Henkilöiden lukumäärä ja tulotaso perusturvan varassa olemisen, iän, sukupuolen ja asuntokunnan pääasiallisen tulolähteen mukaan 2005 - 2017
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Perusturvan varassa oleminen Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 4 Valittu

Etsi

Henkilön ikä Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 7 Valittu

Etsi

Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 8 Valittu

Etsi

Sukupuoli Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 Valittu

Etsi

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 Valittu

Etsi

Vuosi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 13 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
18.12.2018
Yhteystiedot
Tilastokeskus
Tulonjaon kokonaistilasto
Puhelin: 029 551 1000
Veli-Matti Törmälehto
Sähköposti: toimeentulo@tilastokeskus.fi
Tilaston kotisivu
Yksikkö
Euro, %
Luontipäivä
18.12.2018
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
tjkt_015_201700
Alaviitteet

Alaviitteet

Tulonimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi vuosien 1995-2009 ja 2010-2017 tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
Euromääräiset tiedot on esitetty vuoden 2017 rahassa.
Tilastoyksikkö: henkilö. Tulokäsite: Ekvivalentit asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot. Kulutusyksikköasteikko: muunnettu OECD-asteikko (1-0,5-0,3).
Tuloluokat on muodostettu henkilöiden kesken kulutusyksikköä kohti laskettujen tulojen mukaan.
Pyöristysten vuoksi tulo-osuudet eivät aina summaudu sataan.
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
Perusturvan varassa oleminen
Kokonaan perusturvan varassa: perusturvaetuuksien osuus yli 90 % bruttotuloista. Pitkittyneesti perusturvan varassa: kokonaan perusturvan varassa neljä vuotta yhtäjaksoisesti.
Henkilön ikä
Ikäryhmä
Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde
Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde on palkoista, yrittäjätuloista, omaisuustuloista ja tulonsiirroista se tulolaji, josta asuntokunnan jäsenet yhteensä saivat eniten tuloja vuoden aikana. Se ei kuvaa henkilön tai asuntokunnan toimintaa. Jos päätulolähde oli tulonsiirrot, on tulolähdettä edelleen tarkennettu ESSPROS-luokituksen ja sen sisällä hallinnollisten käsitteiden mukaisesti. Jos pääasiallinen tulolähde oli asumis- ja toimeentulotuki, on asuntokunta luokiteltu toiseksi suurimman tulolähteen mukaan. Kotoutumistuki on osa työmarkkinatukea vuodesta 2015 alkaen. Kotoutumistuki on liitetty osaksi työmarkkinatukea myös vuosille 2009-2014.
Tiedot
Henkilöiden lukumäärä
Henkilöiden lukumäärä
Keskiarvo, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti
Keskiarvo henkeä kohti, käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti
Mediaani, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti
Mediaani, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti, henkilöjakauma