1. 001 -- Palkansaajien työpaikkatapaturmat työkyvyttömyyden keston mukaan, vuosina 1996 - 2016 muuttujina Vuosi, Työkyvyttömyyden kesto, Ikäryhmä, Sukupuoli ja Tiedot

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 50167 Päivitetty: 20.6.2018

  1. Vuosi: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2016 (21)
  2. Työkyvyttömyyden kesto: Työapaturmat yhteensä, Vähintään 4 päivää, 0 - 3 päivää, 4 - 6 päivää, ..., Työkuolema (11)
  3. Ikäryhmä: Ikäluokat yhteensä, 15-24, 25-34, 35-44, ..., Ikä tuntematon (7)
  4. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Työtapaturmia, %-osuus työpaikkatapaturmista, (2)


 2. 002 -- Maatalousyrittäjien työtapaturmat työkyvyttömyyden keston mukaan vuosina 2000 - 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12054 Päivitetty: 15.6.2018

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  2. Työkyvyttömyyden kesto: Työapaturmat yhteensä, Vähintään 4 päivää, 0 - 3 päivää, 4 - 6 päivää, ..., Työkuolema (11)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Työtapaturmia, Prosenttiosuus työtapaturmista, (2)


 3. 003 -- Maatalousyrittäjien työtapaturmat 100 000 maatalousyrittäjää kohden, vuosina 2000 - 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9021 Päivitetty: 15.6.2018

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  2. Tiedot: Työtapaturmia, Vakuutetut maatalousyrittäjät, 100 000 vakuutettua maatalousyrittäjää kohden, (3)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 4. 004 -- Palkansaajien työtapaturmataajuus toimialan mukaan vuosina 2008 - 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 23919 Päivitetty: 20.6.2018

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  2. Toimiala: Toimialat yhteensä, A. Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Kuntasektori (55)
  3. Tiedot: Työtapaturmia, Työtunteja (x 1000), Miljoonaa työtuntia kohden, (3)