1. 12cv -- Yhdyskuntajätteet Suomessa käsittelytavoittain, 2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12202 Päivitetty: 15.1.2020

  1. Vuosi: 2018, (1)
  2. Jätejae: Kokonaisjätemäärä, Sekajäte, Erilliskerätyt jätteet yhteensä, Erilliskerätty paperi ja kartonkijäte, ..., Muut ja erittelemättömät jätteet (12)
  3. Tiedot: Kaikki käsittelyt yhteensä, Materiaalihyödynnys, poislukien kompostointi ja mädätys, Kompostointi ja mädätys, Energiahyödynnys, ..., Kaatopaikkasijoitus ja muu hävitys (6)


 2. 001 -- Yhdyskuntajätteet Suomessa käsittelytavoittain 1997-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 5840 Päivitetty: 15.1.2020

  1. vuosi: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2018 (22)
  2. Tiedot: Kokonaisjätemäärä, Kaatopaikkasijoitus, Hyödyntäminen energiana, Hyödyntäminen materiana, (4)


 3. 002 -- Jätteiden käsittely 2015 -2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17803 Päivitetty: 9.7.2019

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. Jätelaji: 01.1 Käytetyt liuottimet Vaaralliset, 01.2 Happo-, emäs- ja suolajätteet Tavanomaiset, 01.2 Happo-, emäs- ja suolajätteet Vaaralliset, 01.3 Käytetyt öljyt Vaaralliset, ..., Josta vaarallista jätettä: (54)
  3. Käsittelytapa: Hyödyntäminen energiana, Hävityspoltto, Materiaalihyödyntäminen, Kaatopaikkasijoitus, ..., Yhteensä (6)


 4. 003 -- Jätteiden synty 2015 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 27797 Päivitetty: 9.7.2019

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. Jätelaji: 01.1 Käytetyt liuottimet Vaaralliset, 01.2 Happo-, emäs- ja suolajätteet Tavanomaiset, 01.2 Happo-, emäs- ja suolajätteet Vaaralliset, 01.3 Käytetyt öljyt Vaaralliset, ..., Josta vaarallista jätettä: (54)
  3. Toimiala: TOL B, Mineraalien kaivu, TOL 10-12 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus, TOL 13-15 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden valmistus, TOL 16 Sahatavaran sekä puutuotteiden jne valmistus, ..., Yhteensä (19)