1. 11g6 -- Tulonsaajien luku valtionveron alaisten tulojen mukaan, 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 215526 Päivitetty: 17.12.2018

  1. Vuosi: 2017, (1)
  2. Tiedot: 01 Tulonsaajia, 02 Ansiotuloja saaneita, 03 Pääomatuloja saaneita, 04 Valtionveronalaiset tulot, lukumäärä, ..., 129 Valtionveron alaiset tulot miinus verot, lukumäärä (128)
  3. Tuloluokka: Yhteensä, Tuloluokka < 5000, Tuloluokka 5000-10000, Tuloluokka 10000-15000, ..., Tuloluokka 100000- (14)


 2. 11g9 -- Tulonsaajien verotus valtionveron alaisten tulojen mukaan, 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 246483 Päivitetty: 17.12.2018

  1. Vuosi: 2017, (1)
  2. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  3. Tiedot: Tulonsaajia, Verotettujen luku, Valtionveronalaiset tulot, 1000 euroa, Ansiotulot yhteensä, 1000 euroa, ..., Työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu, 1000 euroa (11)
  4. Tuloluokka: Yhteensä, Tuloluokka < 10000, Tuloluokka 10000-19999, Tuloluokka 20000-29999, ..., Tuloluokka 150000- (13)


 3. 11gi -- Tulonsaajien verotus valtionveron alaisten tulojen mukaan, valtion verottamat, 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 178358 Päivitetty: 17.12.2018

  1. Vuosi: 2017, (1)
  2. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  3. Tiedot: Tulonsaajia, Ansiotulosta verotetut, Pääomatulosta verotetut, Verotettavat ansiotulot valtionverotuksessa, 1000 euroa, ..., Veronkorotus, 1000 euroa (9)
  4. Tuloluokka: Yhteensä, Tuloluokka < 10000, Tuloluokka 10000-19999, Tuloluokka 20000-29999, ..., Tuloluokka 150000- (13)


 4. 11gt -- Tulonsaajien verotus valtionveron alaisten tulojen mukaan, kunnan verottamat, 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 127764 Päivitetty: 17.12.2018

  1. Vuosi: 2017, (1)
  2. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  3. Tiedot: Verotettujen luku, Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot, 1000 euroa, Kunnallisvero, 1000 euroa, Kirkollisvero, 1000 euroa, ..., Sairaanhoitomaksu, 1000 euroa (6)
  4. Tuloluokka: Yhteensä, Tuloluokka < 10000, Tuloluokka 10000-19999, Tuloluokka 20000-29999, ..., Tuloluokka 150000- (13)


 5. 11hf -- Tulonsaajien luku, tulot, vähennykset ja verot suuralueittain ja kuntaryhmittäin, 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 63778 Päivitetty: 17.12.2018

  1. Vuosi: 2017, (1)
  2. Tiedot: 01 Tulonsaajia, 02 Valtionveronalaiset tulot, 1000 euroa, 03 Valtionveron alaiset tulot ml. verottomat osngot ja korot, 1000 euroa, 04 Ansiotulot yhteensä, 1000 euroa, ..., 34 Valtionveron alaiset tulot miinus verot, 1000 euroa (34)
  3. Suuralue: Yhteensä, Pääkaupunkiseutu, Muu Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi, ..., Ahvenanmaa-Åland (7)
  4. Kuntaryhmä: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, (4)


 6. 11hg -- Tulonsaajien luku, tulot, vähennykset ja verot maakunnittain, 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 61676 Päivitetty: 17.12.2018

  1. Vuosi: 2017, (1)
  2. Tiedot: 01 Tulonsaajia, 02 Valtionveronalaiset tulot, 1000 euroa, 03 Valtionveron alaiset tulot ml. verottomat osngot ja korot, 1000 euroa, 04 Ansiotulot yhteensä, 1000 euroa, ..., 34 Valtionveron alaiset tulot miinus verot, 1000 euroa (34)
  3. Maakunta: KOKO MAA, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa - Åland (20)


 7. 11hh -- Tulonsaajien luku, veronalaiset tulot ja verot iän ja sukupuolen mukaan, 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1149341 Päivitetty: 17.12.2018

  1. Vuosi: 2017, (1)
  2. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  3. Tiedot: 01 Tulonsaajia, 02 Valtionveronalaiset tulot, 1000 euroa, 03 Valtionveron alaiset tulot ml. verottomat osngot ja korot, 1000 euroa, 04 Ansiotulot yhteensä, 1000 euroa, ..., 34 Valtionveron alaiset tulot miinus verot, 1000 euroa (34)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Ikäluokka: Yhteensä, 0-24, 24-34, 35-44, ..., 75- (8)


 8. 11i3 -- Tulonsaajien luku, veronalaiset tulot ja verot suuralueen, kuntaryhmän ja tuloluokan mukaan, 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18906 Päivitetty: 17.12.2018

  1. Vuosi: 2017, (1)
  2. Suuralue: Yhteensä, Pääkaupunkiseutu, Muu Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi, ..., Ahvenanmaa-Åland (7)
  3. Kuntaryhmä: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, (4)
  4. Tiedot: Tulonsaajia, Valtionveronalaiset tulot, 1000 euroa, Verot yhteensä, 1000 euroa, (3)
  5. Tuloluokka: Yhteensä, Tuloluokka < 5000, Tuloluokka 5000-10000, Tuloluokka 10000-15000, ..., Tuloluokka 100000- (14)


 9. 11i6 -- Tulonsaajien luku, veronalaiset tulot ja verot iän, sukupuolen ja veronalaisten tulojen mukaan, 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 24438 Päivitetty: 17.12.2018

  1. Vuosi: 2017, (1)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Yhteensä, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 85- (17)
  4. Tiedot: Tulonsaajia, Valtionveronalaiset tulot, 1000 euroa, Verot yhteensä, 1000 euroa, (3)
  5. Tuloluokka: Yhteensä, Tuloluokka < 5000, Tuloluokka 5000-10000, Tuloluokka 10000-15000, ..., Tuloluokka 100000- (14)


 10. 11i7 -- Avioparien luku miehen ja vaimon veronalaisten tulojen mukaan, 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12650 Päivitetty: 17.12.2018

  1. Vuosi: 2017, (1)
  2. Vaimon tuloluokka: Yhteensä, Vaimon tuloluokka < 5000, Vaimon tuloluokka 5000-10000, Vaimon tuloluokka 10000-15000, ..., Vaimon tuloluokka 100000- (14)
  3. Tiedot: Avioparien luku, Valtionveronalaiset tulot, 1000 euroa, (2)
  4. Miehen tuloluokka: Yhteensä, Miehen tuloluokka < 5000, Miehen tuloluokka 5000-10000, Miehen tuloluokka 10000-15000, ..., Miehen tuloluokka 100000- (14)


 11. 11i8 -- Yleisesti verovelvollisten tulonsaajien luku, tulot ja verot kunnittain, 2005-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 291774 Päivitetty: 17.12.2018

  1. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  3. Tiedot: Tulonsaajia, Veronalaiset tulot keskimäärin, euroa, Veronalaiset tulot, mediaani, euroa, Veronalaiset tulot ml. verovapaat osingot ja korot keskimäärin, euroa, ..., Tulot miinus verot keskimäärin, euroa (11)


 12. 11bq -- Tulonsaajien luku, tulot (1000 euroa), vähennykset ja verot valtionveron alaisten tulojen mukaan, 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 2115827 Päivitetty: 17.12.2018

  1. Vuosi: 2017, (1)
  2. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  3. Tiedot: 01 Tulonsaajia, 02 Ansiotuloja saaneita, 03 Pääomatuloja saaneita, 04 Valtionveronalaiset tulot, 1000 euroa, ..., 129 Valtionveron alaiset tulot miinus verot, 1000 euroa (128)
  4. Tuloluokka: Yhteensä, Tuloluokka < 5000, Tuloluokka 5000-10000, Tuloluokka 10000-15000, ..., Tuloluokka 100000- (14)