1. 001 -- Kotitalouden tulot sosioekonomisen aseman mukaan 1987-2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 53552 Päivitetty: 3.3.2017

  1. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2015 (29)
  2. Sosioekonominen asema: Kaikki kotitaloudet, 1. Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Muut yrittäjät, ..., 6. Muut (18)
  3. Tulonkäyttöyksikkö: Tulot kotitaloutta kohden, Tulot kulutusyksikköä kohden, (2)
  4. Tiedot: Kotitalouksia, Henkilöitä keskimäärin, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä olevat rahatulot, mediaani, ..., Käytettävissä olevat tulot, keskiarvo (7)


 2. 002 -- Kotitalouden tulot kotitalouden elinvaiheen mukaan 1989-2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 49691 Päivitetty: 3.3.2017

  1. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2015 (27)
  2. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1. Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 6. Muut taloudet (18)
  3. Tulonkäyttöyksikkö: Tulot kotitaloutta kohden, Tulot kulutusyksikköä kohden, (2)
  4. Tiedot: Kotitalouksia, Henkilöitä keskimäärin, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä olevat rahatulot, mediaani, ..., Käytettävissä olevat tulot, keskiarvo (7)


 3. 003 -- Kotitalouden tulot viitehenkilön iän mukaan 1966-2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 30543 Päivitetty: 3.3.2017

  1. Vuosi: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2015 (34)
  2. Viitehenkilön ikä: Kaikki kotitaloudet, -24, 25-34, 35-44, ..., 75- (8)
  3. Tulonkäyttöyksikkö: Tulot kotitaloutta kohden, Tulot kulutusyksikköä kohden, (2)
  4. Tiedot: Kotitalouksia, Henkilöitä keskimäärin, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä olevat rahatulot, mediaani, ..., Käytettävissä olevat tulot, keskiarvo (7)


 4. 004 -- Kotitalouden tulot viitehenkilön koulutusasteen mukaan 1987-2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 25572 Päivitetty: 3.3.2017

  1. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2015 (29)
  2. Viitehenkilön koulutusaste: Kaikki kotitaloudet, Perusaste, Keskiaste, Alin korkea-aste, ..., Tutkijakoulutusaste (7)
  3. Tulonkäyttöyksikkö: Tulot kotitaloutta kohden, Tulot kulutusyksikköä kohden, (2)
  4. Tiedot: Kotitalouksia, Henkilöitä keskimäärin, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä olevat rahatulot, mediaani, ..., Käytettävissä olevat tulot, keskiarvo (7)


 5. 005 -- Kotitalouden tulot aikuisten ja lasten lukumäärän mukaan 1987-2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 45679 Päivitetty: 3.3.2017

  1. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2015 (29)
  2. Kotitalouden rakenne: Kaikki kotitaloudet, 1 aikuinen, 1 aikuinen, 1 lapsi, 1 aikuinen, 2 lasta, ..., Muut (16)
  3. Tulonkäyttöyksikkö: Tulot kotitaloutta kohden, Tulot kulutusyksikköä kohden, (2)
  4. Tiedot: Kotitalouksia, Henkilöitä keskimäärin, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä olevat rahatulot, mediaani, ..., Käytettävissä olevat tulot, keskiarvo (7)


 6. 006 -- Kotitalouden tulot asunnon hallintasuhteen mukaan 1987 - 2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 15246 Päivitetty: 31.3.2017

  1. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2015 (29)
  2. Asunnon hallintasuhde: Kaikki kotitaloudet, Oma asunto, Vuokra-asunto, (3)
  3. Tulonkäyttöyksikkö: Tulot kotitaloutta kohden, Tulot kulutusyksikköä kohden, (2)
  4. Tiedot: Kotitalouksia, Henkilöitä keskimäärin, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä olevat tulot, keskiarvo, ..., Käytettävissä olevat rahatulot, mediaani (7)


 7. 007 -- Kotitalouksien tulojen rakenne eräissä kotitaloustyypeissä 1987-2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 83911 Päivitetty: 3.3.2017

  1. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2015 (29)
  2. Tiedot: Kotitalouksia haastattelussa, Kotitalouksia perusjoukossa, Kotitalouden keskikoko, Aikuisia keskimäärin, ..., Käytettävissä oleva tulo (33)
  3. Kotitalouden rakenne: Kaikki kotitaloudet, 1 aikuinen, ammatissa toimimaton, 1 aikuinen, ammatissa toimiva, Yksinhuoltaja, ammatissa toimiva, 1 lapsi, ..., 3 aikuista, 3 ammatissa toimivaa (16)


 8. 008 -- Kotitalouksien tulojen rakenne desiiliryhmittäin 1987-2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 64152 Päivitetty: 3.3.2017

  1. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2015 (29)
  2. Tiedot: Kotitalouksia haastattelussa, Kotitalouksia perusjoukossa, Kotitalouden keskikoko, Aikuisia keskimäärin, ..., Käytettävissä oleva tulo (33)
  3. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)


 9. 009 -- Kotitalouksien tulojen rakenne sosioekonomisen aseman mukaan 1987-2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 96887 Päivitetty: 3.3.2017

  1. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2015 (29)
  2. Tiedot: Kotitalouksia haastattelussa, Kotitalouksia perusjoukossa, Kotitalouden keskikoko, Aikuisia keskimäärin, ..., Käytettävissä oleva tulo (33)
  3. Sosioekonominen asema: Kaikki kotitaloudet, 1. Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Muut yrittäjät, ..., 6. Muut (18)


 10. 010 -- Kotitalouksien tulojen rakenne kotitalouden elinvaiheen mukaan 1989-2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 90186 Päivitetty: 3.3.2017

  1. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2015 (27)
  2. Tiedot: Kotitalouksia haastattelussa, Kotitalouksia perusjoukossa, Kotitalouden keskikoko, Aikuisia keskimäärin, ..., Käytettävissä oleva tulo (33)
  3. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1. Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 6. Muut taloudet (18)


 11. 011 -- Kotitalouksien jakautuminen tulokymmenyksen ja viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan 1987 - 2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 128309 Päivitetty: 3.3.2017

  1. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  2. Sosioekonominen asema: Kaikki kotitaloudet, 1. Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Muut yrittäjät, ..., 6. Muut (18)
  3. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2015 (29)
  4. Tiedot: Henkilöitä kotitalouksissa, Kotitalouksia, % tulokymmenyksen kotitalouksista, % sosioekononomisen ryhmän kotitalouksista, (4)


 12. 012 -- Kotitalouksien jakautuminen tulokymmenyksen ja elinvaiheen mukaan 1989 - 2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 121299 Päivitetty: 3.3.2017

  1. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  2. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1. Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 6. Muut taloudet (18)
  3. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2015 (27)
  4. Tiedot: Henkilöitä kotitalouksissa, Kotitalouksia, % tulokymmenyksen kotitalouksista, % elinvaiheen kotitalouksista, (4)


 13. 013 -- Kotitalouksien jakautuminen tulokymmenyksen ja viitehenkilön iän mukaan 1966 - 2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 69972 Päivitetty: 3.3.2017

  1. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  2. Viitehenkilön ikä: Kaikki kotitaloudet, -24, 25-34, 35-44, ..., 75- (8)
  3. Vuosi: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2015 (33)
  4. Tiedot: Henkilöitä kotitalouksissa, Kotitalouksia, % tulokymmenyksen kotitalouksista, % ikäryhmän kotitalouksista, (4)


 14. 014 -- Tulokymmenysten tulo-osuudet (%), keskiarvot, mediaanit ja maksimit 1966 - 2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 67687 Päivitetty: 3.3.2017

  1. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  2. Vuosi: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2015 (34)
  3. Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot), Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot), Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot), (3)
  4. Tiedot: Tulo-osuus (%), Keskiarvo, €, Mediaani, €, Yläraja, €, ..., Osuus maksetuista tulonsiirroista (%) (11)


 15. 015 -- Gini-kertoimet ja muita tulonjakoindikaattoreita 1966 - 2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 32476 Päivitetty: 3.3.2017

  1. Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot), Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot), Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot), Tuotannontekijätulot (pl. myyntivoitot ja asuntotulo), ..., Bruttotulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot) (9)
  2. Tiedot: Gini-kerroin (%), Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin kymmenys (S90/S10), Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin viidennes (S80/S20), Palma-kerroin (S90/S40-suhde), ..., 9. desiili, € (11)
  3. Vuosi: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2015 (34)


 16. 016 -- Pienituloisuusindikaattoreita henkilön iän ja sukupuolen mukaan 1966 - 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 247292 Päivitetty: 21.12.2017

  1. Tiedot: Pienituloisten lukumäärä, Pienituloisuusaste, Pienituloisten mediaanitulo, Köyhyysvaje, ..., Pienituloisia henkilöitä otoksessa (6)
  2. Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot), Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot), Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot), (3)
  3. Pienituloisuusraja: 40 % koko väestön mediaanitulosta, 50 % koko väestön mediaanitulosta, 60 % koko väestön mediaanitulosta, (3)
  4. Ikäryhmä: Kaikki, 0-17, 18-24, 25-34, ..., 75+ (8)
  5. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  6. Vuosi: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2016 (35)


 17. 017 -- Pienituloisuusindikaattoreita henkilön kotitalouden elinvaiheen mukaan 1990 - 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 112949 Päivitetty: 21.12.2017

  1. Tiedot: Pienituloisten lukumäärä, Pienituloisuusaste, Pienituloisten mediaanitulo, Köyhyysvaje, ..., Pienituloisia henkilöitä otoksessa (6)
  2. Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot), Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot), Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot), (3)
  3. Pienituloisuusraja: 40 % koko väestön mediaanitulosta, 50 % koko väestön mediaanitulosta, 60 % koko väestön mediaanitulosta, (3)
  4. Henkilön kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1. Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 6. Muut taloudet (13)
  5. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)


 18. 018 -- Pienituloisuusindikaattoreita henkilön sosioekonomisen aseman mukaan 1987 - 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 163683 Päivitetty: 21.12.2017

  1. Tiedot: Pienituloisten lukumäärä, Pienituloisuusaste, Pienituloisten mediaanitulo, Köyhyysvaje, ..., Pienituloisia henkilöitä otoksessa (6)
  2. Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot), Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot), Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot), (3)
  3. Pienituloisuusraja: 40 % koko väestön mediaanitulosta, 50 % koko väestön mediaanitulosta, 60 % koko väestön mediaanitulosta, (3)
  4. Henkilön sosioekonominen asema: Kaikki kotitaloudet, 1. Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Muut yrittäjät, ..., 6. Muut (18)
  5. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2016 (30)


 19. 019 -- Kotitalouksien koettu toimeentulo 2002 - 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 30221 Päivitetty: 21.12.2017

  1. Kotitalous saa menonsa katetuksi tuloillaan: suurin vaikeuksin, vaikeuksin, pienin vaikeuksin, melko helposti, ..., Tieto puuttuu (7)
  2. Henkilön kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1. Yhden hengen taloudet, 2. Lapsettomat parit, 3. Parit, joilla lapsia, ..., 6. Muut taloudet (7)
  3. Yksikkö: Kotitaloudet, Henkilöitä kotitalouksissa, Lapsia kotitalouksissa, (3)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Osuus, (2)
  5. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2016 (14)


 20. 020 -- Pienituloisuusindikaattoreita kiinteillä pienituloisuusrajoilla 2005 - 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 6227 Päivitetty: 21.12.2017

  1. Tiedot: Pienituloisten lukumäärä, Pienituloisuusaste, (2)
  2. Pienituloisuusraja kiinnitetty vuoteen: 2011, 2012, 2013, 2015, (4)
  3. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)


 21. 021 -- Kotitalouksien säästökyky ja yllättävästä menosta selviäminen 2005 - 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8913 Päivitetty: 21.12.2017

  1. Muuttuja: Selviääkö kotitalous yllättävistä menoista, Jääkö kotitaloudella rahaa säästöön, (2)
  2. Ryhmä: Kyllä, Ei, Tieto puuttuu, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Osuus, (2)
  4. Pienituloisuus: Kaikki, Pienituloiset, Muut, (3)
  5. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2016 (14)


 22. 022 -- Kotitalouksien arvio taloudellisen tilanteensa muuttumisesta vuosina 1990 - 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 48590 Päivitetty: 21.12.2017

  1. Kotitalouden taloudellisen tilanteen muutos: Verrattuna edellisvuoteen, Seuraavan 12 kuukauden aikana, (2)
  2. Arvio: Muutos huomattavasti parempaan suuntaan, Muutos jonkin verran parempaan suuntaan, Ennallaan, Muutos jonkin verran heikompaan suuntaan, ..., Tieto puuttuu (6)
  3. Viitehenkilön sosioekonominen asema: Kaikki kotitaloudet, 1. Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Muut yrittäjät, ..., 6. Muut (12)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Osuus, (2)
  5. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)


 23. 023 -- Asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita tulodesiiliryhmittäin 2002 - 2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 30406 Päivitetty: 31.3.2017

  1. Vuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  3. Tiedot: Kotitalouksia perusjoukossa, Henkilöitä perusjoukossa, Käytössä oleva asuinpinta-ala (m2), Käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo, ..., Asumismenojen tulo-osuus (netto %), mediaani (20)


 24. 024 -- Asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita kotitalouden pienituloisuuden ja asunnon hallintasuhteen mukaan 2002 - 2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 33795 Päivitetty: 31.3.2017

  1. Vuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Pienituloisuus: Kaikki, Pienituloiset, Muut, (3)
  3. Asunnon hallintasuhde: Kaikki kotitaloudet, Oma asunto, Vuokra-asunto, Muu, (4)
  4. Tiedot: Kotitalouksia perusjoukossa, Henkilöitä perusjoukossa, Käytössä oleva asuinpinta-ala (m2), Käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo, ..., Asumismenojen tulo-osuus (netto %), mediaani (20)