015 -- Gini-kertoimet ja muita tulonjakoindikaattoreita 1966 - 2017
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Tulokäsite Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 9 Valittu

Etsi

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 11 Valittu

Etsi

Vuosi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 36 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
1.3.2019
Yhteystiedot
Tilastokeskus
Tulonjakotilasto
Puhelin: 029 551 1000
Sähköposti: toimeentulo@tilastokeskus.fi
Tilaston kotisivu
Luontipäivä
1.1.2000
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
tjt_015_201700
Alaviitteet

Alaviitteet

Indikaattorit laskettu henkilöiden kesken kulutusyksikköä kohti laskettujen tulojen mukaan.
Euromääräiset tiedot on esitetty vuoden 2017 hinnoin.
Kulutusyksikkö: Modifioitu OECD-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Vuosien 1966-1981, 1987-1992 ja 1993-2017 tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
Tulokäsite
Ekvivalentit tulot (kotitalouden tulot jaettuna muunnetuilla OECD-kulutusyksiköillä), henkilöpainotus.
Tiedot
Gini-kerroin (%)
Gini-indeksi saa arvon 0, jos kaikki saavat saman verran tuloja ja arvon 100, jos yksi tulonsaaja saa kaikki tulot. Mitä suurempi Gini-kerroin, sitä suuremmat tuloerot.
Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin kymmenys (S90/S10)
Suurituloisimman kymmenyksen tulo-osuus (S90) jaettuna pienituloisimman kymmenyksen (S10) tulo-osuudella. Myös pieni- ja suurituloisimman kymmenyksen tulojen keskiarvon suhde.
Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin viidennes (S80/S20)
Suurituloisimman viidesosan (S80) tulo-osuus jaettuna pienituloisimman viidesosan (S20) tulo-osuudella. Myös suuri- ja pienituloisimman viidesosan tulojen keskiarvon suhde.
Palma-kerroin (S90/S40-suhde)
Suurituloisimman kymmenyksen (S90) tulo-osuus jaettuna neljän pienituloisimman kymmenyksen (S40) tulo-osuudella. Palma-kerroin on yksi, jos tulo-osuudet ovat yhtä suuret.
Logaritminen keskipoikkeama
Yleinen entropiamitta parametriarvolla 0. Logaritminen keskipoikkeama on tulonjakoindeksi, joka painottaa enemmän tulojakauman alaosaa. Mitä suurempi logaritminen keskipoikkeama, sitä suuremmat tuloerot.
Theil-indeksi
Yleinen entropiamitta parametriarvolla 1. Theilin indeksi on tulonjakomitta, joka painottaa enemmän tulojakauman yläosaa. Mitä suurempi Theil-indeksi, sitä suuremmat tuloerot.
Absoluuttinen Gini, €
Keskimääräiset absoluuttiset tuloerot (mean absolute difference), kaikkien pareittaisten tuloerojen itseisarvojen aritmeettinen keskiarvo euroina. Suhteellinen Gini on absoluuttinen Gini jaettuna 2 x jakauman keskitulolla, kerrottuna sadalla.
1. desiili, €
Ekvivalenttien vuositulojen 1. desiili (euroraja, jonka alle jää 10 % henkilöistä)
Mediaani, €
Ekvivalenttien vuositulojen mediaani (euroraja, joka jakaa perusjoukon henkilöt kahteen osaan)
9. desiili, €
Ekvivalenttien vuositulojen 9. desiili (euroraja, jonka alle jää 90 % henkilöistä)