1. Kunnallisvaalit 2004, äänestystiedot

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 544920 Päivitetty: 23.7.2008

  1. Alue: Manner-Suomi, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, ..., 976 012 Raanujärvi (+011) (3194)
  2. Äänestystiedot: Äänioikeutetut, Äänestäneet, Äänestysprosentti, Ennakolta äänestäneet, ..., Hyväksytyt ennakkoäänet (11)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 2. Kunnallisvaalit 2004, puolueiden kannatus

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 4577403 Päivitetty: 28.8.2008

  1. Alue: Manner-Suomi, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, ..., 976 012 Raanujärvi (+011) (3194)
  2. Puolue: Yhteensä, SDP, KESK, KOK, ..., Valitsijayhdistykset (20)
  3. Puolueiden kannatus: Ehdokkaiden lukumäärä, Osuus ehdokkaista %, Ääniä yhteensä, Osuus äänistä %, ..., Osuus ennakkoäänistä % (6)
  4. Sukupuoli: Kaikki ehdokkaat, Miesehdokkaat, Naisehdokkaat, (3)


 3. Kunnallisvaalit 2004, valittujen lukumäärä

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 208917 Päivitetty: 28.8.2008

  1. Alue: Manner-Suomi, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 02 Uudenmaan vaalipiiri, ..., 976 Ylitornio (431)
  2. Puolue: Yhteensä, SDP, KESK, KOK, ..., Valitsijayhdistykset (20)
  3. Valittujen lukumäärä: Valittujen lukumäärä, Osuus valituista %, (2)
  4. Sukupuoli: Kaikki ehdokkaat, Miesehdokkaat, Naisehdokkaat, (3)


 4. Puolueiden äänimäärät ja prosenttiosuudet sekä äänestysprosentit vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2004

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 5109 Päivitetty: 28.8.2008

  1. Vaalipiiri: Koko maa, 01 Helsingin vaalipiiri, 02 Uudenmaan vaalipiiri, 03 Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., 15 Lapin vaalipiiri (15)
  2. Lukumäärätiedot: Äänimäärä, Osuus äänistä, (2)
  3. Puolue: Yhteensä, SDP, KESK, KOK, ..., Äänioikeutettuja yhteensä (21)


 5. Valittujen lukumäärä ja prosenttiosuudet puolueittain ja vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2004

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 4583 Päivitetty: 28.8.2008

  1. Vaalipiiri: Koko maa, 01 Helsingin vaalipiiri, 02 Uudenmaan vaalipiiri, 03 Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., 15 Lapin vaalipiiri (15)
  2. Lukumäärätiedot: Valitut, Osuus valituista, (2)
  3. Puolue: Yhteensä, KESK, SDP, KOK, ..., Valitsijayhdistykset (20)


 6. Valitut ikäryhmittäin sukupuolen ja puolueen mukaan kunnallisvaaleissa 2004

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 5185 Päivitetty: 28.8.2008

  1. Puolue: Yhteensä, SDP, KESK, KOK, ..., Valitsijayhdistykset (20)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Yhteensä, Ikäryhmä 18, Ikäryhmä 19, Ikäryhmä 20-24, ..., Kansanedustaja (15)


 7. Valitut ikäryhmittäin sukupuolen mukaan vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2004

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 4337 Päivitetty: 15.7.2008

  1. Vaalipiiri: Koko maa, Helsingin vaalipiiri, Uudenmaan vaalipiiri, Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., Lapin vaalipiiri (15)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Yhteensä, Ikäryhmä 18, Ikäryhmä 19, Ikäryhmä 20-24, ..., Kansanedustaja (15)


 8. Puolueiden äänimäärät ja äänestysprosentti sekä valittujen lukumäärä kunnittain kunnallisvaaleissa 2004 ja muutos edellisiin vaaleihin verrattuna

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 115940 Päivitetty: 27.8.2008

  1. Vaalipiiri ja kunta: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 976 Ylitornio (474)
  2. Lukumäärätiedot: Äänimäärä, Osuus %, Muutos edelliseen vaaliin verrattuna, Valittujen lukumäärä, (4)
  3. Puolue: Yhteensä, SDP, KESK, KOK, ..., Äänioikeutettuja yhteensä (13)


 9. Valittujen lukumäärä ja prosenttiosuudet puolueittain ja vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2004

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 4472 Päivitetty: 28.8.2008

  1. Vaalipiiri: Koko maa, Helsingin vaalipiiri, Uudenmaan vaalipiiri, Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., Lapin vaalipiiri (15)
  2. Lukumäärätiedot: Valtuutettujen lukumäärä, Puolueen osuus, (2)
  3. Puolue: Yhteensä, SDP, KESK, KOK, ..., Valitsijayhdistykset (20)


 10. Puolueiden äänimäärät ja valittujen lukumäärä kunnittain (pienet puolueet), hylätyt liput sekä ennakkoäänestäneet kunnallisvaaleissa 2004

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 96672 Päivitetty: 27.8.2008

  1. Vaalipiiri ja kunta: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 976 Ylitornio (474)
  2. Lukumäärätiedot: Äänimäärä, Osuus %, Valittujen lukumäärä, (3)
  3. Äänestystiedot ja puolueiden kannatus: Yhteensä, SKS, VEV, KTP, ..., Ennakkoon äänestäneet (14)


 11. Äänioikeutetut ja äänestäneet sukupuolen mukaan, hyväksytyt äänestysliput, valtuutetuiksi valitut ja ennakkoäänet puolueittain sekä äänestysalueiden ja hylättyjen äänestyslippujen lukumäärä kunnittain kunnallisvaaleissa 2004

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 494597 Päivitetty: 28.8.2008

  1. Vaalipiiri ja kunta: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 976 Ylitornio (474)
  2. Lukumäärätiedot: Lukumäärä / Äänimäärä, Osuus äänistä, Valitut, Osuus valituista, ..., Valitut 2000 (8)
  3. Äänestystiedot ja puolueiden kannatus: Alueita, Äänioikeutettuja yhteensä, Äänioikeutettuja miehiä, Äänioikeutettuja naisia, ..., Hylätyt liput (31)


 12. Valitut ikäryhmittäin sukupuolen ja puolueen mukaan kunnallisvaaleissa 2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 4643 Päivitetty: 6.11.2008

  1. Puolue: Yhteensä, KOK, SDP, KESK, ..., Valitsijayhdistykset (16)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Yhteensä, Ikäryhmä 18, Ikäryhmä 19, Ikäryhmä 20-24, ..., Kansanedustaja (15)