4a Tulokymmenysten tulo-osuudet (%), keskiarvot, mediaanit ja maksimit 1966 - 2015
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Tulokymmenys Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 11 Valittu

Etsi

Vuosi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 34 Valittu

Etsi

Tulokäsite Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 Valittu

Etsi

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 11 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

Alaviitteet

Tulokymmenykset on muodostettu henkilöiden kesken kulutusyksikköä kohti laskettujen tulojen mukaan.
Euromääräiset tiedot on esitetty vuoden 2015 hinnoin.
Pyöristysten vuoksi tulo-osuudet eivät aina summaudu sataan.
Vuosien 1966-1981, 1987-1992 ja 1993-2015 tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
Tulokäsite
Ekvivalentit tulot (kotitalouden tulot jaettuna muunnetuilla OECD-kulutusyksiköillä), henkilöpainotus.
Tiedot
Osuus palkoista (%)
Väestöryhmän osuus palkkojen kokonaismäärästä.

Kuvaus

Yksikkö
Euro, %
Yhteystiedot
Tilastokeskus
Tulonjakotilasto
Puhelin: 029 551 1000
Sähköposti: toimeentulo@tilastokeskus.fi
Tilaston kotisivu
Viimeksi päivitetty
3.3.2017
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
260_tjt_tau_116
Tilastotietokannat
StatFin