antalet affärer, efter kvartal

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 1432332 Ändrad senast: 2017-10-27

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (82)
  3. Kvartal: Helår, 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet (5)
  4. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  5. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  6. Uppgifter: Kvadratmeterspris (euro/m2), Index (2010=100), Kvartalsförändring (index 2010=100), Årsförändring (index 2010=100), ..., Antal (8)


 2. 002 -- Distributioner av kvadratsmeterpriser för gamla bostäder sedan 2010

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 77959 Ändrad senast: 2017-10-27

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2017Q3 (31)
  2. Område: Helsingfors, Helsingfors 1, Helsingfors 2, Helsingfors 3, ..., Uleåborg (17)
  3. Hustyp: Radhus, Flervåningshus, (2)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Undre kvartil, Median, Övre kvartil, (3)


 3. 003 -- Prisindexen för gamla aktiebostäder 1970=100, 1983=100, 2000=100 och 2005=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 5504916 Ändrad senast: 2017-10-27

  1. År: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2017 (30)
  2. Regional indelning: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (83)
  3. Kvartal: Helår, 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet (5)
  4. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  5. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  6. Uppgifter: Index (2005=100), Realprisindex (2005=100), Index (2000=100), Realprisindex (2000=100), ..., Realprisindex (1970=100) (8)


 4. 004 -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter postnummerområde och byggnadsår

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 50944625 Ändrad senast: 2017-10-27

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Kvartal: Helår, 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet (5)
  3. Hustyp: Flervåningshus, enrumslägenhet, Flervåningshus, tvårumslägenhet, Flervåningshus, trerumslägenhet+, Flervåningshus totalt, ..., Radhus totalt (6)
  4. Postnummer: 00100, 00120, 00130, 00140, ..., 99980 (1682)
  5. Byggnadsår: -1949, 1960-1969, Byggnadsår, totalt, 1970-1979, ..., 1950-1959 (8)
  6. Uppgifter: Medium, Antal, (2)


 5. 005 -- Priser och index för nya bostäder fr.o.m. år 2010

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 25003 Ändrad senast: 2017-10-27

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  2. Kvartal: Helår, 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet (5)
  3. Uppgifter: Kvadratmeterpris (euro/m²), Index (2010=100), Kvartalsförändring, Årsförändring, (4)
  4. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  5. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Nyland, Södra Finland, ..., Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) (8)


 6. 006 -- Fördelningar och antal för nya bostäder fr.o.m. år 2005

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 46769 Ändrad senast: 2017-10-27

  1. Kvartal: 2005Q1, 2005Q2, 2005Q3, 2005Q4, ..., 2017Q3 (51)
  2. Uppgifter: Antal, Undre kvartil, Median, Övre kvartil, (4)
  3. Hustyp: Flervåningshus, enrumslägenhet, Flervåningshus, tvårumslägenhet, Flervåningshus, trerumslägenhet+, Flervåningshus totalt, Radhus totalt (5)
  4. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Nyland, Södra Finland, ..., Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) (8)


 7. 007 -- Prisindexet för gamla aktiebostäder 2010=100 och antalet affärer, efter månad

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 167536 Ändrad senast: 2017-11-28

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2017M10 (94)
  2. Uppgifter: Pris per kvadratsmeter (euro/m2), Index, Månadsförandring (index 2010 = 100), Årsförändring (index 2010 = 100), ..., Antal (8)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, ramkommuner, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), ..., Uleåborg (14)