1. 111k -- Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa, 1990-2017*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 47811 Päivitetty: 15.1.2019

  1. Kasvihuonekaasu: Kaasut yhteensä, Hiilidioksidi (CO2), Metaani (CH4), Dityppioksidi (N2O), ..., Rikkiheksafluoridi (SF6) (7)
  2. Päästöluokka: Päästöt yhteensä pl. LULUCF-sektori, Epäsuorat CO2 päästöt, 1 Energiasektori, 1A1 Energiateollisuus, ..., 5D Jätevesien puhdistus (39)
  3. Tiedot: Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv., (1)
  4. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017* (28)


 2. 111x -- Kioton pöytäkirjan toisen kauden LULUCF-toimien kasvihuonekaasupäästöt Suomessa, 2013-2017*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9305 Päivitetty: 15.1.2019

  1. Kasvihuonekaasu: Kaasut yhteensä, Hiilidioksidi (CO2), Metaani (CH4), Dityppioksidi (N2O), (4)
  2. Päästöluokka: KP artikla 3.3, Metsitys / uudelleen metsitys (AR), Metsitys / uudelleen metsitys ilman puutuotteita, Metsitys / uudelleen metsitys, puutuotteet, ..., Metsänhoito, puutuotteet (9)
  3. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017* (5)
  4. Tiedot: Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv., (1)