1. 5.1. Kunnallisvaalit 2012, äänestystiedot

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 445607 Päivitetty: 19.3.2014

  1. Alue: Manner-Suomi, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, ..., 976 009 Raanujärvi (2584)
  2. Äänestystiedot: Äänioikeutetut, Äänestäneet, Äänestysprosentti, Ennakolta äänestäneet, ..., Hyväksytyt ennakkoäänet (11)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 2. 5.2. Kunnallisvaalit 2012, puolueiden kannatus

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 3327996 Päivitetty: 19.3.2014

  1. Alue: Manner-Suomi, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, ..., 976 009 Raanujärvi (2584)
  2. Sukupuoli: Kaikki ehdokkaat, Miesehdokkaat, Naisehdokkaat, (3)
  3. Puolue: Yhteensä, KOK, SDP, KESK, ..., Valitsijayhdistykset (18)
  4. Puolueiden kannatus: Ehdokkaiden lukumäärä, Osuus ehdokkaista %, Ääniä yhteensä, Osuus äänistä %, ..., Osuus ennakkoäänistä % (6)


 3. 5.3. Valittujen lukumäärä ja prosenttiosuudet puolueittain ja vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2012

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 140175 Päivitetty: 19.3.2014

  1. Alue: Manner-Suomi, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 02 Uudenmaan vaalipiiri, ..., 976 Ylitornio (319)
  2. Puolue: Yhteensä, KOK, SDP, KESK, ..., Valitsijayhdistykset (18)
  3. Valittujen lukumäärä: Valittujen lukumäärä, Osuus valituista %, (2)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 4. 5.4. Puolueiden äänimäärät ja äänestysprosentti sekä valittujen lukumäärä kunnittain kunnallisvaaleissa 2012 ja muutos edellisiin vaaleihin verrattuna

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 109025 Päivitetty: 19.3.2014

  1. Vaalipiiri ja kunta: Manner-Suomi, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 02 Uudenmaan vaalipiiri, ..., 976 Ylitornio (319)
  2. Lukumäärätiedot: Äänimäärä, Osuus %, Muutos edelliseen vaaliin verrattuna, Valittujen lukumäärä, (4)
  3. Puolue: Yhteensä, KOK, SDP, KESK, ..., Äänioikeutettuja Äänestys-% (19)


 5. 5.5. Valitut ikäryhmittäin sukupuolen ja puolueen mukaan kunnallisvaaleissa 2012

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 6158 Päivitetty: 19.3.2014

  1. Puolue: Yhteensä, KOK, SDP, KESK, ..., Valitsijayhdistykset (18)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Yhteensä, Ikäryhmä 18, Ikäryhmä 19, Ikäryhmä 20-24, ..., Kansanedustaja (15)


 6. 5.6. Valitut ikäryhmittäin sukupuolen mukaan vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2012

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 5588 Päivitetty: 19.3.2014

  1. Vaalipiiri: Manner-Suomi, Helsingin vaalipiiri, Uudenmaan vaalipiiri, Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., Lapin vaalipiiri (15)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Yhteensä, Ikäryhmä 18, Ikäryhmä 19, Ikäryhmä 20-24, ..., Kansanedustaja (15)


 7. 5.7. Äänioikeutetut ja äänestäneet sukupuolen mukaan, hyväksytyt äänestysliput, valtuutetuiksi valitut ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylättyjen äänestyslippujen lukumäärä kunnittain kunnallisvaaleissa 2012

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 321205 Päivitetty: 19.3.2014

  1. Vaalipiiri ja kunta: Manner-Suomi, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 976 Ylitornio (361)
  2. Lukumäärätiedot: Lukumäärä / Äänimäärä, Osuus äänistä, Valitut, Osuus valituista, ..., Valitut 2008 (8)
  3. Äänestystiedot ja puolueiden kannatus: Alueita, Äänioikeutettuja yhteensä, Äänioikeutettuja miehiä, Äänioikeutettuja naisia, ..., Hylätyt liput (26)


 8. 5.8. Ehdokkaitten vaalitiedot puolueen ja kunnan ja sukupuolen mukaan kunnallisvaaleissa 2012

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 507731 Päivitetty: 19.3.2014

  1. Kunta: Manner-Suomi, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 976 Ylitornio (361)
  2. Puolue: Yhteensä, KOK, SDP, PS, ..., Valitsijayhdistykset (18)
  3. Sukupuoli: Kaikki ehdokkaat, Miesehdokkaat, Naisehdokkaat, (3)
  4. Tiedot: Äänimäärä, Osuus äänistä (%), Ehdokkaat, Osuus ehdokkaista (%), ..., Osuus valituista (%) (6)


 9. 5.9. Valituiksi tulleiden aikaisempi kokemus valtuustossa kuntatyypin, sukupuolen ja puolueen mukaan kunnallisvaaleissa 2012

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 5350 Päivitetty: 19.3.2014

  1. Tiedot: Valitut yhteensä, Myös edellisessä valtuustossa, Valituista kansanedustajia, (3)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Kuntatyyppi: Manner-Suomi, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, (4)
  4. Puolueet ja valitsijayhdistykset: Yhteensä, KOK, SDP, PS, ..., Valitsijayhdistykset (18)


 10. 5.10. Hylätyt äänestysliput hylkäysperusteen ja vaalipiirin mukaan kunnallisvaaleissa 2012

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 5822 Päivitetty: 19.3.2014

  1. Vaalipiiri: Manner-Suomi, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 153 Maaseutumaiset kunnat (57)
  2. Hylkäysperuste: Hylätyt yhteensä, Vaalikuoressa useampia tai muutakin kuin yksi vaalilippu, Asiaton merkintä vaalikuoressa, Muu kuin Oikeusministeriön painattama äänestyslippu, ..., Tyhjä äänestyslippu (8)


 11. 5.11. Ennakolta äänestäneet sukupuolen ja äänestyspaikan mukaan vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2012

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 14029 Päivitetty: 19.3.2014

  1. Vaalipiiri: Manner-Suomi, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 153 Maaseutumaiset kunnat (57)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Äänestyspaikka: Kaikki ennakkoäänestyspaikat, Kunnan/kaupungintalo, Kirjasto, Kunnan muu virasto/laitos, ..., Laitos (13)


 12. 5.12. Suomen ulkomaan edustustoissa ja laivoissa äänestäneet sukupuolen mukaan kunnallisvaaleissa 2012

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 4178 Päivitetty: 19.3.2014

  1. Äänestyspaikka: YHTEENSÄ, Edustustot, Laivat, EUROOPPA, ..., Australia (86)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 13. 5.13. Äänioikeutetut ja äänestäneet ulkomaalaiset vaalipiirin ja sukupuolen mukaan kunnallisvaaleissa 2012

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 9812 Päivitetty: 19.3.2014

  1. Vaalipiiri: Manner-Suomi, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 153 Maaseutumaiset kunnat (57)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Äänioikeutetut ulkomaalaiset, yhteensä, Äänioikeutetut ulkomaalaiset, muu EU maa, Äänioikeutetut ulkomaalaiset, Islanti ja Norja, Äänioikeutetut ulkomaalaiset, muu maa, ..., Äänestäneet ulkomaalaiset, muu maa (8)


 14. 5.14. Valitsijayhdistysten nimet, äänimäärät, ehdokkaiden ja valtuustopaikkojen määrät kunnallisvaaleissa 2012

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 12445 Päivitetty: 19.3.2014

  1. Valitsijayhdistykset: Manner-Suomi / Yhteensä, Helsingin vaalipiiri / Yhteensä, Helsinki / Yhteensä, Helsinki / Edistyspuolueen yhteislista, ..., Tornio / Pro Tornio - kuntalaisen parhaaksi yhteislista (196)
  2. Tiedot: Äänimäärä, Ehdokkaat, Valitut, (3)