1. 11wx -- Energiatilinpito, 2011-2017

    Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 494712 Päivitetty: 8.10.2019

    1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
    2. Toimialat, kotitaloudet ja muut erät: Toimialat yhteensä, A Maa-, metsä- ja kalatalous, 01 Maatalous ja metsästys, 02 Metsätalous, ..., TOT Yhteensä (96)
    3. Energiatuote: Energiapanokset luonnosta, Uusiutumattomat energialähteet ja turve, Uusiutuvat energialähteet, Fossiiliset ja turve, luonnon energiapanokset, ..., Muut fossiiliset ja bioperäiset polttoaineet (38)
    4. Tiedot: Käyttö, terajoulea, Jalostuskäyttö, terajoulea, Tarjonta, terajoulea, Loppukäyttö, terajoulea, (4)