1. Kunnallisvaalit 2008, äänestystiedot

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 489361 Päivitetty: 3.12.2009

  1. Alue: Manner-Suomi, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, ..., 976 009 Raanujärvi (2847)
  2. Äänestystiedot: Äänioikeutetut, Äänestäneet, Äänestysprosentti, Ennakolta äänestäneet, ..., Hyväksytyt ennakkoäänet (11)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 2. Kunnallisvaalit 2008, puolueiden kannatus

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 3252566 Päivitetty: 3.12.2009

  1. Alue: Manner-Suomi, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, ..., 976 009 Raanujärvi (2847)
  2. Puolue: Yhteensä, KOK, SDP, KESK, ..., Valitsijayhdistykset (16)
  3. Puolueiden kannatus: Ehdokkaiden lukumäärä, Osuus ehdokkaista %, Ääniä yhteensä, Osuus äänistä %, ..., Osuus ennakkoäänistä % (6)
  4. Sukupuoli: Kaikki ehdokkaat, Miesehdokkaat, Naisehdokkaat, (3)


 3. Kunnallisvaalit 2008, valittujen lukumäärä

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 134335 Päivitetty: 3.12.2009

  1. Alue: Manner-Suomi, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 02 Uudenmaan vaalipiiri, ..., 976 Ylitornio (347)
  2. Puolue: Yhteensä, KOK, SDP, KESK, ..., Valitsijayhdistykset (16)
  3. Valittujen lukumäärä: Valittujen lukumäärä, Osuus valituista %, (2)
  4. Sukupuoli: Kaikki ehdokkaat, Miesehdokkaat, Naisehdokkaat, (3)


 4. Puolueiden äänimäärät ja prosenttiosuudet sekä äänestysprosentit vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 4817 Päivitetty: 3.12.2009

  1. Vaalipiiri: Koko maa, 01 Helsingin vaalipiiri, 02 Uudenmaan vaalipiiri, 03 Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., 15 Lapin vaalipiiri (15)
  2. Lukumäärätiedot: Äänimäärä, Osuus äänistä, (2)
  3. Puolue: Yhteensä, KOK, SDP, KESK, ..., Äänioikeutettuja yhteensä (17)


 5. Valittujen lukumäärä ja prosenttiosuudet puolueittain ja vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 4261 Päivitetty: 3.12.2009

  1. Vaalipiiri: Koko maa, 01 Helsingin vaalipiiri, 02 Uudenmaan vaalipiiri, 03 Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., 15 Lapin vaalipiiri (15)
  2. Lukumäärätiedot: Valitut, Osuus valituista, (2)
  3. Puolue: Yhteensä, KESK, SDP, KOK, ..., Valitsijayhdistykset (16)


 6. Valitut ikäryhmittäin sukupuolen ja puolueen mukaan kunnallisvaaleissa 2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 4645 Päivitetty: 3.12.2009

  1. Puolue: Yhteensä, KOK, SDP, KESK, ..., Valitsijayhdistykset (16)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Yhteensä, Ikäryhmä 18, Ikäryhmä 19, Ikäryhmä 20-24, ..., Kansanedustaja (15)


 7. Valitut ikäryhmittäin sukupuolen mukaan vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 4497 Päivitetty: 3.12.2009

  1. Vaalipiiri: Koko maa, Helsingin vaalipiiri, Uudenmaan vaalipiiri, Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., Lapin vaalipiiri (15)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Yhteensä, Ikäryhmä 18, Ikäryhmä 19, Ikäryhmä 20-24, ..., Kansanedustaja (15)


 8. Puolueiden äänimäärät ja äänestysprosentti sekä valittujen lukumäärä kunnittain kunnallisvaaleissa 2008 ja muutos edellisiin vaaleihin verrattuna

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 95881 Päivitetty: 3.12.2009

  1. Vaalipiiri ja kunta: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 976 Ylitornio (389)
  2. Lukumäärätiedot: Äänimäärä, Osuus %, Muutos edelliseen vaaliin verrattuna, Valittujen lukumäärä, (4)
  3. Puolue: Yhteensä, KOK, SDP, KESK, ..., Äänioikeutettuja yhteensä (13)


 9. Puolueiden äänimäärät ja valittujen lukumäärä kunnittain (pienet puolueet), hylätyt liput sekä ennakkoäänestäneet kunnallisvaaleissa 2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 61507 Päivitetty: 3.12.2009

  1. Vaalipiiri ja kunta: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 976 Ylitornio (389)
  2. Lukumäärätiedot: Äänimäärä, Osuus %, Valittujen lukumäärä, (3)
  3. Äänestystiedot ja puolueiden kannatus: Yhteensä, SSP, IP, KTP, ..., Ennakkoon äänestäneet (10)


 10. Äänioikeutetut ja äänestäneet sukupuolen mukaan, hyväksytyt äänestysliput, valtuutetuiksi valitut ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylättyjen äänestyslippujen lukumäärä kunnittain kunnallisvaaleissa 2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 319890 Päivitetty: 3.12.2009

  1. Vaalipiiri ja kunta: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 976 Ylitornio (389)
  2. Lukumäärätiedot: Lukumäärä / Äänimäärä, Osuus äänistä, Valitut, Osuus valituista, ..., Valitut 2004 (8)
  3. Äänestystiedot ja puolueiden kannatus: Alueita, Äänioikeutettuja yhteensä, Äänioikeutettuja miehiä, Äänioikeutettuja naisia, ..., Hylätyt liput (24)


 11. Naisehdokkaitten vaalitiedot puolueen ja kunnan mukaan kunnallisvaaleissa 2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 170216 Päivitetty: 30.12.2009

  1. Kunta: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 976 Ylitornio (389)
  2. Puolue: Yhteensä, KESK, KOK, SDP, ..., Valitsijayhdistykset (16)
  3. Naisehdokastiedot: Äänimäärä, Osuus äänistä (%), Ehdokkaat, Osuus ehdokkaista (%), ..., Osuus valituista (%) (6)


 12. Valituiksi tulleiden aikaisempi kokemus valtuustossa kuntatyypin, sukupuolen ja puolueen mukaan kunnallisvaaleissa 2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 4169 Päivitetty: 30.12.2009

  1. Tiedot: Valitut yhteensä, Istuvia kunnanvaltuutettuja, Istuvia kansanedustajia, (3)
  2. Sukupuoli: Kaikki ehdokkaat, Miesehdokkaat, Naisehdokkaat, (3)
  3. Kuntatyyppi: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, (4)
  4. Puolueet ja valitsijayhdistykset: Yhteensä, KESK, KOK, SDP, ..., Valitsijayhdistykset (16)


 13. Hylätyt äänestysliput hylkäysperusteen ja vaalipiirin mukaan kunnallisvaaleissa 2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 5345 Päivitetty: 30.12.2009

  1. Vaalipiiri: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 153 Maaseutumaiset kunnat (57)
  2. Hylkäysperuste: Hylätyt yhteensä, Vaalikuoressa useampia tai muutakin kuin yksi vaalilippu, Asiaton merkintä vaalikuoressa, Muu kuin oikeusministeriön painattama äänestyslippu, ..., Tyhjä äänestyslippu (8)


 14. Ennakkoon äänestäneet äänestyspaikan ja vaalipiirin mukaan kunnallisvaaleissa 2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 10516 Päivitetty: 30.12.2009

  1. Vaalipiiri: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 153 Maaseutumaiset kunnat (57)
  2. Äänestyspaikka: Kaikki ennakkoäänestyspaikat, Kaikki ennakkoäänestyspaikat, miehet, Kunnan- kaupungintalo, Kunnan- kaupungintalo, miehet, ..., Laitos, miehet (26)


 15. Suomen ulkomaan edustustoissa ja laivoissa äänestäneet sukupuolen mukaan kunnallisvaaleissa 2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 3959 Päivitetty: 30.12.2009

  1. Äänestyspaikka: YHTEENSÄ, Edustustot, Laivat, EUROOPPA, ..., Australia (90)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 16. Äänioikeutetut ja äänestäneet ulkomaalaiset vaalipiirin mukaan kunnallisvaaleissa 2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 5663 Päivitetty: 30.12.2009

  1. Vaalipiiri: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 153 Maaseutumaiset kunnat (57)
  2. Tiedot: Äänioikeutetut ulkomaalaiset, yhteensä, Äänioikeutetut ulkomaalaiset, muu EU maa, Äänioikeutetut ulkomaalaiset, Islanti ja Norja, Äänioikeutetut ulkomaalaiset, muu maa, ..., Äänestäneet ulkomaalaiset, muu maa (8)


 17. 5.15. Valitsijayhdistysten nimet, äänimäärät, ehdokkaiden ja valtuustopaikkojen määrät kunnallisvaaleissa 2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 15247 Päivitetty: 14.3.2013

  1. Valitsijayhdistykset: Manner-Suomi / Yhteensä, Helsingin vaalipiiri / Yhteensä, Helsinki / Yhteensä, Helsinki / Suomen Islamilaisen Puolueen yhteislista, ..., Ylitornio / Yhteislista Ylitornion kunnan puolesta (239)
  2. Tiedot: Äänimäärä, Ehdokkaat, Valitut, (3)