1. 1. Ehdokkaiden ikäjakautuma sukupuolen mukaan puolueittain ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 229096 Päivitetty: 10.4.2015

  1. Vaalipiiri: Koko maa, Helsingin vaalipiiri, Uudenmaan vaalipiiri, Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (14)
  2. Puolue: Yhteensä, KOK, SDP, PS, ..., Muut (17)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Ikä: Yhteensä, 18 vuotta, 19 vuotta, 20 vuotta, ..., Keski-ikä (80)


 2. 2. Äänestystiedot eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 764202 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Äänestysalue: Koko maa, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, ..., 941 001 Vårdö (2473)
  2. Äänestystiedot: Äänioikeutetut, Äänestäneet, Äänestysprosentti, Äänioikeutetut, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset, ..., Hyväksytyt ennakkoäänet (16)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 3. 2.1 Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 26975 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Vaalipiiri: Koko maa, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset, S Kaupunkimaiset kunnat, S Taajaan asutut kunnat, ..., 05R - Niistä Ruotsissa (95)
  2. Lukumäärätiedot: Lukumäärä, Osuus äänistä, (2)
  3. Äänestystiedot: Alueita, Äänioikeutettuja yhteensä, Äänioikeutettuja miehiä, Äänioikeutettuja naisia, ..., Ennakolta äänestäneet naiset (10)


 4. 2.2 Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan kunnittain eduskuntavaaleissa 2015 ja 2011

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 121065 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Vaalipiiri ja kunta: Koko maa, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset, S Kaupunkimaiset kunnat, S Taajaan asutut kunnat, ..., 05R - Niistä Ruotsissa (412)
  2. Lukumäärätiedot: Lukumäärä 2015, Osuus äänistä 2015, Lukumäärä 2011, Osuus äänistä 2011, (4)
  3. Äänestystiedot: Alueita, Äänioikeutettuja yhteensä, Äänioikeutettuja miehiä, Äänioikeutettuja naisia, ..., Ennakolta äänestäneet naiset (10)


 5. 2.3 Hylätyt äänestysliput hylkäysperusteen ja vaalipiirin mukaan eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 12402 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Vaalipiiri: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 053 Maaseutumaiset kunnat (53)
  2. Hylkäysperuste: Hylätyt yhteensä, Vaalikuoressa useampia tai muutakin kuin yksi vaalilippu, Asiaton merkintä vaalikuoressa, Muu kuin oikeusministeriön painattama äänestyslippu, ..., Tyhjä äänestyslippu (8)


 6. 3. Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 3120902 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Äänestysalue: Koko maa, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, ..., 941 001 Vårdö (2473)
  2. Puolue: Yhteensä, KESK, KOK, PS, ..., Muut (17)
  3. Puolueiden kannatus: Ääniä yhteensä, Osuus äänistä %, Ennakkoääniä, Osuus ennakkoäänistä %, ..., Osuus vaalipäivän äänistä % (6)
  4. Sukupuoli: Kaikki ehdokkaat, Miesehdokkaat, Naisehdokkaat, (3)


 7. 4. Puolueiden äänimäärä ja äänestysprosentti kunnittain eduskuntavaaleissa 2015 ja muutos edellisiin vaaleihin verrattuna

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 120361 Päivitetty: 6.5.2015

  1. Vaalipiiri ja kunta: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 941 Vårdö (370)
  2. Lukumäärätiedot: Äänimäärä / Lukumäärä, Osuus %, Muutos edelliseen vaaliin verrattuna, (3)
  3. Puolue: Yhteensä, KESK, KOK, PS, ..., Äänioikeutettuja Äänestys-% (18)


 8. 5. Ehdokkaiden saamat äänimäärät suuruusjärjestyksessä sekä vertausluku

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 432967 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Ehdokas: Tuomioja Erkki / SDP / Helsingin vaalipiiri, Heinäluoma Eero / SDP / Helsingin vaalipiiri, Haatainen Tuula / SDP / Helsingin vaalipiiri, Razmyar Nasima / SDP / Helsingin vaalipiiri, ..., Eriksson Kent / Muut / Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (2146)
  2. Äänestystiedot: Äänimäärä, Äänimäärä osuus %, Vertausluku, Valintatieto, (4)


 9. 6. Valituksi tulleiden ikäjakauma sukupuolen mukaan puolueittain ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 26055 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Vaalipiiri: Koko maa, Helsingin vaalipiiri, Uudenmaan vaalipiiri, Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (14)
  2. Puolue: Yhteensä, KESK, KOK, PS, ..., Muut (10)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Ikäryhmä: Yhteensä, Ikäryhmä 18-24, Ikäryhmä 25-29, Ikäryhmä 30-34, ..., Keski-ikä (12)


 10. 7.1 Helsingin vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 1003863 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Ehdokas: Eskelinen Riku / KESK / Helsingin vaalipiiri, Grimm Karl-Mikael / KESK / Helsingin vaalipiiri, Hietalahti Niina / KESK / Helsingin vaalipiiri, Huttula Tapio / KESK / Helsingin vaalipiiri, ..., Yilmaz Yakup / Muut / Helsingin vaalipiiri (269)
  2. Äänestysalue: 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, 091 002A Kruununhaka B, ..., 091 090B Ä-alue 090B (165)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 11. 7.2 Uudenmaan vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 3364425 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Ehdokas: Ahonen Linda / KESK / Uudenmaan vaalipiiri, Berner Anne / KESK / Uudenmaan vaalipiiri, Edry Tarja / KESK / Uudenmaan vaalipiiri, Frantsi-Lankia Marjut / KESK / Uudenmaan vaalipiiri, ..., Vähäkangas Mika / Muut / Uudenmaan vaalipiiri (394)
  2. Äänestysalue: 02 Uudenmaan vaalipiiri, 018 Askola, 018 001 Keskinen, 018 002 Läntinen, ..., 927 010 Etelä-Vihti (372)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 12. 7.3 Varsinais-Suomen vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 703095 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Ehdokas: Ala-Nissilä Olavi / KESK / Varsinais-Suomen vaalipiiri, Eeva Raija / KESK / Varsinais-Suomen vaalipiiri, Huittinen Ulla / KESK / Varsinais-Suomen vaalipiiri, Ikonen Mauri / KESK / Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., Leppäjoki Kari / Muut / Varsinais-Suomen vaalipiiri (166)
  2. Äänestysalue: 03 Varsinais-Suomen vaalipiiri, 019 Aura, 019 001 Aura, 202 Kaarina, ..., 918 001 Ä-alue 001 (182)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 13. 7.4 Satakunnan vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 322631 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Ehdokas: Hautala Päivi-Maria / KESK / Satakunnan vaalipiiri, Huhtanen Tapio / KESK / Satakunnan vaalipiiri, Ihamäki Pirita / KESK / Satakunnan vaalipiiri, Jalonen Vesa / KESK / Satakunnan vaalipiiri, ..., Rainesto Hannu / STP / Satakunnan vaalipiiri (126)
  2. Äänestysalue: 04 Satakunnan vaalipiiri, 050 Eura, 050 001 Kauttua, 050 002 Vahe, ..., 886 006 Kullaa (109)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 14. 7.5 Hämeen vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 452766 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Ehdokas: Anttila Sirkka-Liisa / KESK / Hämeen vaalipiiri, Eerola Tapio / KESK / Hämeen vaalipiiri, Kalliomaa Antti / KESK / Hämeen vaalipiiri, Kaunisto Timo / KESK / Hämeen vaalipiiri, ..., Tuomaala Aarne / KTP / Hämeen vaalipiiri (127)
  2. Äänestysalue: 06 Hämeen vaalipiiri, 016 Asikkala, 016 001 Vääksy, 016 002 Anianpelto, ..., 981 001 Ä-alue 001 (155)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 15. 7.6 Pirkanmaan vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 935303 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Ehdokas: Alatalo Mikko / KESK / Pirkanmaan vaalipiiri, Hakanen Pertti / KESK / Pirkanmaan vaalipiiri, Hakanen Teuvo / KESK / Pirkanmaan vaalipiiri, Hanhilahti Timo / KESK / Pirkanmaan vaalipiiri, ..., Viljanmaa Anita / Muut / Pirkanmaan vaalipiiri (203)
  2. Äänestysalue: 07 Pirkanmaan vaalipiiri, 020 Akaa, 020 001 Toijalan läntinen, 020 002 Toijalan itäinen, ..., 980 011 Kuru (203)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 16. 7.7 Kaakkois-Suomen vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 831981 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Ehdokas: Heikkilä Markku / KESK / Kaakkois-Suomen vaalipiiri, Kosonen Hanna / KESK / Kaakkois-Suomen vaalipiiri, Kuokka Vappu / KESK / Kaakkois-Suomen vaalipiiri, Laukkanen Markku / KESK / Kaakkois-Suomen vaalipiiri, ..., Hirvonen Sanna / Muut / Kaakkois-Suomen vaalipiiri (149)
  2. Äänestysalue: 08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri, 046 Enonkoski, 046 001 Enonkoski, 075 Hamina, ..., 935 003 Virojoki (244)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 17. 7.8 Savo-Karjalan vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 658484 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Ehdokas: Albert Rauli-Jan / KESK / Savo-Karjalan vaalipiiri, Heikkinen Hannakaisa / KESK / Savo-Karjalan vaalipiiri, Hoskonen Hannu / KESK / Savo-Karjalan vaalipiiri, Huttunen Hanna / KESK / Savo-Karjalan vaalipiiri, ..., Tanski Juhani / STP / Savo-Karjalan vaalipiiri (139)
  2. Äänestysalue: 09 Savo-Karjalan vaalipiiri, 140 Iisalmi, 140 001 Eteläinen, 140 002 Hernejärvi, ..., 925 001 Vieremä (206)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 18. 7.9 Vaasan vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 1063427 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Ehdokas: Hautala Lasse / KESK / Vaasan vaalipiiri, Kivisaari Pasi / KESK / Vaasan vaalipiiri, Kujala Sari / KESK / Vaasan vaalipiiri, Kurvinen Antti / KESK / Vaasan vaalipiiri, ..., Toivanen Jani Pontus / Muut / Vaasan vaalipiiri (156)
  2. Äänestysalue: 10 Vaasan vaalipiiri, 005 Alajärvi, 005 001 Itäinen, 005 002 Läntinen, ..., 989 001 Ähtäri (296)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 19. 7.10 Keski-Suomen vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 353428 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Ehdokas: Honkonen Petri / KESK / Keski-Suomen vaalipiiri, Hovila Sari / KESK / Keski-Suomen vaalipiiri, Ikkelä-Koski Tuulia / KESK / Keski-Suomen vaalipiiri, Kalmari Anne / KESK / Keski-Suomen vaalipiiri, ..., Poikolainen Tero / Muut / Keski-Suomen vaalipiiri (127)
  2. Äänestysalue: 11 Keski-Suomen vaalipiiri, 077 Hankasalmi, 077 001 Asema, 077 002 Kirkonkylä, ..., 992 009 Sumiainen (119)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 20. 7.11 Oulun vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 902562 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Ehdokas: Jarva Marisanna / KESK / Oulun vaalipiiri, Keränen Niilo / KESK / Oulun vaalipiiri, Kettunen Tuomas / KESK / Oulun vaalipiiri, Korhonen Timo / KESK / Oulun vaalipiiri, ..., Vartiainen Mikko / KTP / Oulun vaalipiiri (165)
  2. Äänestysalue: 12 Oulun vaalipiiri, 009 Alavieska, 009 001 Kirkonkylä, 069 Haapajärvi, ..., 977 001 Ylivieska (238)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 21. 7.12 Lapin vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 390083 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Ehdokas: Ansala Liisa / KESK / Lapin vaalipiiri, Kulmuni Katri / KESK / Lapin vaalipiiri, Kurula Timo / KESK / Lapin vaalipiiri, Kärnä Mikko / KESK / Lapin vaalipiiri, ..., Nurmikumpu Kaarlo / KTP / Lapin vaalipiiri (118)
  2. Äänestysalue: 13 Lapin vaalipiiri, 047 Enontekiö, 047 001 Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu, 047 002 Kaaresuvanto, ..., 976 009 Raanujärvi (139)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 22. 7.13 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 17020 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Ehdokas: Jansson Cecilia / Muut / Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri, Kemetter Sara / Muut / Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri, Löfström Mats / Muut / Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri, Nauclér Elisabeth / Muut / Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri, ..., Eriksson Kent / Muut / Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (7)
  2. Äänestysalue: 05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri, 035 Brändö, 035 001 Brändö, 035 002 Lappo, ..., 941 001 Vårdö (44)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 23. 8.1 Vaaliliitot ja niiden äänimäärät vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 33255 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Vaaliliitto/Puolue/Vaalipiiri: VAALIPIIRI / Yhteensä / Helsingin vaalipiiri, Vaaliliitto 1 / Yhteensä / Helsingin vaalipiiri, - Vaaliliitto 1 / KD / Helsingin vaalipiiri, - Vaaliliitto 1 / KA / Helsingin vaalipiiri, ..., Muut / Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (191)
  2. Lukumäärä: Äänimäärä, Osuus vaaliliiton äänistä, Osuus vaalipiirin äänistä, (3)


 24. 8.2 Pienin äänimäärä ja vertausluku, jolla ehdokas on tullut valituksi puolueittain ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 7538 Päivitetty: 30.4.2015

  1. Vaalipiiri: Koko maa, Helsingin vaalipiiri, Uudenmaan vaalipiiri, Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (14)
  2. Pienimmät luvut: Äänimäärä, Vertausluku, (2)
  3. Puolue: Yhteensä, KESK, KOK, PS, ..., Muut (10)


 25. 9.1. Ennakolta äänestäneet sukupuolen ja äänestyspaikan mukaan vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 41964 Päivitetty: 13.12.2016

  1. Vaalipiiri: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 053 Maaseutumaiset kunnat (53)
  2. Äänestäneet: Yhteensä, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset, Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset, (3)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Äänestyspaikka: Kaikki ennakkoäänestyspaikat, Kunnantalo/kaupungintalo, Kirjasto kauppakeskuksessa, Kirjasto muualla kuin kauppakeskuksessa, ..., Laitos (20)


 26. 9.2. Suomen ulkomaan edustustoissa ja laivoissa äänestäneet sukupuolen mukaan eduskuntavaaleissa 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 6744 Päivitetty: 13.12.2016

  1. Äänestyspaikka: YHTEENSÄ, Edustustot, Laivat, EUROOPPA, ..., Uusi-Seelanti (98)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Äänestäneet: Yhteensä, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset, Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset, (3)