1. 122t -- Pienituloisuusindikaattoreita henkilön iän ja sukupuolen mukaan, 1966-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 251600 Päivitetty: 12.3.2020

  1. Henkilön ikä: Yhteensä, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (8)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Suhteellinen pienituloisuusraja: 40 % koko väestön mediaanitulosta, 50 % koko väestön mediaanitulosta, 60 % koko väestön mediaanitulosta, (3)
  4. Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot), Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot, otosaineisto), Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot, otosaineisto), (3)
  5. Vuosi: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2018 (37)
  6. Tiedot: Pienituloisia henkilöitä, Pienituloisuusaste, Pienituloisten mediaanitulo, Köyhyyskuilu, ..., Pienituloisia henkilöitä otoksessa (6)


 2. 127h -- Pienituloisuusindikaattoreita henkilön kotitalouden elinvaiheen mukaan, 1990-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 124418 Päivitetty: 12.3.2020

  1. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  2. Suhteellinen pienituloisuusraja: 40 % koko väestön mediaanitulosta, 50 % koko väestön mediaanitulosta, 60 % koko väestön mediaanitulosta, (3)
  3. Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot), Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot, otosaineisto), Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot, otosaineisto), (3)
  4. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  5. Tiedot: Pienituloisia henkilöitä, Pienituloisuusaste, Pienituloisten mediaanitulo, Köyhyyskuilu, ..., Pienituloisia henkilöitä otoksessa (6)


 3. 127i -- Pienituloisuusindikaattoreita henkilön sosioekonomisen aseman mukaan, 1987-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 168049 Päivitetty: 12.3.2020

  1. Henkilön sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Yrittäjät, ei maatalous, ..., 6 Muut (18)
  2. Suhteellinen pienituloisuusraja: 40 % koko väestön mediaanitulosta, 50 % koko väestön mediaanitulosta, 60 % koko väestön mediaanitulosta, (3)
  3. Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot), Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot, otosaineisto), Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot, otosaineisto), (3)
  4. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2018 (32)
  5. Tiedot: Pienituloisia henkilöitä, Pienituloisuusaste, Pienituloisten mediaanitulo, Köyhyyskuilu, ..., Pienituloisia henkilöitä otoksessa (6)


 4. 127k -- Pienituloisten lukumäärä ja pienituloisuusaste aiempiin vuosiin kiinnitetyillä pienituloisuusrajoilla, 2005-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9974 Päivitetty: 12.3.2020

  1. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. Kiinnitetty pienituloisuusraja: Vuoden 2013 pienituloisuusraja, Vuoden 2014 pienituloisuusraja, Vuoden 2015 pienituloisuusraja, Vuoden 2017 pienituloisuusraja, (4)
  3. Tiedot: Pienituloisia henkilöitä, Pienituloisuusaste, (2)


 5. 128k -- Pienituloisuusrajat erityyppisissä kotitalouksissa, 1987-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 28141 Päivitetty: 12.3.2020

  1. Tiedot: 1 henkilön talous, 1 aikuinen, 1 alle 14-v. lapsi, 1 aikuinen, 2 alle 14-v. lasta, 1 aikuinen, 3 alle 14-v. lasta, ..., Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani (16)
  2. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2018 (32)


 6. 127y -- Asuntoväestön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus kunnittain, 1995-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 368546 Päivitetty: 12.3.2020

  1. Kunta: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Vårdö (312)
  2. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Asuntoväestö, lapsia, Pienituloisten henkilöiden lukumäärä asuntoväestössä, Pienituloisten lasten lukumäärä asuntoväestössä, ..., Pitkittyneesti pienituloisten lasten osuus asuntoväestössä (10)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)


 7. 127z -- Asuntoväestön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus maakunnittain, 1995-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 48651 Päivitetty: 12.3.2020

  1. Maakunta: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK05 Kanta-Häme, ..., MK21 Ahvenanmaa - Åland (20)
  2. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Asuntoväestö, lapsia, Pienituloisten henkilöiden lukumäärä asuntoväestössä, Pienituloisten lasten lukumäärä asuntoväestössä, ..., Pitkittyneesti pienituloisten lasten osuus asuntoväestössä (10)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)


 8. 128a -- Asuntoväestön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus seutukunnittain, 1995-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 110840 Päivitetty: 12.3.2020

  1. Seutukunta: KOKO MAA, SK011 Helsinki, SK016 Loviisa, SK015 Porvoo, ..., SK213 Ålands skärgård (71)
  2. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Asuntoväestö, lapsia, Pienituloisten henkilöiden lukumäärä asuntoväestössä, Pienituloisten lasten lukumäärä asuntoväestössä, ..., Pitkittyneesti pienituloisten lasten osuus asuntoväestössä (10)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)


 9. 128j -- Asuntoväestön pitkittynyt pienituloisuus sukupuolen ja iän mukaan, 2013-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18565 Päivitetty: 12.3.2020

  1. Henkilön ikä: Yhteensä, 0 - 3, 4 - 7, 8 - 11, ..., 88 - (24)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden lukumäärä asuntoväestössä, Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden osuus asuntoväestössä, (3)
  4. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)


 10. 11ng -- Perusturvan varassa olevan asuntoväestön määrä ja tulotaso iän, sukupuolen ja asuntokunnan pääasiallisen tulonlähteen mukaan, 2005-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 179314 Päivitetty: 10.3.2020

  1. Perusturvan varassa oleminen: Koko asuntoväestö, Kokonaan perusturvan varassa, Pitkittyneesti perusturvan varassa, Perusturvan osuus yli puolet tuloista, (4)
  2. Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde: Koko asuntoväestö, Tuotannontekijätulot yhteensä, Tulonsiirrot yhteensä, Vanhuuseläke (kansaneläke), ..., Muut tulonsiirrot (8)
  3. Henkilön ikä: Yhteensä, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 65 - (7)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo, Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani, (3)
  6. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)


 11. 122s -- Perusturvaetuuksia ja muita tulonsiirtoja saaneet asuntokunnat tulokymmenyksittäin, 2010-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 135478 Päivitetty: 10.3.2020

  1. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  2. Tulolaji: Kelan vanhuuseläkkeet, Kelan työkyvyttömyyseläkkeet, Kelan työttömyyseläkkeet, Kelan perhe-eläkkeet, ..., Bruttorahatulot (ml. myyntivoitot) (21)
  3. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  4. Tiedot: Tulolajia saaneita asuntokuntia, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Osuus kaikista tulolajia saaneista asuntokunnista, %, Osuus tulokymmenyksen asuntokunnista, %, ..., Käytettävissä olevien rahatulojen keskiarvo tuloa saanutta asuntokuntaa kohti (10)


 12. 128l -- Perusturvan varassa olevat henkilöt ja lapset kunnittain, 2005-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 179833 Päivitetty: 10.3.2020

  1. Perusturvan varassa oleminen: Koko asuntoväestö, Kokonaan perusturvan varassa, Pitkittyneesti perusturvan varassa, Perusturvan osuus yli puolet tuloista, (4)
  2. Kunta: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Vårdö (312)
  3. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Asuntoväestö, lapsia, (2)
  4. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)