1. 129j -- Korkeakoulusektorin tutkimushenkilöstö koulutuksen mukaan korkeakouluittain, 2004-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 92820 Päivitetty: 24.10.2019

  1. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  2. Korkeakoulu: KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, YLIOPISTOT YHTEENSÄ, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (57)
  3. Koulutus: Yhteensä, Tohtorit, Lisensiaatit, Yliopistotutkinto, ..., Koulutustieto puuttuu (8)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Naiset, (2)
  5. Tiedot: T&k-henkilökunta, yhteensä, (1)


 2. 129u -- Korkeakoulusektorin tutkimushenkilöstö tehtävän mukaan korkeakouluittain, 2008-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 37345 Päivitetty: 24.10.2019

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  2. Korkeakoulu: KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, YLIOPISTOT YHTEENSÄ, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (57)
  3. Tehtävä: Yhteensä, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Muu t&k-henkilöstö, (3)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Naiset, (2)
  5. Tiedot: T&k-henkilökunta, yhteensä, (1)


 3. 129v -- Korkeakoulusektorin tutkimustyövuodet rahoituslähteen mukaan korkeakouluittain, 1991-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 74934 Päivitetty: 24.10.2019

  1. Vuosi: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2018 (28)
  2. Rahoituslähde: Tutkimustyövuodet, yhteensä, Tutkimustyövuodet, apurahat, Tutkimustyövuodet, budjettirahoitus, Tutkimustyövuodet, budjettiapurahat, ..., Tutkimustyövuodet, apurahat, ulkopuolinen rahoitus (6)
  3. Korkeakoulu: KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, YLIOPISTOT YHTEENSÄ, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (58)
  4. Tiedot: Tutkimustyövuodet (htv), (1)


 4. 129w -- Korkeakoulusektorin tutkimustyövuodet rahoituslähteen mukaan tieteenaloittain, 2007-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 42198 Päivitetty: 24.10.2019

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  2. Tieteenala: Yhteensä, Luonnontieteet, Matematiikka, Tilastotiede, ..., Muut humanistiset tieteet (58)
  3. Rahoituslähde: Tutkimustyövuodet, yhteensä, Tutkimustyövuodet, apurahat, Tutkimustyövuodet, budjettirahoitus, Tutkimustyövuodet, budjettiapurahat, ..., Tutkimustyövuodet, apurahat, ulkopuolinen rahoitus (6)
  4. Tiedot: Tutkimustyövuodet (htv), (1)


 5. 129x -- Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot rahoituslähteen mukaan korkeakouluittain, 1991-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 357423 Päivitetty: 24.10.2019

  1. Vuosi: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2018 (28)
  2. Korkeakoulu: KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, YLIOPISTOT YHTEENSÄ, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (58)
  3. Rahoituslähde: Yhteensä, Oma rahoitus, Budjettirahoitus, Ulkopuolinen rahoitus yhteensä, ..., Muu ulkomainen rahoitus (32)
  4. Tiedot: T&K-menot, tuhatta euroa, (1)


 6. 129y -- Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot rahoituslähteen mukaan tieteenaloittain, 2007-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 188510 Päivitetty: 24.10.2019

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  2. Tieteenala: Yhteensä, Luonnontieteet, Matematiikka, Tilastotiede, ..., Muut humanistiset tieteet (58)
  3. Rahoituslähde: Yhteensä, Oma rahoitus, Budjettirahoitus, Ulkopuolinen rahoitus yhteensä, ..., Muu ulkomainen rahoitus (32)
  4. Tiedot: T&K-menot, tuhatta euroa, (1)


 7. 129z -- Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot tutkimustyypin mukaan, 2011-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7799 Päivitetty: 24.10.2019

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  2. Korkeakoulu: Yliopistolliset sairaalat, Ammatikorkeakoulut yhteensä, (2)
  3. Tutkimustyyppi: Yhteensä, Perustutkimus, Soveltava tutkimus, Kehittämistyö, (4)
  4. Tiedot: T&K-menot, tuhatta euroa, (1)


 8. 12a1 -- Yliopistojen tutkimushenkilöstö sukupuolen ja ikäryhmän mukaan tieteenaloittain, 2007-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 25730 Päivitetty: 24.10.2019

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  2. Ikäluokka: Yhteensä, 15-24, 25-29, 30-34, ..., 65- (11)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tieteenala: Yhteensä, Luonnontieteet, Tekniikka, Lääke- ja terveystieteet, ..., Humanistiset tieteet (7)
  5. Tiedot: T&K-henkilöstö, yhteensä (lkm), (1)