Befolkning efter medborgarskap, födelseland, språk och härkomst 1990-2017 (överlappning av grupperna)
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

År Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök

Ålder

Totalt 102 Valda

Sök

Kön

Totalt 3 Valda

Sök

Medborgarskap

Totalt 3 Valda

Sök

Språk

Totalt 3 Valda

Sök

Födelseland

Totalt 3 Valda

Sök

Härkomst

Totalt 3 Valda

Sök

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2018-05-31
Kontakt
Statistikcentralen
Tilläggsuppgifter
Statistikens hemsida
Enhet
Personer
Kommande uppdatering
2019-06-28
Skapad datum
2015-10-06
Källa
Statistikcentralen
Matris
vaerak_kaikki4
Fotnoter

Fotnoter

Med hjälp av uppgifterna i tabellen kan du studera överlappningen i
befolkningsgrupperna. Om du väljer t.ex. 'Finland' ur listboxen
Medborgarskap och 'Främmande språk, totalt' ur listboxen Språk, får du
antalet finska medborgare med främmande språk som modersmål. Uppgifter
om gruppernas storlek finns skilt för sig i de andra statistiktabellerna på
webbplatsen Invandrare och integration.