116b -- Bostadshushåll och bostadsbefolkning efter bostadshushållets storlek, bostadens rumsantal och bostadens hustyp, 2005-2018
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Rumsantal (inkluderar inte köket)

Totalt 9 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

Hustyp

Totalt 5 Valda

Sök

Område

Totalt 312 Valda

Sök

Bostadshushållets storlek

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-05-14
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Antal bostadshushåll:
antal
Antal personer i bostadshushållet:
antal
Kommande uppdatering
2020-05-31
Skapad datum
2019-01-02
Källa
Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen
Matris
010_116b_2018
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
I statistiken används i hela tidsserien områdesindelningen från 1.1.2019 Uppgifterna om inkorporerade kommuner har sammanslagits . Ett undantag är Längelmäkis partiella sammanslagning med Orivesi och Jämsä med början 2006. Åren 1985-2005 hela befolkningen i Längelmäki sammanslogs med Jämsä. Uppgifterna är därför inte allsidig jämförbara i tidsserien för landskapen Birkaland och Mellersta Finland, Övre Birklands och Jämsä ekonomiska regioner samt Jämsä och Orivesi kommuner.
Den 1 januari 2009 överfördes ett område på 29,1 km2 från Sibbo kommun till Helsingfors. Till följd av detta ändrades kommungränsen mellan Helsingfors och Sibbo och gränsen mellan Helsingfors ekonomiska region och Borgå ekonomiska region.