1. 010. Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja iän mukaan

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 375504 Päivitetty: 25.7.2017

  1. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2017 (29)
  2. Kuukausi-, vuosineljännes- ja vuosikeskiarvo: Tammikuu, Helmikuu, Maaliskuu, Huhtikuu, ..., Vuosikeskiarvo (17)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Ikäluokka: 15-74, 15-64, 20-64, 15-24, ..., 55-64 (8)
  5. Tiedot: Väestö, 1000 henkeä, Työvoima, 1000 henkeä, Työlliset, 1000 henkeä, Työttömät, 1000 henkeä, ..., Työttömyysaste, % (7)


 2. 015. Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja suuralueen mukaan, 15-74-vuotiaat

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 24126 Päivitetty: 25.7.2017

  1. Vuosi: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  2. Ajanjakso: I vuosineljännes, II vuosineljännes, III vuosineljännes, IV vuosineljännes, Vuosikeskiarvo (5)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Suuralue 2012: Koko maa (ml. Ahvenanmaa), Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois- ja Itä-Suomi (5)
  5. Tiedot: Työikäinen väestö yhteensä, 1000 henkeä, Työvoima, 1000 henkeä, Työlliset, 1000 henkeä, Työttömät, 1000 henkeä, ..., Työttömyysaste, % (8)


 3. 017. Väestön työmarkkina-asema, piilotyöttömät ja alityölliset sukupuolen ja iän mukaan

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 142028 Päivitetty: 25.7.2017

  1. Vuosi: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2017 (21)
  2. Ajanjakso: I vuosineljännes, II vuosineljännes, III vuosineljännes, IV vuosineljännes, Vuosikeskiarvo (5)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Ikäluokka: 15-74, 15-64, 15-24, 25-34, ..., 65-74 (8)
  5. Tiedot: Väestö, 1000 henkeä, Työvoima (työlliset ja työttömät yhteensä), 1000 henkeä, Työttömät, 1000 henkeä, Työlliset, 1000 henkeä, ..., Alityöllisten osuus väestöstä, % (13)


 4. 020. Palkansaajat ja yrittäjät, 15-74-vuotiaat

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 21428 Päivitetty: 25.7.2017

  1. Ajanjakso: I vuosineljännes, II vuosineljännes, III vuosineljännes, IV vuosineljännes, Vuosikeskiarvo (5)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Työlliset, 1000 henkeä, Palkansaajat, 1000 henkeä, Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet, 1000 henkeä, Yrittäjät, 1000 henkeä, ..., Yksinyrittäjät (pl. maa-, metsä- ja kalatalous), 1000 henkeä (8)
  4. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2017 (29)


 5. 030. Työlliset ja palkansaajat sekä työllisten ja palkansaajien tehdyt työtunnit toimialan mukaan (TOL 2008 versio 8), 15-74-vuotiaat

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 59291 Päivitetty: 25.7.2017

  1. Tiedot: Työlliset, 1000 henkeä, Palkansaajat, 1000 henkeä, Työllisten tehdyt työtunnit, 1000 tuntia, Palkansaajien tehdyt työtunnit, 1000 tuntia, (4)
  2. Toimiala: Toimialat yhteensä (00-99), A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09), Maatalous (01), C Teollisuus (10-33), ..., X Toimiala tuntematon (00) (37)
  3. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  4. Ajanjakso: I vuosineljännes, II vuosineljännes, III vuosineljännes, IV vuosineljännes, Vuosikeskiarvo (5)


 6. 040. Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 33977 Päivitetty: 25.7.2017

  1. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Tiedot: Palkansaajat yhteensä, 1000 henkeä, Jatkuva työ yhteensä, 1000 henkeä, Jatkuva kokoaikatyö, 1000 henkeä, Jatkuva osa-aikatyö, 1000 henkeä, ..., Osa-aikatyö yhteensä, osuus palkansaajista, % (17)
  3. Vuosi: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2017 (21)
  4. Ajanjakso: I vuosineljännes, II vuosineljännes, III vuosineljännes, IV vuosineljännes, Vuosikeskiarvo (5)


 7. 050. Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 46138 Päivitetty: 24.1.2017

  1. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Ikäluokka: 15-74, 15-64, 15-19, 20-24, ..., 70-74 (14)
  3. Tiedot: Väestö, 1000 henkeä, Työvoima, 1000 henkeä, Työlliset, 1000 henkeä, Työttömät, 1000 henkeä, ..., Työttömyysaste, % (8)
  4. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2016 (28)


 8. 060. Väestö työmarkkina-aseman ja maakunnan (2011) mukaan, 15-74-vuotiaat

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 18907 Päivitetty: 24.1.2017

  1. Vuosi: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2016 (19)
  2. Maakunta 2011: Koko maa, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa - Åland (20)
  3. Tiedot: Työikäinen väestö yhteensä, 1000 henkeä, Työvoima, 1000 henkeä, Työlliset, 1000 henkeä, Työttömät, 1000 henkeä, ..., Työttömyysaste, % (7)


 9. 061. Nuorten 15-29-vuotiaiden osallistuminen työmarkkinoille ja koulutukseen sukupuolen ja iän mukaan

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 13357 Päivitetty: 24.1.2017

  1. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Ikäluokka: 15-29, 15-18, 15-19, 15-24, ..., 25-29 (6)
  3. Tiedot: Väestö, 1000 henkeä, Työlliset yhteensä, 1000 henkeä, Työllisistä tutkintoon johtavassa tai kurssikoulutuksessa, 1000 henkeä, Työllisistä ei tutkintoon johtavassa eikä kurssikoulutuksessa, 1000 henkeä, ..., Ei-työllisten, jotka eivät ole koulutuksessa eivätkä varusmiespalvelussa, osuus ikäluokasta, % (9)
  4. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)


 10. 063. Työlliset koulutusasteen ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 3600 Päivitetty: 27.1.2017

  1. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Koulutusaste: Yhteensä, Keskiaste (3), Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8), - alin korkea-aste (5), ..., Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon (7)
  3. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)
  4. Tiedot: Työlliset, 1000 henkeä, (1)


 11. 065. Työlliset ja palkansaajat sekä työllisten ja palkansaajien tehdyt työtunnit toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 25237 Päivitetty: 24.1.2017

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Toimiala: Toimialat yhteensä (00-99), A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09), C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. (10-39), F Rakentaminen (41-43), ..., X Toimiala tuntematon (00) (15)
  4. Tiedot: Työlliset, 1000 henkeä, Palkansaajat, 1000 henkeä, Työllisten tehdyt työtunnit, 1000 tuntia, Palkansaajien tehdyt työtunnit, 1000 tuntia, (4)


 12. Työlliset toimialoittain (TOL 2002) vuosina 1990-2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 5824 Päivitetty: 20.1.2009

  1. TOL 2002: Toimialat yhteensä (01-99), A, B Maa-, riista-, metsä- ja kalatalous (01-05), Maa-, riista- ja kalatalous (01, 05), Metsätalous (02), ..., X Toimiala tuntematon (99) (34)
  2. Tiedot: Työlliset, (1000 henkeä), (1)
  3. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2008 (20)


 13. 070. Työlliset ja palkansaajat työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan, 15-74-vuotiaat

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 12031 Päivitetty: 24.1.2017

  1. Työnantajasektori: Työnantajasektorit yhteensä, Yksityinen sektori, Julkinen sektori, (3)
  2. Toimiala: Toimialat yhteensä (00-99), A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09), C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. (10-39), F Rakentaminen (41-43), ..., R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta (90-99) (14)
  3. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  4. Tiedot: Työlliset, 1000 henkeä, Palkansaajat, 1000 henkeä, (2)


 14. 080. Tehdyt työtunnit vuodessa työllistä ja palkansaajaa kohti työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan, 15-74-vuotiaat

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 15483 Päivitetty: 24.1.2017

  1. Työnantajasektori: Työnantajasektorit yhteensä, Yksityinen sektori, Julkinen sektori, (3)
  2. Toimiala: Toimialat yhteensä (00-99), A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09), C Teollisuus (10-33), D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto (35-39), ..., S-U Muu palvelutoiminta yms. (94-99) (17)
  3. Tiedot: Tehty vuosityöaika työllistä kohti (työtunteja/työllinen), Tehty vuosityöaika palkansaajaa kohti (työtunteja/palkansaaja), (2)
  4. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)


 15. 090. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 14912 Päivitetty: 30.1.2017

  1. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Tiedot: Työlliset, 1000 henkeä, (1)
  3. Ammatti 2010: Ammatit yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, ..., X Tuntematon (51)
  4. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)


 16. Työllisyys, työttömyys ja työvoima maakunnan (1998) mukaan 1998 - 2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 10436 Päivitetty: 25.1.2011

  1. Vuosi: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2010 (13)
  2. Maakunta_1998: Koko maa, Uusimaa, Itä-Uusimaa, Varsinais-Suomi, ..., Ahvenanmaa (21)
  3. Tiedot: Työikäinen väestö yhteensä, (1000 henkeä), Työvoima yhteensä, (1000 henkeä), Työlliset, (1000 henkeä), Työttömät, (1000 henkeä), ..., Työttömyysaste, (%) (7)


 17. 100. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2001) ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 13988 Päivitetty: 24.1.2017

  1. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Tiedot: Työlliset, 1000 henkeä, (1)
  3. Ammatti 2001: SSSSS Ammatit yhteensä, 1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet, 11 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 12 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat, ..., 0 Sotilaat (36)
  4. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)


 18. 110. Osa-aikatyötä tekevät työlliset ja palkansaajat sukupuolen ja iän mukaan

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 11200 Päivitetty: 24.1.2017

  1. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Ikäluokka: 15-74, 15-64, 15-24, 25-34, ..., 65-74 (8)
  3. Tiedot: Työlliset, 1000 henkeä, Palkansaajat, 1000 henkeä, (2)
  4. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)


 19. 120. Palkansaajien jatkuvat ja määräaikaiset työsuhteet työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 10796 Päivitetty: 24.1.2017

  1. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Tiedot: Palkansaajat yhteensä, 1000 henkeä, Jatkuva työ, 1000 henkeä, Määräaikainen työ, 1000 henkeä, Jatkuva työ, osuus palkansaajista, %, Määräaikainen työ, osuus palkansaajista, % (5)
  3. Työnantajasektori: Työnantajasektorit yhteensä, Yksityinen sektori, Julkinen sektori, Valtio, Kunta (5)
  4. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)