1. 11pr -- Palkansaajat ja yrittäjät, 15-74-vuotiaat, 1989-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20149 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2018 (30)
  3. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet, 1000 henkilöä, Yrittäjät, 1000 henkilöä, ..., Yksinyrittäjät (pl. maa-, metsä- ja kalatalous), 1000 henkilöä (8)


 2. 11ps -- Työlliset ja palkansaajat sekä työllisten ja palkansaajien tehdyt työtunnit toimialan mukaan (TOL 2008), 15-74-vuotiaat, 2005-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 28682 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Toimiala: Yhteensä, A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, C Teollisuus (10-33), ..., Tuntematon (37)
  2. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, Työllisten tehdyt työtunnit, 1000 tuntia, Palkansaajien tehdyt työtunnit, 1000 tuntia, (4)


 3. 11pw -- Työlliset ja palkansaajat sekä työllisten ja palkansaajien tehdyt työtunnit toimialan (TOL 2008) mukaan ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2000-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 31807 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. Toimiala 2008: Yhteensä, A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09), C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. (10-39), F Rakentaminen (41-43), ..., Tuntematon (15)
  4. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, Työllisten tehdyt työtunnit, 1000 tuntia, Palkansaajien tehdyt työtunnit, 1000 tuntia, (4)


 4. 11pl -- Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja iän mukaan, 1989-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 81054 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2018 (30)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäluokka: 15 - 74, 15 - 64, 20 - 64, 15 - 19, ..., 70 - 74 (21)
  4. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkilöä, ..., Työvoimaosuus, % (8)


 5. 11pm -- Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja suuralueen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2012-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19014 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Vuosi: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
  3. Suuralue 2012: KOKO MAA, SA1 Helsinki-Uusimaa, SA2 Etelä-Suomi, SA3 Länsi-Suomi, SA4 Pohjois- ja Itä-Suomi (5)
  4. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkilöä, ..., Työvoimaosuus, % (8)


 6. 11pn -- Väestö työmarkkina-aseman ja maakunnan mukaan, 15-74-vuotiaat, 2011-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18755 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  2. Maakunta 2011: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., MK21 Ahvenanmaa (20)
  3. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima (työlliset ja työttömät yhteensä), 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkilöä, ..., Työvoimaosuus, % (7)


 7. 11pp -- Väestön työmarkkina-asema, piilotyöttömät ja alityölliset sukupuolen ja iän mukaan, 1997-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 52000 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Vuosi: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2018 (22)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäluokka: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 25 - 34, ..., 65 - 74 (8)
  4. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima (työlliset ja työttömät yhteensä), 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, ..., Alityöllisten osuus väestöstä, % (13)


 8. 11pq -- Nuorten 15-29-vuotiaiden osallistuminen työmarkkinoille ja koulutukseen sukupuolen ja iän mukaan, 2008-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 27325 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäluokka: 15 - 29, 15 - 18, 15 - 19, 15 - 24, ..., 25 - 29 (6)
  4. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työllisistä tutkintoon johtavassa tai kurssikoulutuksessa, 1000 henkilöä, Työllisistä ei tutkintoon johtavassa eikä kurssikoulutuksessa, 1000 henkilöä, ..., Ei-työllisten, jotka eivät ole koulutuksessa eivätkä varusmiespalvelussa, osuus ikäluokasta, % (9)


 9. 11pu -- Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 1997-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 36649 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Vuosi: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2018 (22)
  3. Tiedot: Palkansaajat yhteensä, 1000 henkilöä, Palkansaajat, jatkuva kokoaikatyö, 1000 henkilöä, Palkansaajat, jatkuva osa-aikatyö, 1000 henkilöä, Palkansaajat, jatkuva työ yhteensä, 1000 henkilöä, ..., Osa-aikatyö yhteensä, osuus palkansaajista, % (17)


 10. 11pv -- Työlliset koulutusasteen ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2000-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11044 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  3. Koulutusaste: Yhteensä, 3-4 Toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste, 5 Alin korkea-aste, 5-8 Korkea-aste, ..., Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon (7)
  4. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, (1)


 11. 11qj -- Työlliset ja palkansaajat työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan, 15-74-vuotiaat, 2005-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 15831 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. Toimiala 2008: Yhteensä, A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09), C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. (10-39), F Rakentaminen (41-43), ..., R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muut palvelut (90-99) (14)
  3. Työnantajasektori: Työnantajasektorit yhteensä, Yksityinen sektori, Julkinen sektori, (3)
  4. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, (2)


 12. 11qk -- Tehdyt työtunnit vuodessa työllistä ja palkansaajaa kohti työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan, 15-74-vuotiaat, vuositiedot, 2005-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20336 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. Työnantajasektori: Työnantajasektorit yhteensä, Yksityinen sektori, Julkinen sektori, (3)
  3. Toimiala: Yhteensä, A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09), C Teollisuus (10-33), D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto (35-39), ..., S-U Muu palvelutoiminta yms. (94-99) (17)
  4. Tiedot: Tehty vuosityöaika työllistä kohti (työtunteja/työllinen), Tehty vuosityöaika palkansaajaa kohti (työtunteja/palkansaaja), (2)


 13. 11ql -- Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2013-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18016 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ammatti 2010: SSSSS, 0 Sotilaat, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, ..., X Tuntematon (51)
  4. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, (1)


 14. 11qm -- Osa- tai kokoaikatyötä tekevät työlliset ja palkansaajat sukupuolen ja iän mukaan, 1990-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 29436 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäluokka: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 25 - 34, ..., 65 - 74 (8)
  4. Osa-aikatyö: Yhteensä, Kokoaikatyö, Osa-aikatyö, (3)
  5. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, (2)


 15. 11qn -- Palkansaajien jatkuvat ja määräaikaiset työsuhteet työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2005-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18231 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Työnantajasektori: Työnantajasektorit yhteensä, Valtio, Kunta, Yksityinen sektori, Julkinen sektori (5)
  4. Tiedot: Palkansaajat yhteensä, 1000 henkilöä, Palkansaajat, jatkuva työ yhteensä, 1000 henkilöä, Palkansaajat, määräaikainen työ yhteensä, 1000 henkilöä, Jatkuva työ yhteensä, osuus palkansaajista, %, Määräaikainen työ yhteensä, osuus palkansaajista, % (5)