1. 001 -- Palkansaajien työpaikkatapaturmat työkyvyttömyyden keston mukaan, vuosina 1996 - 2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 48357 Päivitetty: 30.11.2017

  1. Vuosi: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)
  2. Työkyvyttömyyden kesto: Työapaturmat yhteensä, Vähintään 4 päivää, 0-3 päivää, 4-6 päivää, ..., Työkuolema (11)
  3. Ikäryhmä: Ikäluokat yhteensä, 15-24, 25-34, 35-44, ..., Ikä tuntematon (7)
  4. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Työtapaturrmia, %-iosuus työpaikkatapaturmista, (2)


 2. 002 -- Maatalousyrittäjien työtapaturmat työkyvyttömyyden keston mukaan vuosina 2000 - 2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11715 Päivitetty: 30.11.2017

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)
  2. Työkyvyttömyyden kesto: Työapaturmat yhteensä, Vähintään 4 päivää, 0-3 päivää, 4-6 päivää, ..., Työkuolema (11)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Työtapaturmia, Prosenttiosuus työtapaturmista, (2)


 3. 003 -- Maatalousyrittäjien työtapaturmat 100 000 maatalousyrittäjää kohden, vuosina 2000 - 2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8909 Päivitetty: 30.11.2017

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)
  2. Tiedot: Työtapaturmia, Vakuutetut maatalousyrittäjät, 100 000 vakuutettua maatalousyrittäjää kohden, (3)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 4. 004 -- Palkansaajien työtapaturmataajuus toimialan mukaan vuosina 2008 - 2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 23057 Päivitetty: 31.1.2018

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)
  2. Toimiala: Toimialat yhteensä, A. Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Kuntasektori (55)
  3. Tiedot: Työtapaturmia, Työtunteja (x 1000), Miljoonaa työtuntia kohden, (3)