Ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot henkilön iän mukaan 1995 - 2017
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 8 Valittu

Etsi

Henkilön ikä Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 82 Valittu

Etsi

Vuosi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 23 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
18.12.2018
Yhteystiedot
Tilastokeskus
Tulonjaon kokonaistilasto
Puhelin: 029 551 1000
Veli-Matti Törmälehto
Sähköposti: toimeentulo@tilastokeskus.fi
Tilaston kotisivu
Yksikkö
Euro, %
Luontipäivä
18.12.2018
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
tjkt_017_201700
Alaviitteet

Alaviitteet

Tulonimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi vuosien 1995-2009 ja 2010-2017 tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
Euromääräiset tiedot on esitetty vuoden 2017 rahassa.
Tilastoyksikkö: henkilö. Kulutusyksikköasteikko: muunnettu OECD-asteikko (1-0,5-0,3).
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
Henkilön ikä
Ikäryhmä
Tiedot
Henkilöiden lukumäärä
Henkilöiden lukumäärä
Gini-kerroin, ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (ml. myyntivoitot)
Gini-kerroin on yleisin tuloeroja kuvaava tunnusluku. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Gini-kertoimen suurin mahdollinen arvo on yksi. Tällöin suurituloisin tulonsaaja saa kaikki tulot. Pienin mahdollinen Gini-kertoimen arvo on 0, jolloin kaikkien tulonsaajien tulot ovat yhtä suuret. Tulonjakotilastossa Gini-kertoimet esitetään prosentteina (sadalla kerrottuna). Gini-kerroin kuvaa suhteellisia tuloeroja. Gini-kerroin ei muutu, jos kaikkien tulonsaajien tulot muuttuvat prosenteissa saman verran.
Keskiarvo, ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (ml. myyntivoitot)
Ekvivalentti tulo = kotitalouden tulot jaettuna kotitalouden kulutusyksiköiden määrällä. Ekvivalentti tulo on tulokäsite, jolla pyritään saamaan erityyppisten kotitalouksien tulot vertailukelpoisiksi ottamalla huomioon koko-ja rakenne-erot ja yhteiskulutushyödyt.
Mediaani, ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (ml. myyntivoitot)
Ekvivalentti tulo = kotitalouden tulot jaettuna kotitalouden kulutusyksiköiden määrällä. Ekvivalentti tulo on tulokäsite, jolla pyritään saamaan erityyppisten kotitalouksien tulot vertailukelpoisiksi ottamalla huomioon koko-ja rakenne-erot ja yhteiskulutushyödyt.
Keskiarvo, henkilön käytettävissä oleva rahatulo (kotitalouskohtaiset tuloerät jaettu henkilöille)
Henkilökohtaiset nettotulot, jossa kotitalouskohtaiset tuloerät (lapsilisät, toimeentulotuki, yleinen asumistuki, eläkkeensaajien asumistuki) on jaettu asuntokunnan jäsenille. Lapsilisät on jaettu tasan puolisoille, muut tasan asuntokunnan aikuisille jäsenille.
Mediaani, henkilön käytettävissä oleva rahatulo (kotitalouskohtaiset tuloerät jaettu henkilöille)
Henkilökohtaiset nettotulot, jossa kotitalouskohtaiset tuloerät (lapsilisät, toimeentulotuki, yleinen asumistuki, eläkkeensaajien asumistuki) on jaettu asuntokunnan jäsenille. Lapsilisät on jaettu tasan puolisoille, muut tasan asuntokunnan aikuisille jäsenille.
Keskiarvo, henkilön käytettävissä oleva rahatulo (kotitalouskohtaisia tuloeriä ei jaettu henkilöille)
Henkilökohtaiset tulot, jossa kotitalouskohtaiset tulot (asumistuki, yleinen asumistuki, toimeentulotuki,lapsilisät) ovat mukana tuloissa ja etuus on sen henkilön tuloa, jolle etuus on maksettu.
Mediaani, henkilön käytettävissä oleva rahatulo (kotitalouskohtaisia tuloeriä ei jaettu henkilöille)
Henkilökohtaiset tulot, jossa kotitalouskohtaiset tulot (asumistuki, toimeentulotuki,lapsilisät) ova mukana tuloissa ja sen henkilön tuloa, jolle etuus on maksettu.