1. 023 -- Korkeakoulusektorin tutkimushenkilöstö koulutuksen mukaan korkeakouluittain 2004-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 56405 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
  2. Sukupuoli: T&k-henkilöstö yhteensä, T&k-henkilöstö, naiset, (2)
  3. Korkeakoulu: Korkeakoulusektori yhteensä, YLIOPISTOT, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (57)
  4. Koulutus: Yhteensä, Tohtorit, Lisensiaatit, Yliopistotutkinto, ..., Koulutustieto puuttuu (8)


 2. 024 -- Korkeakoulusektorin tutkimushenkilöstö tehtävän mukaan korkeakouluittain 2008-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20028 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Sukupuoli: T&k-henkilöstö, yhteensä, T&k-henkilöstö, naiset, (2)
  3. Korkeakoulu: Korkeakoulusektori yhteensä, YLIOPISTOT, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (57)
  4. Tehtävä: Yhteensä, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Muu t&k-henkilöstö, (3)


 3. 025 -- Korkeakoulusektorin tutkimustyövuodet rahoituslähteen mukaan korkeakouluittain 1991-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 49229 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2017 (27)
  2. Korkeakoulu: KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, YLIOPISTOT YHTEENSÄ, Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen korkeakoulu, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (58)
  3. Rahoituslähde: Tutkimustyövuodet, yhteensä, Tutkimustyövuodet, apurahat, Tutkimustyövuodet, budjettirahoitus, Tutkimustyövuodet, budjettiapurahat, ..., Tutkimustyövuodet, apurahat, ulkopuolinen rahoitus (6)


 4. 026 -- Korkeakoulusektorin tutkimustyövuodet rahoituslähteen mukaan tieteenaloittain 2007-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 28854 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2017 (11)
  2. Tieteenala: TIETEENALAT YHTEENSÄ, LUONNONTIETEET YHTEENSÄ, Matematiikka, Tilastotiede, ..., Muut humanistiset tieteet (58)
  3. Rahoituslähde: Tutkimustyövuodet yhteensä, Tutkimustyövuodet yhteensä, apurahat, Tutkimustyövuodet, budjettirahoitus, Tutkimustyövuodet, budjettiapurahat, ..., Tutkimustyövuodet, ulkopuolisen rahoituksen apurahat (6)


 5. 027 -- Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot rahoituslähteen mukaan korkeakouluittain 1991-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 238864 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2017 (27)
  2. Korkeakoulu: KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, YLIOPISTOT YHTEENSÄ, Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen korkeakoulu, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (58)
  3. Rahoituslähde: Yhteensä, Budjettirahoitus, Oma rahoitus, Ulkopuolinen rahoitus yhteensä, ..., -Muu ulkomainen rahoitus (32)


 6. 028 -- Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot rahoituslähteen mukaan tieteenaloittain 2007-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 164844 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2017 (11)
  2. Tieteenala: TIETEENALAT YHTEENSÄ, LUONNONTIETEET YHTEENSÄ, Matematiikka, Tilastotiede, ..., Muut humanistiset tieteet (58)
  3. Rahoituslähde: Yhteensä, Budjettirahoitus, Oma rahoitus, Ulkopuolinen rahoitus yhteensä, ..., -Muu ulkomainen rahoitus (31)


 7. 029 -- Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot tutkimustyypin mukaan 2011-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 2382 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  2. Korkeakoulu: Ammattikorkeakoulut, Yliopistolliset keskussairaalat, (2)
  3. Tutkimustyyppi: Tutkimusmenot yhteensä, Perustutkimus, Soveltava tutkimus, Kehittämistyö, (4)


 8. 030 -- Yliopistojen tutkimushenkilöstö sukupuolen ja ikäryhmän mukaan tieteenaloittain 2007-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13409 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2017 (11)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Yhteensä, 15-24, 25-29, 30-34, ..., 65- (11)
  4. Päätieteenala: Tieteenalat yhteensä, Luonnontieteet, Tekniikka, Lääke- ja terveystieteet, ..., Humanistiset tieteet (7)