Tulokymmenysten ja sadannesosien tulo-osuudet (%), keskiarvot, mediaanit ja maksimit 1995 - 2017
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 13 Valittu

Etsi

Fraktiili (tulokymmenys/sadannesosa p1-100) Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 17 Valittu

Etsi

Vuosi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 23 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
18.12.2018
Yhteystiedot
Tilastokeskus
Tulonjaon kokonaistilasto
Puhelin: 029 551 1000
Veli-Matti Törmälehto
Sähköposti: toimeentulo@tilastokeskus.fi
Tilaston kotisivu
Yksikkö
Euro, %
Luontipäivä
18.12.2018
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
tjkt_013_201700
Alaviitteet

Alaviitteet

Tulonimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi vuosien 1995-2009 ja 2010-2017 tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
Tuloluokat on muodostettu henkilöiden kesken kulutusyksikköä kohti laskettujen tulojen mukaan.
Euromääräiset tiedot on esitetty vuoden 2017 hinnoin.
Pyöristysten vuoksi tulo-osuudet eivät aina summaudu sataan.
Tulonimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi vuosien 1995-2009 ja 2010-2017 tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
Tilastoyksikkö: henkilö. Tulokäsite: Ekvivalentit asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot. Kulutusyksikköasteikko: muunnettu OECD-asteikko (1-0,5-0,3).
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
Fraktiili (tulokymmenys/sadannesosa p1-100)
Tulokymmenys (suurituloisin 5% ja 1 % eroteltuna) sekä sadannesosa (prosenttipiste, persentiili). Tulokymmenys: väestö on järjestetty tulojen mukaan ja jaettu kymmeneen yhtä suureen osaan. Sadannesosa (prosenttipiste) : väestö on järjestetty tulojen mukaan ja jaettu sataan yhtä suureen osaan. Esimerkiksi sadannesosat P91-P100 muodostavat suurituloisimman kymmenesosan ja sadannesosat P1-P10 pienituloisimman kymmenesosan.
Tiedot
Henkilöiden lukumäärä
Henkilöiden lukumäärä asuntoväestössä
Tulo-osuus (%), käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti
Tulo-osuus, % koko väestön tuloista.Tulo-osuudet on laskettu ekvivalenteista tuloista henkilöpainotuksella.
Keskiarvo, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti
Ekvivalentti käytettävissä olevat rahatulo, keskiarvo henkeä kohti
Mediaani, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti
Ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo, mediaani henkilöjakaumasta
Fraktiilin yläraja, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti
Maksimiarvo
Tuotannontekijätulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo
Ekvivalentit tuotannontekijätulot, keskiarvo henkeä kohti
Bruttotulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo
Ekvivalentit bruttotulot, keskiarvo henkeä kohti
Palkkatulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo
Ekvivalentit palkkatulot, keskiarvo henkeä kohti
Yrittäjätulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo
Ekvivalentit yrittäjätulot, keskiarvo henkeä kohti
Omaisuustulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo
Ekvivalentit omaisuustulot, keskiarvo henkeä kohti
Saadut tulonsiirrot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo
Ekvivalenti saadut tulonsiirrot, keskiarvo henkeä kohti
Maksetut tulonsiirrot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo
Ekvivalentit maksetut tulonsiirrot, keskiarvo henkeä kohti