1. 115b -- Väestö alueen, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan, 1987-2017

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 4089386 Päivitetty: 12.2.2019

  1. Alue: KOKO MAA, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (312)
  2. Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työvoima, Työlliset, Työttömät, ..., Muut työvoiman ulkopuolella olevat (10)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Ikä: Yhteensä, - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  5. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  6. Tiedot: Lukumäärä, (1)


 2. 115c -- Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, iän (1-v) ja vuoden mukaan, 1987-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 391341 Päivitetty: 12.2.2019

  1. Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työvoima, Työlliset, Työttömät, ..., Muut työvoiman ulkopuolella olevat (10)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikä: Yhteensä, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  4. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  5. Tiedot: Lukumäärä, (1)


 3. 115d -- Väestö alueen, pääasiallisen toiminnan, koulutusasteen, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan, 1987-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1470391 Päivitetty: 12.2.2019

  1. Alue: KOKO MAA, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa - Åland (20)
  2. Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työvoima, Työlliset, Työttömät, ..., Muut työvoiman ulkopuolella olevat (10)
  3. Koulutusaste: Yhteensä, Toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste, Alin korkea-aste tai alempi korkeakouluaste, Ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutusaste, Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon (5)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Ikä: Yhteensä, - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  7. Tiedot: Lukumäärä, (1)


 4. 115e -- Väestö pääasiallisen toiminnan, kansalaisuuden, ammattiaseman, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan, 2000-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 2362629 Päivitetty: 12.2.2019

  1. Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työvoima, Työlliset, Työttömät, ..., Muut työvoiman ulkopuolella olevat (10)
  2. Kansalaisuus: YHTEENSÄ, Suomi, ULKOMAAT YHTEENSÄ, Viro, ..., MUU TAI TUNTEMATON (105)
  3. Ammattiasema: Yhteensä, Palkansaajat, Yrittäjät, Ei työlliset, (4)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Ikä: Yhteensä, - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  7. Tiedot: Lukumäärä, (1)


 5. 115f -- Väestö alueen, pääasiallisen toiminnan, kansalaisuuden, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan, 2000-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 987482 Päivitetty: 12.2.2019

  1. Alue: KOKO MAA, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa - Åland (20)
  2. Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työvoima, Työlliset, Työttömät, ..., Muut työvoiman ulkopuolella olevat (10)
  3. Kansalaisuus: KANSALAISUUS YHTEENSÄ, Suomi, EUROOPPA (pl. Suomi), AFRIKKA, ..., MUU TAI TUNTEMATON (7)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Ikä: Yhteensä, - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  7. Tiedot: Lukumäärä, (1)


 6. 115g -- Väestö pääasiallisen toiminnan, kielen, ammattiaseman, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan, 2000-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 2200965 Päivitetty: 12.2.2019

  1. Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työvoima, Työlliset, Työttömät, ..., Muut työvoiman ulkopuolella olevat (10)
  2. Kieli: Yhteensä, KOTIMAISET KIELET YHTEENSÄ, suomi, ruotsi, ..., Muu kieli (92)
  3. Ammattiasema: Yhteensä, Palkansaajat, Yrittäjät, Ei työlliset, (4)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Ikä: Yhteensä, - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  7. Tiedot: Lukumäärä, (1)


 7. 115w -- Väestö alueen, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, iän (5-v) ja vuoden mukaan, 1987-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1077083 Päivitetty: 12.2.2019

  1. Alue: KOKO MAA, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa - Åland (20)
  2. Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työvoima, Työlliset, Työttömät, ..., Muut työvoiman ulkopuolella olevat (10)
  3. Ikä: Yhteensä, - 17, 18 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  6. Tiedot: Lukumäärä, (1)


 8. 007 -- Alueella työssäkäyvät (työpaikat) alueen, toimialan (TOL 2008), sukupuolen ja vuoden mukaan 2007-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 691054 Päivitetty: 21.9.2018

  1. Työpaikan alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Toimiala: Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, ..., X Toimiala tuntematon (23)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2016 (10)


 9. 008 -- Työlliset alueen, toimialan (TOL 2008), sukupuolen ja vuoden mukaan 2007-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 710947 Päivitetty: 21.9.2018

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Toimiala: Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, ..., X Toimiala tuntematon (23)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2016 (10)


 10. 009 -- Alueella työssäkäyvät (työpaikat) alueen, työnantajasektorin, sukupuolen ja vuoden mukaan 1987-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 730704 Päivitetty: 21.9.2018

  1. Työpaikan alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Työnantajasektori: Yhteensä, Yksityinen sektori, Valtio, Kunta, ..., Tuntematon (7)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2016 (30)


 11. 010 -- Alueella työssäkäyvät (työpaikat) alueen, sektorin (Sektoriluokitus 2012) ja vuoden mukaan 2014-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 106306 Päivitetty: 21.9.2018

  1. Työpaikan alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Sektori: Työlliset yhteensä, 1 Koko kansantalous, 11 Yritykset, 111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt, ..., 2+X Ulkomaat + Tuntematon (21)
  3. Vuosi: 2014, 2015, 2016, (3)


 12. 011 -- Alueella työssäkäyvät (työpaikat) alueen, sektorin (Sektoriluokitus 2012), koulutusasteen ja vuoden mukaan 2014-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 44316 Päivitetty: 21.9.2018

  1. Työpaikan alue: KOKO MAA, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa (20)
  2. Sektori: Työlliset yhteensä, 1 Koko kansantalous, 11 Yritykset, 111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt, ..., 2+X Ulkomaat + Tuntematon (21)
  3. Koulutusaste: Yhteensä, Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa, Toinen aste / Erikoisammattikoulutusaste, Alin korkea-aste / Alempi korkeakouluaste, Ylempi korkeakouluaste / Tutkijakoulutusaste (5)
  4. Vuosi: 2014, 2015, 2016, (3)


 13. 012 -- Työlliset alueen, toimialan (TOL 2008), ammattiaseman, iän, sukupuolen ja vuoden mukaan 2007-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1014481 Päivitetty: 21.9.2018

  1. Alue: KOKO MAA, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa (20)
  2. Toimiala: Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, ..., X Toimiala tuntematon (23)
  3. Ammattiasema: Yhteensä, Palkansaajat, Yrittäjät, (3)
  4. Ikä: Kaikki ikäluokat, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 65 - 74 (7)
  5. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  6. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2016 (10)


 14. 013 -- Työlliset asuinalueen, pendelöinnin, koulutusasteen, iän ja vuoden mukaan 1987-2016

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 3839515 Päivitetty: 21.9.2018

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Pendelöinti: Työlliset yhteensä, Pendelöivät, Asuinkunnassaan työssäkäyvät, (3)
  3. Koulutusaste: Yhteensä, Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa, Toinen aste / Erikoisammattikoulutusaste, Alin korkea-aste / Alempi korkeakouluaste, Ylempi korkeakouluaste / Tutkijakoulutusaste (5)
  4. Ikä: Kaikki ikäluokat, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  5. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2016 (30)


 15. 014 -- Alueella työssäkäyvät työpaikan alueen, pendelöinnin, koulutusasteen, iän ja vuoden mukaan 1987-2016

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 3772177 Päivitetty: 21.9.2018

  1. Työpaikan alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Pendelöinti: Alueella työssäkäyvät yhteensä, Pendelöivät, Asuinkunnassaan työssäkäyvät, (3)
  3. Koulutusaste: Yhteensä, Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa, Toinen aste / Erikoisammattikoulutusaste, Alin korkea-aste / Alempi korkeakouluaste, Ylempi korkeakouluaste / Tutkijakoulutusaste (5)
  4. Ikä: Kaikki ikäluokat, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  5. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2016 (30)


 16. 015 -- Työlliset ammattiryhmän (AML 2010, tasot 1-5), sukupuolen, ammattiaseman ja vuoden mukaan 2010-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 846402 Päivitetty: 2.11.2018

  1. Ammattiryhmä: Ammattiryhmät yhteensä, 0 Sotilaat (Taso 1), 01 Upseerit (Taso 2), 011 Upseerit (Taso 3), ..., XXXXX Tuntematon (Taso 5) (1183)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ammattiasema: Yhteensä, Palkansaajat, Yrittäjät, (3)
  4. Vuosi: 2016, 2015, 2014, 2013, ..., 2010 (7)
  5. Tiedot: Lkm, Osuus, %, (2)


 17. 016 -- Työlliset ammattiryhmän (AML 2010, tasot 1-5), sukupuolen, iän ja vuoden mukaan 2010-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 846174 Päivitetty: 2.11.2018

  1. Ammattiryhmä: Ammattiryhmät yhteensä, 0 Sotilaat (Taso 1), 01 Upseerit (Taso 2), 011 Upseerit (Taso 3), ..., XXXXX Tuntematon (Taso 5) (1183)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikä: Kaikki ikäluokat, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 65 - 74 (7)
  4. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)


 18. 017 -- Työlliset ammattiryhmän (AML 2010, tasot 1-3), alueen, sukupuolen ja vuoden mukaan 2010-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 352119 Päivitetty: 2.11.2018

  1. Ammattiryhmä: Ammattiryhmät yhteensä, 0 Sotilaat (Taso 1), 01 Upseerit (Taso 2), 011 Upseerit (Taso 3), ..., XXX Tuntematon (Taso 3) (184)
  2. Alue: Koko maa, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa (20)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Vuosi: 2016, 2015, 2014, 2013, ..., 2010 (7)


 19. 018 -- Työlliset ammattiryhmän (AML 2010, tasot 1-2), taustamaan, sukupuolen ja vuoden mukaan 2010-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 355203 Päivitetty: 2.11.2018

  1. Ammattiryhmä: Ammattiryhmät yhteensä, 0 Sotilaat (Taso 1), 01 Upseerit (Taso 2), 02 Aliupseerit (Taso 2), ..., XX Tuntematon (Taso 2) (55)
  2. Taustamaa: TAUSTAMAAT YHTEENSÄ, Suomalaistaustaiset, ULKOMAALAISTAUSTAISET YHTEENSÄ, Alankomaat, ..., MUU TAI TUNTEMATON (89)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Vuosi: 2016, 2015, 2014, 2013, ..., 2010 (7)


 20. 019 -- Väestö sosioekonomisen aseman, alueen, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja vuoden mukaan 2010-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 80196 Päivitetty: 2.11.2018

  1. Sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät, 10 Maa- ja metsätalousyrittäjät, 20 Yrittäjät, ei maa- ja metsätalous, ..., 9 Tuntematon (11)
  2. Alue: KOKO MAA, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa - Åland (20)
  3. Pääasiallinen toiminta: Koko väestö, Työlliset, Työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, (3)
  4. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)
  5. Vuosi: 2016, 2015, 2014, 2013, ..., 2010 (7)


 21. 020 -- Väestö sosioekonomisen aseman, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan 2010-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 72554 Päivitetty: 2.11.2018

  1. Sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät, 10 Maa- ja metsätalousyrittäjät, 20 Yrittäjät, ei maa- ja metsätalous, ..., 9 Tuntematon (23)
  2. Pääasiallinen toiminta: Koko väestö, Työlliset, Työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, (3)
  3. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)
  4. Ikä: Kaikki ikäluokat, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  5. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)