1. 11qb -- Yritysten tilinpäätöstiedot, 2012-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 590422 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Vuosi: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  2. Toimiala (TOL 2008): B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), B-S pl K Toimialat B-S, pl. K (05-96 pl. 64-66), C Teollisuus (10-33), 10-12 Elintarviketeollisuus ym., ..., 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle (75)
  3. Yrityksen suuruusluokka EU-määritelmän mukaan: Kaikki yritykset, Pk-yritykset, Suuri yritys, (3)
  4. Tiedot: Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. myyntiv. ja fuusiovoitot) , oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Aine- ja tarvikekäyttö, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), ..., Kokonaisvelat/liikevaihto, %, oikeudelliset yksiköt (53)


 2. 11qc -- Yritykset toimialoittain, 2013-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 490305 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 011 Yksivuotisten kasvien viljely, ..., Tuntematon (1705)
  2. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  3. Tiedot: Yritysten lukumäärä, oikeudelliset yksiköt, Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt, Palkkasumma, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), (4)


 3. 11qd -- Yritykset toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain, 2013-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 130646 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (102)
  3. Liikevaihdon suuruusluokka, 1000 euroa: Yhteensä, 0 - 39, 40 - 99, 100 - 399, ..., 200 000 tai enemmän (9)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, oikeudelliset yksiköt, Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt, Palkkasumma, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), (4)


 4. 11qe -- Yritykset toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain, 2013-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 141987 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (102)
  3. Henkilöstön suuruusluokka: Yhteensä, 0 - 4 henkeä, 5 - 9 henkeä, 10 - 19 henkeä, ..., 1 000 henkeä tai enemmän (10)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, oikeudelliset yksiköt, Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt, Palkkasumma, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), (4)


 5. 11qf -- Yritykset toimialoittain ja oikeudellisen muodon mukaan, 2013-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 103936 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (102)
  3. Oikeudellinen muoto: Yhteensä, Luonnollinen henkilö, Avoin yhtiö, Kommandiittiyhtiö, ..., Muut oikeudelliset muodot (7)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, oikeudelliset yksiköt, Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt, Palkkasumma, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), (4)


 6. 11qg -- Yritykset toimialoittain ja omistajatyypin mukaan, 2013-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 98430 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (102)
  3. Omistajatyyppi: Yhteensä, Yksityinen kotimainen, Valtio, Kunta, ..., Ulkomaalaisomisteinen (6)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, oikeudelliset yksiköt, Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt, Palkkasumma, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), (4)


 7. 11qh -- Yritykset toimialoittain ja sektoriluokan mukaan, 2013-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 97591 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (102)
  3. Sektoriluokka: S0 Yhteensä, S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S13 Julkisyhteisöt, ..., X Tuntematon (6)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, oikeudelliset yksiköt, Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt, Palkkasumma, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), (4)


 8. 11qi -- Konserniyritykset, 2013-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 66065 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Tuntematon (102)
  3. Konserniin kuuluminen: Yhteensä, Ei konsernin jäsenyritys, Konsernin jäsenyritys, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, oikeudelliset yksiköt, Liikevaihto, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt, Palkkasumma, oikeudelliset yksiköt (1000 euroa), (4)