1. 005 -- Yritysten t&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan henkilöstön suuruusluokittain 1995-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 44393 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  2. Suuruusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  3. Koulutus: Yhteensä, Tohtorit, Lisensiaatit, Yliopistotutkinto, ..., Muu koulutus (11)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö yhteensä (lkm), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), Tutkimustyövuodet (htv), (3)


 2. 006 -- Yritysten t&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan toimialoittain 2008-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 80917 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Koulutus: Yhteensä, Tohtorit, Lisensiaatit, Yliopistotutkinto, ..., Muu koulutus (7)
  3. Tiedot: T&k-henkilöstö yhteensä (lkm), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), Tutkimustyövuodet (htv), (3)
  4. Toimiala: TOIMIALAT YHTEENSÄ, Maa-, metsä- ja kalatalous, Kaivostoiminta ja louhinta, Teollisuus yhteensä, ..., Muut toimialat (25)


 3. 007 -- Yritysten t&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet tehtävän mukaan henkilöstön suuruusluokittain 2004-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 14192 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
  2. Tiedot: T&k-henkilöstö, yhteensä (lkm), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), Tutkimustyövuodet (htv), (3)
  3. Suuruusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  4. Tehtävä: Yhteensä, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Muu t&k-henkilöstö, (3)


 4. 008 -- Yritysten t&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet tehtävän mukaan toimialoittain 2008-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 40580 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Tehtävä: Yhteensä, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Muu t&k-henkilöstö, (3)
  3. Toimiala: YHTEENSÄ, Maa-, metsä- ja kalatalous, Kaivostoiminta ja louhinta, TEOLLISUUS YHTEENSÄ, ..., Muut toimialat (25)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö yhteensä (lkm), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), Tutkimustyövuodet (htv), (3)


 5. 009 -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan henkilöstön suuruusluokittain 1995-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 29286 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  2. Suuruusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  3. Rahoituslähde: T&k-menot yhteensä, Oma rahoitus, Ulkopuolinen rahoitus yhteensä, Finnvera (KERA), lainat, ..., Muu ulkomainen rahoitus (20)


 6. 010 -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan toimialoittain 2008-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 55973 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Toimiala: TOIMIALAT YHTEENSÄ, Maa-, metsä- ja kalatalous, Kaivostoiminta ja louhinta, TEOLLISUUS YHTEENSÄ, ..., Muut toimialat (25)
  3. Rahoituslähde: T&k-menot yhteensä, Oma rahoitus, Ulkopuolinen rahoitus yhteensä, Finnvera, lainat, ..., Muu ulkomainen rahoitus (19)


 7. 011 -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot menolajeittain henkilöstön suuruusluokan mukaan 1995-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10955 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  2. Suuruusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  3. Menolaji: T&k-menot yhteensä, Palkkausmenot, Käyttömenot, Ostetut palvelut, Hankintamenot (5)


 8. 012 -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot menolajin mukaan toimialoittain 2008-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 24069 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Toimiala: TOIMIALAT YHTEENSÄ, Maa-, metsä- ja kalatalous, Kaivostoiminta ja louhinta, TEOLLISUUS YHTEENSÄ, ..., Muut toimialat (25)
  3. Menolaji: T&k-menot yhteensä, Palkkausmenot, Käyttömenot, Ostetut palvelut, Hankintamenot (5)


 9. 013 -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot tuoteryhmittäin 2010-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12824 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  2. Tuoteryhmä: Tuoteryhmät yhteensä, Maa-, riista-, metsä- ja kalatalous, Kaivostoiminta ja louhinta, Elintarvikkeet, juomat, ..., Tietokoneiden jne korjaus (77)
  3. T&k-menot: T&k-menot, (1)


 10. 014 -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen jakauma tyypin mukaan henkilöstön suuruusluokittain 2011-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 4054 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  2. Suuruusluokka: YHTEENSÄ, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  3. Tutkimustyyppi: Yhteensä, Perustutkimus, Soveltava tutkimus, Kehittämistyö, (4)


 11. 015 -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen jakauma tyypin mukaan toimialoittain 2011-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10380 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  2. Toimiala: TOIMIALAT YHTEENSÄ, Maa-, metsä- ja kalatalous, Kaivostoiminta ja louhinta, TEOLLISUUS YHTEENSÄ, ..., Muut toimialat (25)
  3. Tutkimustyyppi: Yhteensä, Perustutkimus, Soveltava tutkimus, Kehittämistyö, (4)


 12. 016 -- Tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittaneiden yritysten lukumäärä henkilöstön suuruusluokan mukaan toimialoittain 2008-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 21018 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Toimiala: YHTEENSÄ, Maa-, metsä- ja kalatalous, Kaivostoiminta ja louhinta, TEOLLISUUS YHTEENSÄ, ..., Muut toimialat (25)
  3. Suuruusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-249, 250+ (5)