Befolkning efter födelseland, ålder och kön 1990-2018
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Födelseland Markera minst ett värde

Totalt 205 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök

Kön

Totalt 3 Valda

Sök

Ålder

Totalt 102 Valda

Sök

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-05-22
Kontakt
Statistikcentralen
Tilläggsuppgifter
Statistikens hemsida
Enhet
Person
Kommande uppdatering
2020-04-30
Skapad datum
2016-06-07
Källa
Statistikcentralen
Matris
020ulkom
Fotnoter

Fotnoter

I tabellen har uppgifter gällande födelsestat korrigerats 22.5.2019.
För en del som hade ”okänt” för utlandet (2 404 personer) har en annan utländsk födelsestat preciserats.
Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
Födelseland
Som klassificering av världsdelar används Eurostats klassificering,
där Cypern och Turkiet hör till Europa.
Icke självständiga stater summerat med moderlandet.
Födelseland
Sudan
Sudan + Det forna Sudan