Ingångna äktenskap efter makarnas medborgarskap 1990-2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Medborgarskap för makan/den yngre partnern

Totalt 204 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök

Medborgarskap för maken/den äldre partnern

Totalt 204 Valda

Sök

Typ av äktenskap

Totalt 3 Valda

Sök

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2018-11-14
Kontakt
Statistikcentralen
Tilläggsuppgifter
Statistikens hemsida
Enhet
antal
Skapad datum
2014-03-31
Källa
Statistikcentralen
Matris
096_avioliitot_kansa
Databas
StatFin
Fotnoter

Fotnoter

Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
Äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås.
Begreppen för äktenskap och skilmässor har ändrats år 2017, se kvalitetsbeskrivningen.
Medborgarskap för makan/den yngre partnern
Stater och länder (ISO 3166).
Som klassificering efter världsdel använd Eurostats klassificering, där Cypern och Turkiet hör till Europa.
Icke självständiga stater summerat med moderlandet.
Om personen har medborgarskap i två länder, av vilka det ena är Finland, finns personen i statistiken som finsk medborgare.
---
HDI = Indexet för mänsklig utveckling
Ranking efter land enligt HDI-index år 2016:
Forna Sovjetunionen har slagits samman till klassen Ryssland
Forna Tjeckoslovakien har slagits samman till klassen Tjeckien
Forna Jugoslavien och forna Serbien och Montenegro har slagits samman till klassen Serbien
Medborgarskap för maken/den äldre partnern
Om personen har medborgarskap i två länder, av vilka det ena är Finland,
finns personen i statistiken som finsk medborgare.
Som klassificering av världsdelar används Eurostats klassificering (ISO 3166),
där Cypern och Turkiet hör till Europa.
Medborgare i icke självständiga stater summerat med moderlandet.
Medborgarskap för makan/den yngre partnern
Tjeckien
Tjeckien + Det forna Tjeckoslovakien
Sudan
Sudan + Det forna Sudan
Medborgarskap för maken/den äldre partnern
Tjeckien
Tjeckien + Det forna Tjeckoslovakien
Sudan
Sudan + Det forna Sudan