110 -- Eduskuntavaalit 1983-2019, äänestystiedot
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Alue Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 527 Valittu

Etsi

Vuosi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 10 Valittu

Etsi

Äänestystiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 4 Valittu

Etsi

Sukupuoli Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
24.4.2019
Yhteystiedot
Tilastokeskus
Vaalitilastot
Sähköposti: vaalit@tilastokeskus.fi
Tilaston kotisivu
Lisätietoja
Yksikkö
lkm, %
Luontipäivä
23.4.2019
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
010_evaa_110
Alaviitteet

Alaviitteet

Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään havaintoa
Tiedot äänestäneistä sukupuolen mukaan päivitetään myöhemmin.
Äänioikeus
Vuosina 1983-1995 äänioikeus oli lainvoimaisiin
vaaliluetteloihin otetuilla henkilöillä. Kunkin kunnan äänestys-
alueiden vaaliluetteloihin otettiin vaalivuotta edeltäneen
vuoden loppuun mennessä 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla
on ollut väestökirjalaissa tarkoitettu (vuosina 1983 ja 1987
ko.kunnassa henkikirjoitetut) kotipaikka Suomessa vaalivuotta
edeltäneen vuoden ensimmäisenä päivänä ja jotka eivät olleet
erityisestä syystä äänioikeutta vailla. Ulkomailla asuvat Suomen
kansalaiset, jotka olivat tai olivat olleet Suomessa väestökirjoihin
merkittyinä, otettiin äänioikeutettuina vaalipiirin vaaliluetteloihin.
Nämä henkilöt voivat käyttää äänioikeuttaan ainoastaan ennakko-
äänestyksessä joko ulkomailla Suomen edustustoissa tai Suomessa
posti- ja telelaitoksen toimipaikoissa taikka laivoissa.
Vuosina 1999-2019 äänioikeutettu oli asuinpaikkaan katsomatta
jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täytti
18 vuotta. Äänioikeusikäisten Suomen kansalaisten äänioikeus
on nykyisellään lähes kattava.
Väestörekisterikeskus laatii äänioikeusrekisterin, johon otetaan jokainen
väestötietojärjestelmän tietojen mukaan vaaleissa äänioikeutettu.
Kuntaryhmitys ja vaalipiirit
Kunnat on vuoden 2019 eduskuntavaaleissa sijoitettu
vaalipiireihin vaalilaissa säädetyn vaalipiirijaon mukaan.
Aikaisemmissa vaaleissa on huomattava, että vaikka vaalipiirisumma
on oikein, kunnat eivät aina ole oikean vaalipiirin alla.
Tämä johtuu siitä, että kunnat ovat vaihtaneet vaalipiiriä.