1. 001 -- Yritysten tilinpäätöstiedot 2012-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 509848 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Tilastovuosi: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  2. Toimiala (TOL 2008): B-S_X_K Toimialat B-S, pl. K, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, 10-12 Elintarviketeollisuus ja tupakkatuotteiden valmistus, ..., 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle (75)
  3. Yrityksen suuruusluokka EU-määritelmän mukaan: Kaikki yritykset, Pk-yritykset, Suuri yritys, (3)
  4. Tiedot: Liikevaihto, Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. myyntiv. ja fuusiovoitot), LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, Aine- ja tarvikekäyttö, ..., Henkilöstön lkm yhteensä (53)


 2. 002 -- Yritykset toimialoittain, 2013-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 483853 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Tilastovuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): SSSSS Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 011 Yksivuotisten kasvien viljely, ..., 85311 Ylemmän perusasteen koulutus (1709)
  3. Tiedot: Yritysten lukumäärä, Liikevaihto, Henkilöstön lkm yhteensä, Palkkasumma 1000 euroa, (4)


 3. 003 -- Yritykset toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain, 2013-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 126213 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Tilastovuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): SSSSS Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., 12 Tupakkatuotteiden valmistus (103)
  3. Liikevaihdon suuruusluokka tuhansina euroina: SS Yhteensä, 01 0 - 39, 02 40 - 99, 03 100 - 399, ..., 08 200 000 - (9)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, Liikevaihto, Henkilöstön lkm yhteensä, Palkkasumma 1000 euroa, (4)


 4. 004 -- Yritykset toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain, 2013-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 137071 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Tilastovuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): SSSSS Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., 00 Toimiala tuntematon (103)
  3. Henkilöstön suuruusluokka: 01 ... 4, 02 5... 9, 03 10... 19, 04 20... 49, ..., SS Yhteensä (10)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, Liikevaihto, Henkilöstön lkm yhteensä, Palkkasumma 1000 euroa, (4)


 5. 005 -- Yritykset toimialoittain ja oikeudellisen muodon mukaan, 2013-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 99711 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Tilastovuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): SSSSS Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., 00 Toimiala tuntematon (103)
  3. Oikeudellinen muoto: SS Yhteensä, 01 Luonnollinen henkilö, 10 Avoin yhtiö, 11 Kommandiittiyhtiö, ..., 99 Muu oikeudellinen muoto (7)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, Liikevaihto, Henkilöstön lkm yhteensä, Palkkasumma 1000 euroa, (4)


 6. 006 -- Yritykset toimialoittain ja omistajatyypin mukaan, 2013-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 92382 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Tilastovuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): SSSSS Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., 00 Toimiala tuntematon (103)
  3. Omistajatyyppi: SS Yhteensä, 1 Yksityinen kotimainen, 2 Valtio, 3 Kunta, ..., 5 Ulkomaalaisomisteinen (6)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, Liikevaihto, Henkilöstön lkm yhteensä, Palkkasumma 1000 euroa, (4)


 7. 007 -- Yritykset toimialoittain ja sektoriluokan mukaan, 2013-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 91707 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Tilastovuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): SSSSS Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., 00 Toimiala tuntematon (103)
  3. Sektoriluokka: SSSSS Yhteensä, ZZ Tuntematon, 11 Yritykset, 12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, ..., 14 Kotitaloudet (6)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, Liikevaihto, Henkilöstön lkm yhteensä, Palkkasumma 1000 euroa, (4)


 8. 008 -- Konserniyritykset, 2013-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 63073 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Tilastovuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): SSSSS Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., 00 Toimiala tuntematon (103)
  3. Konserniin kuuluminen: S Yhteensä, 0 Ei konsernin jäsenyritys, 1 Konsernin jäsenyritys, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, Liikevaihto, Henkilöstön lkm yhteensä, Palkkasumma 1000 euroa, (4)