016 -- Perusturvaetuuksia ja eräitä muita tulonsiirtoja saaneet asuntokunnat tulokymmenyksittäin 2010 - 2016
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Tulolaji Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 19 Valittu

Etsi

Tulokymmenys Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 11 Valittu

Etsi

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 10 Valittu

Etsi

Vuosi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 7 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Yksikkö
Euro, %
Yhteystiedot
Tilastokeskus
Tulonjaon kokonaistilasto
Puhelin: 029 551 1000
Veli-Matti Törmälehto
Sähköposti: toimeentulo@tilastokeskus.fi
Tilaston kotisivu
Viimeksi päivitetty
20.12.2017
Luontipäivä
13.12.2017
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
tjkt_016_201600
Alaviitteet

Alaviitteet

Tuloluokat on muodostettu henkilöiden kesken kulutusyksikköä kohti laskettujen tulojen mukaan.
Euromääräiset tiedot on esitetty vuoden 2016 hinnoin.
Pyöristysten vuoksi tulo-osuudet eivät aina summaudu sataan.
Tulonimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi vuosien 1995-2009 ja 2010-2016 tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
Tilastoyksikkö: henkilö. Tulokäsite: Ekvivalentit asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot. Kulutusyksikköasteikko: muunnettu OECD-asteikko (1-0,5-0,3).
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
Tulolaji
Perusturvaetuus tai muu tulonsiirto.Tiedot ovat ehdollisia sille, että asuntokunta on saanut tulolajia. Bruttotulojen tiedot kuvaavat kaikkia asuntokuntia (myös nollatuloiset mukana).
Tiedot
Tulolajia saaneita asuntokuntia
Tulolajia saaneiden asuntokuntien lukumäärä vuoden lopun asuntoväestössä. Asuntoväestöön eivät kuulu laitoksissa vakinaisesti kirjoilla olevat, asuntoloissa ja ulkomailla asuvat sekä asunnottomat henkilöt. Ne asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asunnon määritelmää, eivät kuulu asuntoväestöön.
Tulolajin keskiarvo tulolajia saanutta asuntokuntaa kohti
Keskiarvo ehdolla, että on asuntokunta on saanut tulolajia vuoden aikana.
Bruttotulojen keskiarvo tulolajia saanutta asuntokuntaa kohti
Tulolajia (esim. asumistukea) vuoden aikana saaneiden asuntokuntien bruttorahatulojen keskiarvo per tulolajia saanut asuntokunta.
Tulolajin osuus bruttotuloista tulolajia saaneilla, %
Tulolajin keskiarvo jaettuna bruttotulojen keskiarvolla, tulolajia saaneet asuntokunnat.
Osuus tulolajin kokonaismäärästä, %
Väestöryhmän osuus tulolajin kokonaismäärästä asuntoväestössä.