1. 116a -- Bostadshushåll efter storlek och bostadens hustyp, 1985-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1420824 Ändrad senast: 2019-05-14

  1. År: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2018 (34)
  2. Hustyp: Totalt, Fristående småhus, Rad- och kedjehus, Flervåningsbostadshus, Annan byggnad (5)
  3. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  4. Bostadshushållets storlek: Alla bostadshushåll, 1 person, 2 personer, 3 personer, ..., 7+ personer (8)
  5. Uppgifter: Antal bostadshushåll, (1)


 2. 116b -- Bostadshushåll och bostadsbefolkning efter bostadshushållets storlek, bostadens rumsantal och bostadens hustyp, 2005-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8474509 Ändrad senast: 2019-05-14

  1. Rumsantal (inkluderar inte köket): Totalt, 1 rum, 2 rum, 3 rum, ..., okänd (9)
  2. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. Hustyp: Totalt, Fristående småhus, Rad- och kedjehus, Flervåningsbostadshus, Annan byggnad (5)
  4. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  5. Bostadshushållets storlek: Alla bostadshushåll, 1 person, 2 personer, 3 personer, ..., 7+ personer (8)
  6. Uppgifter: Antal bostadshushåll, Antal personer i bostadshushållet, (2)


 3. 116c -- Bostadshushåll och boendebefolkning efter boenderymlighet, 1990-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 293789 Ändrad senast: 2019-05-14

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  2. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  3. Uppgifter: Antal bostadshushåll, Antal personer i bostadshushållet, Golvyta/bostadshushåll, m2, Golvyta/person, m2, ..., Trångbodda personer (6)


 4. 116d -- Bostadshushåll efter storlek och bostadens hustyp, den äldsta personens ålder och kön, 2005-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7461983 Ändrad senast: 2019-05-14

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Hustyp: Totalt, Fristående småhus, Rad- och kedjehus, Flervåningsbostadshus, Annan byggnad (5)
  3. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  4. Bostadshushållets storlek: Alla bostadshushåll, 1 person, 2 personer, 3 personer, 4+ personer (5)
  5. Den äldsta personens kön: Båda könen, Den äldsta är en man, Den äldsta är en kvinna, (3)
  6. Den äldsta personens ålder i bostadshushållet: Alla åldersklasser, -24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 75 - (8)
  7. Uppgifter: Antal bostadshushåll, (1)


 5. 116e -- Bostadshushåll efter bostadens upplåtelseform och storlek, 2005-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1193605 Ändrad senast: 2019-10-10

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Upplåtelseform: Totalt, Alla ägarbostäder, Alla hyresbostäder, ..Arava- eller räntestödshyresbostad, ..., Annan eller okänd upplåtelseform (7)
  3. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  4. Bostadshushållets storlek: Alla bostadshushåll, 1 person, 2 personer, 3 personer, 4+ personer (5)
  5. Uppgifter: Antal bostadshushåll, Antal personer i bostadshushållet, (2)


 6. 116f -- Bostäder efter hustyp, användningssyfte och byggnadsår, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 283424 Ändrad senast: 2019-05-14

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Hustyp: Totalt, Fristående småhus, Rad- och kedjehus, Flervåningsbostadshus, Annan byggnad (5)
  3. Byggnadsår: Totalt, - 1920, 1921 - 1939, 1940 - 1959, ..., Okänd (11)
  4. Bostadens användningssyfte: Alla bostäder, Stadigvarande bebodda, Inte i stadigvarande bostadsbruk, (3)
  5. År: 2018, (1)
  6. Uppgifter: Antal bostäder, (1)