022 -- Väestö asuinpaikan kaupunki-maaseutu-luokituksen mukaan sekä osuus väestöstä 1990 - 2017
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Alue

Yhteensä 538 Valittu

Etsi

Vuosi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 28 Valittu

Etsi

Kaupunki-maaseutu-luokitus

Yhteensä 20 Valittu

Etsi

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 1 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
1.10.2018
Yhteystiedot
Tilastokeskus
Lisätietoja
Tilaston kotisivu
Yksikkö
Henkilöä, %
Seuraava päivitys
4.10.2019
Luontipäivä
26.9.2018
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
vaerak_022_201700
Alaviitteet

Alaviitteet

Käsitteet ja määritelmät
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Tilastossa käytetään 1.1.2018 aluejakoa.
Kaupunki-maaseutu-luokitus
7-luokkainen kaupunki-maaseutu-luokitus, jolla voidaan korvata
kuntarajoihin perustuva kaupungin ja maaseudun erottelu sekä maaseudun
kolmijako. Luokituksen on laatinut Suomen ympäristökeskus yhdessä
Oulun Yliopiston Maantieteen laitoksen kanssa.
Kaupunki-maaseutu-luokitus
Tarkastelun pohjana on paikkatietoaineisto, jossa maa on jaettu
250 x 250 metrin ruudukkoon ja jokainen ruutu on luokiteltu johonkin
seitsemästä kaupunki- ja maaseutualueluokasta.
Kaupunki-maaseutu-luokitus
Kaupunkialueet:
Kaupunkiseutujen keskustaajamia ovat yli 15 000 asukkaan taajamat.
Näihin rajataan ydinkaupunkialue, joka jakautuu ulompaan ja sisempään
kaupunkialueeseen. Ydinkaupunkialueen ympärille rajataan kaupungin kehysalue.
Kaupunki-maaseutu-luokitus
1. Sisempi kaupunkialue
Kaupunkien tiivis yhtenäinen tehokkaasti rakennettu alue.
Kaupunki-maaseutu-luokitus
2. Ulompi kaupunkialue
Sisemmän kaupunkialueen reunasta yhtenäisesti jatkuvan
taajamarakenteen reunalle ulottuva kaupunkimaisen tehokkuuden alue.
Kaupunki-maaseutu-luokitus
3. Kaupungin kehysalue
Kaupunkiin välittömästi kytkeytyvä osa kaupungin ja maaseudun välivyöhykkeestä.
Kaupunki-maaseutu-luokitus
Maaseutualueet:
Maaseutualueet rajataan kaupunkien kehysalueiden ulkopuolelle.
Kaupungin ja maaseudun raja ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, joten
luokitus huomioi joustavasti näiden välivyöhykkeen, jota voidaan
tarkastella omana kokonaisuutena esimerkiksi yhdistämällä kaupunkien
kehysalue ja kaupunkien läheinen maaseutu.
Kaupunki-maaseutu-luokitus
4. Maaseudun paikalliskeskukset
Suurempien kaupunkialueiden ulkopuolella sijaitsevat taajamakeskukset,
pikkukaupungit ja isot kirkonkylät.
Kaupunki-maaseutu-luokitus
5. Kaupungin läheinen maaseutu
Maaseutumainen alue, joka on toiminnallisesti ja fyysisesti lähellä kaupunkialueita.
Kaupunki-maaseutu-luokitus
6. Ydinmaaseutu
Intensiivistä maankäyttöä ja/tai paikallistasolla elinkeinorakenteeltaan monipuolista
suhteellisen tiiviisti asuttua maaseutua.
Kaupunki-maaseutu-luokitus
7. Harvaan asuttu maaseutu
Harvaan asuttua aluetta, jossa toiminnoiltaan monipuolisia keskittymiä ei ole
tai ne ovat pieniä ja sijaitsevat etäällä toisistaan. Alueen maa-alueesta suurin
osa on metsää.
Kaupunki-maaseutu-luokitus
Luokituksen kuvaus
Kaupunki-maaseutu-luokitus
Luokituksen laadintaraportti