1. 11r4 -- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan sektoreittain, 1971-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 55813 Päivitetty: 26.11.2019

  1. Vuosi: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2018 (48)
  2. Suorittajasektori: Yhteensä, YRITYSSEKTORI YHTEENSÄ, Teollisuus, Muut toimialat, ..., Ammattikorkeakoulut (13)
  3. Rahoituslähde: Yhteensä, Kotimaan yrityssektorin rahoittama, Julkisen sektorin rahoittama (ml. budjetti ja julkisen sektorin yksiköiden oma rahoitus), Valtion hallinnonalojen rahoittama, yhteensä, ..., EU-rahoitus (13)
  4. Tiedot: T&K-menot, miljoonaa euroa, (1)


 2. 11st -- T&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan sektoreittain, 1971-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 86310 Päivitetty: 24.10.2019

  1. Sektori: Yhteensä, YRITYSSEKTORI YHTEENSÄ, Teollisuus, Muut toimialat, ..., Ammattikorkeakoulut (12)
  2. Koulutus: Yhteensä, TUTKIJAKOULUTETUT YHTEENSÄ, Tohtorit, Lisensiaatit, ..., Muu koulutus (7)
  3. Vuosi: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2018 (48)
  4. Tiedot: T&K-henkilöstö, yhteensä (lkm), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), T&k-henkilöstö, miehet (lkm), Tutkimustyövuodet (htv), (4)


 3. 11sv -- T&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet tehtävien mukaan sektoreittain, 2004-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 23256 Päivitetty: 24.10.2019

  1. Tehtävä: Yhteensä, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Muu t&k-henkilöstö, (3)
  2. Sektori: Yhteensä, YRITYSSEKTORI YHTEENSÄ, Teollisuus, Muut toimialat, ..., Ammattikorkeakoulut (12)
  3. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  4. Tiedot: T&K-henkilöstö, yhteensä (lkm), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), T&k-henkilöstö, miehet (lkm), Tutkimustyövuodet (htv), (4)


 4. 122c -- T&k-henkilöstö ja tutkijat tieteenalan mukaan sektoreittain, 2012-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 15297 Päivitetty: 24.10.2019

  1. Sektori: Julkinen sektori, Yliopistolliset keskussairaalat, Ammattikorkeakoulut, (3)
  2. Tieteenala: Yhteensä, Luonnontieteet, Tekniikka, Lääke- ja terveystieteet, ..., Humanistiset tieteet (7)
  3. Vuosi: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
  4. Tiedot: T&K-henkilöstö yhteensä (lkm), T&K-henkilöstö yhteensä, naiset (lkm), T&K-henkilöstö yhteensä, miehet (lkm), Tutkijoita, yhteensä (lkm), ..., Tutkijoita, miehet (lkm) (6)


 5. 125t -- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot, henkilöstö ja työvuodet alueittain, 1995-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 209179 Päivitetty: 24.10.2019

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  2. Alue: KOKO SUOMI, MANNER-SUOMI YHTEENSÄ, UUDENMAAN MAAKUNTA, Helsinki, ..., Ålands skärgård (120)
  3. Sektori: Yhteensä, YRITYSSEKTORI YHTEENSÄ, JULKINEN SEKTORI + YVT YHTEENSÄ, KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, (4)
  4. Tiedot: T&K-menot, miljoonaa euroa, T&K-henkilöstö, yhteensä (lkm), Tutkimustyövuodet (htv), (3)