Skilsmässor efter makarnas härkomst och bakgrundsland 1990-2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Härkomst och bakgrundsland för makan/den yngre partnern

Totalt 205 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök

Härkomst och bakgrundsland för maken/den äldre partnern

Totalt 205 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2018-09-05
Kontakt
Statistikcentralen
Tilläggsuppgifter
Statistikens hemsida
Enhet
Personer
Kommande uppdatering
2018-10-31
Skapad datum
2018-09-05
Källa
Statistikcentralen
Matris
106_avioerot_taustam
Fotnoter

Fotnoter

Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
Skilsmässor där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då skilsmässan beviljades.
Omfattar fr.o.m. år 2017 också skilsmässor av enkönade par.
Begreppen för äktenskap och skilmässor har ändrats år 2017, se kvalitetsbeskrivningen.
Härkomst och bakgrundsland för makan/den yngre partnern
Härkomst och bakgrundsland har förklarats i Begrepp-sidan, se länken.
Som klassificering av världsdelar används Eurostats klassificering, där Cypern och Turkiet hör till Europa.
Icke självständiga stater summerat med moderlandet.
HDI = Indexet för mänsklig utveckling
Ranking efter land enligt HDI-index år 2016:
Forna Sovjetunionen har slagits samman till klassen Ryssland
Forna Tjeckoslovakien har slagits samman till klassen Tjeckien
Forna Jugoslavien och forna Serbien och Montenegro har slagits samman till klassen Serbien
Härkomst och bakgrundsland för maken/den äldre partnern
Härkomst och bakgrundsland har förklarats i Begrepp-sidan, se länken.
Som klassificering av världsdelar används Eurostats klassificering, där Cypern och Turkiet hör till Europa.
Icke självständiga stater summerat med moderlandet.
HDI = Indexet för mänsklig utveckling
Ranking efter land enligt HDI-index år 2016:
Forna Sovjetunionen har slagits samman till klassen Ryssland
Forna Tjeckoslovakien har slagits samman till klassen Tjeckien
Forna Jugoslavien och forna Serbien och Montenegro har slagits samman till klassen Serbien