1. 001 -- Kotitalouden tulot sosioekonomisen aseman mukaan 1987-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 56344 Päivitetty: 1.3.2019

  1. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  2. Sosioekonominen asema: Kaikki kotitaloudet, 1. Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Muut yrittäjät, ..., 6. Muut (18)
  3. Tulonkäyttöyksikkö: Tulot kotitaloutta kohden, Tulot kulutusyksikköä kohden, (2)
  4. Tiedot: Kotitalouksia, Henkilöitä keskimäärin, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä olevat rahatulot, mediaani, ..., Käytettävissä olevat tulot, keskiarvo (7)


 2. 002 -- Kotitalouden tulot kotitalouden elinvaiheen mukaan 1989-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 52535 Päivitetty: 1.3.2019

  1. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2017 (29)
  2. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1. Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 6. Muut taloudet (18)
  3. Tulonkäyttöyksikkö: Tulot kotitaloutta kohden, Tulot kulutusyksikköä kohden, (2)
  4. Tiedot: Kotitalouksia, Henkilöitä keskimäärin, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä olevat rahatulot, mediaani, ..., Käytettävissä olevat tulot, keskiarvo (7)


 3. 003 -- Kotitalouden tulot viitehenkilön iän mukaan 1966-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 32528 Päivitetty: 1.3.2019

  1. Vuosi: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2017 (36)
  2. Viitehenkilön ikä: Kaikki kotitaloudet, -24, 25-34, 35-44, ..., 75- (8)
  3. Tulonkäyttöyksikkö: Tulot kotitaloutta kohden, Tulot kulutusyksikköä kohden, (2)
  4. Tiedot: Kotitalouksia, Henkilöitä keskimäärin, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä olevat rahatulot, mediaani, ..., Käytettävissä olevat tulot, keskiarvo (7)


 4. 004 -- Kotitalouden tulot viitehenkilön koulutusasteen mukaan 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7891 Päivitetty: 1.3.2019

  1. Vuosi: 2016, 2017, (2)
  2. Viitehenkilön koulutusaste: Kaikki kotitaloudet, Perusaste, Keskiaste, Alin korkea-aste, ..., Tutkijakoulutusaste (7)
  3. Tulonkäyttöyksikkö: Tulot kotitaloutta kohden, Tulot kulutusyksikköä kohden, (2)
  4. Tiedot: Kotitalouksia, Henkilöitä keskimäärin, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä olevat rahatulot, mediaani, ..., Käytettävissä olevat tulot, keskiarvo (7)


 5. 005 -- Kotitalouden tulot aikuisten ja lasten lukumäärän mukaan 1987-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 48095 Päivitetty: 1.3.2019

  1. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  2. Kotitalouden rakenne: Kaikki kotitaloudet, 1 aikuinen, 1 aikuinen, 1 lapsi, 1 aikuinen, 2 lasta, ..., Muut (16)
  3. Tulonkäyttöyksikkö: Tulot kotitaloutta kohden, Tulot kulutusyksikköä kohden, (2)
  4. Tiedot: Kotitalouksia, Henkilöitä keskimäärin, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä olevat rahatulot, mediaani, ..., Käytettävissä olevat tulot, keskiarvo (7)


 6. 006 -- Kotitalouden tulot asunnon hallintasuhteen mukaan 1987 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10607 Päivitetty: 13.3.2019

  1. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  2. Asunnon hallintasuhde: Kaikki kotitaloudet, Oma asunto, Vuokra-asunto, (3)
  3. Tulonkäyttöyksikkö: Tulot kotitaloutta kohden, Tulot kulutusyksikköä kohden, (2)
  4. Tiedot: Kotitalouksia, Henkilöitä keskimäärin, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä olevat rahatulot, mediaani, ..., Käytettävissä olevat tulot, keskiarvo (7)


 7. 007 -- Kotitalouksien tulojen rakenne eräissä kotitaloustyypeissä 1987-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 88660 Päivitetty: 1.3.2019

  1. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  2. Tiedot: Kotitalouksia haastattelussa, Kotitalouksia perusjoukossa, Kotitalouden keskikoko, Aikuisia keskimäärin, ..., Käytettävissä oleva tulo (33)
  3. Kotitalouden rakenne: Kaikki kotitaloudet, 1 aikuinen, ammatissa toimimaton, 1 aikuinen, ammatissa toimiva, Yksinhuoltaja, ammatissa toimiva, 1 lapsi, ..., 3 aikuista, 3 ammatissa toimivaa (16)


 8. 008 -- Kotitalouksien tulojen rakenne desiiliryhmittäin 1987-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 67875 Päivitetty: 1.3.2019

  1. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  2. Tiedot: Kotitalouksia haastattelussa, Kotitalouksia perusjoukossa, Kotitalouden keskikoko, Aikuisia keskimäärin, ..., Käytettävissä oleva tulo (33)
  3. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)


 9. 009 -- Kotitalouksien tulojen rakenne sosioekonomisen aseman mukaan 1987-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 102312 Päivitetty: 1.3.2019

  1. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  2. Tiedot: Kotitalouksia haastattelussa, Kotitalouksia perusjoukossa, Kotitalouden keskikoko, Aikuisia keskimäärin, ..., Käytettävissä oleva tulo (33)
  3. Sosioekonominen asema: Kaikki kotitaloudet, 1. Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Muut yrittäjät, ..., 6. Muut (18)


 10. 010 -- Kotitalouksien tulojen rakenne kotitalouden elinvaiheen mukaan 1989-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 95939 Päivitetty: 1.3.2019

  1. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2017 (29)
  2. Tiedot: Kotitalouksia haastattelussa, Kotitalouksia perusjoukossa, Kotitalouden keskikoko, Aikuisia keskimäärin, ..., Käytettävissä oleva tulo (33)
  3. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1. Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 6. Muut taloudet (18)


 11. 011 -- Kotitalouksien jakautuminen tulokymmenyksen ja viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan 1987 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 136137 Päivitetty: 1.3.2019

  1. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  2. Sosioekonominen asema: Kaikki kotitaloudet, 1. Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Muut yrittäjät, ..., 6. Muut (18)
  3. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)
  4. Tiedot: Henkilöitä kotitalouksissa, Kotitalouksia, % tulokymmenyksen kotitalouksista, % sosioekononomisen ryhmän kotitalouksista, (4)


 12. 012 -- Kotitalouksien jakautuminen tulokymmenyksen ja elinvaiheen mukaan 1989 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 129324 Päivitetty: 1.3.2019

  1. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  2. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1. Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 6. Muut taloudet (18)
  3. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2017 (29)
  4. Tiedot: Henkilöitä kotitalouksissa, Kotitalouksia, % tulokymmenyksen kotitalouksista, % elinvaiheen kotitalouksista, (4)


 13. 013 -- Kotitalouksien jakautuminen tulokymmenyksen ja viitehenkilön iän mukaan 1966 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 76220 Päivitetty: 1.3.2019

  1. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  2. Viitehenkilön ikä: Kaikki kotitaloudet, -24, 25-34, 35-44, ..., 75- (8)
  3. Vuosi: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2017 (36)
  4. Tiedot: Henkilöitä kotitalouksissa, Kotitalouksia, % tulokymmenyksen kotitalouksista, % ikäryhmän kotitalouksista, (4)


 14. 014 -- Tulokymmenysten tulo-osuudet (%), keskiarvot, mediaanit ja maksimit 1966 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 72051 Päivitetty: 1.3.2019

  1. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  2. Vuosi: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2017 (36)
  3. Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot), Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot), Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot), (3)
  4. Tiedot: Tulo-osuus (%), Keskiarvo, €, Mediaani, €, Yläraja, €, ..., Osuus maksetuista tulonsiirroista (%) (11)


 15. 015 -- Gini-kertoimet ja muita tulonjakoindikaattoreita 1966 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 35436 Päivitetty: 1.3.2019

  1. Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot), Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot), Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot), Tuotannontekijätulot (pl. myyntivoitot ja asuntotulo), ..., Bruttotulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot) (9)
  2. Tiedot: Gini-kerroin (%), Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin kymmenys (S90/S10), Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin viidennes (S80/S20), Palma-kerroin (S90/S40-suhde), ..., 9. desiili, € (11)
  3. Vuosi: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2017 (36)


 16. 016 -- Pienituloisuusindikaattoreita henkilön iän ja sukupuolen mukaan 1966 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 253861 Päivitetty: 1.3.2019

  1. Tiedot: Pienituloisten lukumäärä, Pienituloisuusaste, Pienituloisten mediaanitulo, Köyhyysvaje, ..., Pienituloisia henkilöitä otoksessa (6)
  2. Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot), Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot), Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot), (3)
  3. Pienituloisuusraja: 40 % koko väestön mediaanitulosta, 50 % koko väestön mediaanitulosta, 60 % koko väestön mediaanitulosta, (3)
  4. Ikäryhmä: Kaikki, 0-17, 18-24, 25-34, ..., 75+ (8)
  5. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  6. Vuosi: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2017 (36)


 17. 017 -- Pienituloisuusindikaattoreita henkilön kotitalouden elinvaiheen mukaan 1990 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 116580 Päivitetty: 1.3.2019

  1. Tiedot: Pienituloisten lukumäärä, Pienituloisuusaste, Pienituloisten mediaanitulo, Köyhyysvaje, ..., Pienituloisia henkilöitä otoksessa (6)
  2. Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot), Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot), Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot), (3)
  3. Pienituloisuusraja: 40 % koko väestön mediaanitulosta, 50 % koko väestön mediaanitulosta, 60 % koko väestön mediaanitulosta, (3)
  4. Henkilön kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1. Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 6. Muut taloudet (13)
  5. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 18. 018 -- Pienituloisuusindikaattoreita henkilön sosioekonomisen aseman mukaan 1987 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 168579 Päivitetty: 1.3.2019

  1. Tiedot: Pienituloisten lukumäärä, Pienituloisuusaste, Pienituloisten mediaanitulo, Köyhyysvaje, ..., Pienituloisia henkilöitä otoksessa (6)
  2. Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot), Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot), Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot), (3)
  3. Pienituloisuusraja: 40 % koko väestön mediaanitulosta, 50 % koko väestön mediaanitulosta, 60 % koko väestön mediaanitulosta, (3)
  4. Henkilön sosioekonominen asema: Kaikki kotitaloudet, 1. Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Muut yrittäjät, ..., 6. Muut (18)
  5. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2017 (31)


 19. 019 -- Kotitalouksien koettu toimeentulo 2002 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 31666 Päivitetty: 1.3.2019

  1. Kotitalous saa menonsa katetuksi tuloillaan: suurin vaikeuksin, vaikeuksin, pienin vaikeuksin, melko helposti, ..., Tieto puuttuu (7)
  2. Henkilön kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1. Yhden hengen taloudet, 2. Lapsettomat parit, 3. Parit, joilla lapsia, ..., 6. Muut taloudet (7)
  3. Yksikkö: Kotitaloudet, Henkilöitä kotitalouksissa, Lapsia kotitalouksissa, (3)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Osuus, (2)
  5. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2017 (15)


 20. 020 -- Pienituloisuusindikaattoreita kiinteillä pienituloisuusrajoilla 2005 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 5807 Päivitetty: 1.3.2019

  1. Tiedot: Pienituloisten lukumäärä, Pienituloisuusaste, (2)
  2. Pienituloisuusraja kiinnitetty vuoteen: 2012, 2013, 2014, 2016, (4)
  3. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)


 21. 021 -- Kotitalouksien säästökyky ja yllättävästä menosta selviäminen 2005 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8693 Päivitetty: 1.3.2019

  1. Muuttuja: Selviääkö kotitalous yllättävistä menoista, Jääkö kotitaloudella rahaa säästöön, (2)
  2. Ryhmä: Kyllä, Ei, Tieto puuttuu, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Osuus, (2)
  4. Pienituloisuus: Kaikki, Pienituloiset, Muut, (3)
  5. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2017 (15)


 22. 022 -- Kotitalouksien arvio taloudellisen tilanteensa muuttumisesta vuosina 1990 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 51511 Päivitetty: 1.3.2019

  1. Kotitalouden taloudellisen tilanteen muutos: Verrattuna edellisvuoteen, Seuraavan 12 kuukauden aikana, (2)
  2. Arvio: Muutos huomattavasti parempaan suuntaan, Muutos jonkin verran parempaan suuntaan, Ennallaan, Muutos jonkin verran heikompaan suuntaan, ..., Tieto puuttuu (6)
  3. Viitehenkilön sosioekonominen asema: Kaikki kotitaloudet, 1. Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Muut yrittäjät, ..., 6. Muut (12)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Osuus, (2)
  5. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 23. 023 -- Asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita tulodesiiliryhmittäin 2002 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 23297 Päivitetty: 13.3.2019

  1. Tilastovuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  2. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  3. Tiedot: Kotitalouksia perusjoukossa, Henkilöitä perusjoukossa, Käytössä oleva asuinpinta-ala (m2), Käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo, ..., Asumismenojen tulo-osuus (netto %), mediaani (20)


 24. 024 -- Asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita kotitalouden

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 25501 Päivitetty: 13.3.2019

  1. Tilastovuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  2. Pienituloisuus: Kaikki, Pienituloiset, Muut, (3)
  3. Asunnon hallintasuhde: Kaikki kotitaloudet, Oma asunto, Vuokra-asunto, Muut, (4)
  4. Tiedot: Kotitalouksia perusjoukossa, Henkilöitä perusjoukossa, Käytössä oleva asuinpinta-ala (m2), Käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo, ..., Asumismenojen tulo-osuus (netto %), mediaani (20)