1. 5.1. Kuntavaalit 2017, äänestystiedot

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 544634 Päivitetty: 21.4.2017

  1. Alue: Manner-Suomi, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 01 091 Kruununhaka A, ..., 13 976 Raanujärvi (2320)
  2. Äänestystiedot: Äänioikeutetut, Äänestäneet, Äänestysprosentti, Ennakolta äänestäneet, ..., Hyväksytyt ennakkoäänet (11)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 2. 5.2. Kuntavaalit 2017, puolueiden kannatus

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 2972938 Päivitetty: 21.4.2017

  1. Alue: Manner-Suomi, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 01 091 Kruununhaka A, ..., 13 976 Raanujärvi (2320)
  2. Sukupuoli: Kaikki ehdokkaat, Miesehdokkaat, Naisehdokkaat, (3)
  3. Puolue: Yhteensä, KOK, SDP, KESK, ..., Valitsijayhdistykset (17)
  4. Puolueiden kannatus: Ehdokkaiden lukumäärä, Osuus ehdokkaista %, Ääniä yhteensä, Osuus äänistä %, ..., Osuus ennakkoäänistä % (6)


 3. 5.3. Valittujen lukumäärä ja prosenttiosuudet puolueittain ja vaalipiireittäin kuntavaaleissa 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 146443 Päivitetty: 21.4.2017

  1. Alue: Manner-Suomi, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 02 Uudenmaan vaalipiiri, ..., 976 Ylitornio (308)
  2. Puolue: Yhteensä, KOK, SDP, KESK, ..., Valitsijayhdistykset (17)
  3. Valittujen lukumäärä: Valittujen lukumäärä, Osuus valituista %, (2)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 4. 5.4. Puolueiden äänimäärät ja äänestysprosentti sekä valittujen lukumäärä kunnittain kuntavaaleissa 2017 ja muutos edellisiin vaaleihin verrattuna

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 121450 Päivitetty: 5.6.2017

  1. Vaalipiiri ja kunta: Manner-Suomi, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 02 Uudenmaan vaalipiiri, ..., 976 Ylitornio (308)
  2. Lukumäärätiedot: Äänimäärä, Osuus %, Muutos edelliseen vaaliin verrattuna, Valittujen lukumäärä, (4)
  3. Puolue: Yhteensä, KOK, SDP, KESK, ..., Äänioikeutettuja Äänestys-% (18)


 5. 5.5. Valitut ikäryhmittäin sukupuolen ja puolueen mukaan kuntavaaleissa 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11241 Päivitetty: 21.4.2017

  1. Puolue: Yhteensä, KOK, SDP, KESK, ..., Valitsijayhdistykset (17)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Yhteensä, Ikäryhmä 18, Ikäryhmä 19, Ikäryhmä 20-24, ..., Kansanedustaja (15)


 6. 5.6. Valitut ikäryhmittäin sukupuolen mukaan vaalipiireittäin kuntavaaleissa 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10924 Päivitetty: 21.4.2017

  1. Vaalipiiri: Manner-Suomi, Helsingin vaalipiiri, Uudenmaan vaalipiiri, Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., Lapin vaalipiiri (13)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Yhteensä, Ikäryhmä 18, Ikäryhmä 19, Ikäryhmä 20-24, ..., Kansanedustaja (15)


 7. 5.7. Äänioikeutetut ja äänestäneet sukupuolen mukaan, hyväksytyt äänestysliput, valtuutetuiksi valitut ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylättyjen äänestyslippujen lukumäärä kunnittain kuntavaaleissa 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 319907 Päivitetty: 21.4.2017

  1. Vaalipiiri ja kunta: Manner-Suomi, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 976 Ylitornio (345)
  2. Lukumäärätiedot: Lukumäärä / Äänimäärä, Osuus äänistä, Valitut, Osuus valituista, ..., Valitut 2012 (8)
  3. Äänestystiedot ja puolueiden kannatus: Alueita, Äänioikeutettuja yhteensä, Äänioikeutettuja miehiä, Äänioikeutettuja naisia, ..., Hylätyt liput (25)


 8. 5.8. Ehdokkaitten vaalitiedot puolueen ja kunnan ja sukupuolen mukaan kuntavaaleissa 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 482687 Päivitetty: 21.4.2017

  1. Kunta: Manner-Suomi, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 976 Ylitornio (345)
  2. Puolue: Yhteensä, KESK, KOK, PS, ..., Muut (17)
  3. Sukupuoli: Kaikki ehdokkaat, Miesehdokkaat, Naisehdokkaat, (3)
  4. Tiedot: Äänimäärä, Osuus äänistä (%), Ehdokkaat, Osuus ehdokkaista (%), ..., Osuus valituista (%) (6)


 9. 5.9. Valituiksi tulleiden aikaisempi kokemus valtuustossa kuntatyypin, sukupuolen ja puolueen mukaan kuntavaaleissa 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13454 Päivitetty: 21.4.2017

  1. Tiedot: Valitut yhteensä, Myös edellisessä valtuustossa, Valituista kansanedustajia, (3)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Alue: Manner-Suomi, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, (4)
  4. Puolueet ja valitsijayhdistykset: Yhteensä, KESK, KOK, PS, ..., Valitsijayhdistykset (17)


 10. 5.10. Hylätyt äänestysliput hylkäysperusteen ja vaalipiirin mukaan kuntavaaleissa 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12469 Päivitetty: 5.5.2017

  1. Vaalipiiri: Manner-Suomi, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 133 Maaseutumaiset kunnat (50)
  2. Hylkäysperuste: Hylätyt yhteensä, Vaalikuoressa useampia tai muutakin kuin yksi vaalilippu, Asiaton merkintä vaalikuoressa, Muu kuin Oikeusministeriön painattama äänestyslippu, ..., Tyhjä äänestyslippu (8)


 11. 5.11. Ennakolta äänestäneet sukupuolen ja äänestyspaikan mukaan vaalipiireittäin kuntavaaleissa 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 26054 Päivitetty: 5.5.2017

  1. vaalipiiri: Manner-Suomi, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 133 Maaseutumaiset kunnat (50)
  2. sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Äänestyspaikka: Kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, Kunnantalo/kaupungintalo, Kirjasto kauppakeskuksessa, Kirjasto muualla kuin kauppakeskuksessa, ..., Laitos (20)


 12. 5.12. Suomen ulkomaan edustustoissa ja laivoissa äänestäneet sukupuolen mukaan kuntavaaleissa 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12095 Päivitetty: 5.5.2017

  1. Äänestyspaikka: YHTEENSÄ, Edustustot, Laivat, EUROOPPA, ..., Australia (88)
  2. Äänestäneet: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 13. 5.13. Äänioikeutetut ja äänestäneet ulkomaalaiset vaalipiirin ja sukupuolen mukaan kuntavaaleissa 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19131 Päivitetty: 5.5.2017

  1. vaalipiiri: Manner-Suomi, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 133 Maaseutumaiset kunnat (50)
  2. sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Äänioikeutetut ulkomaalaiset, yhteensä, Äänioikeutetut ulkomaalaiset, muu EU maa, Äänioikeutetut ulkomaalaiset, Islanti ja Norja, Äänioikeutetut ulkomaalaiset, muu maa, ..., Äänestäneet ulkomaalaiset, muu maa (8)


 14. 5.14. Valitsijayhdistysten nimet, äänimäärät, ehdokkaiden ja valtuustopaikkojen määrät kuntavaaleissa 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 37117 Päivitetty: 21.4.2017

  1. Valitsijayhdistykset: Manner_Suomi / Yhteensä, Helsingin vaalipiiri / Yhteensä, Helsinki / Yhteensä, Helsinki / Edistyksellistä Helsinkiä -yhteislista, ..., Pello / Tuomo Waara (227)
  2. Tiedot: Äänimäärä, Ehdokkaat, Valitut, (3)