1. 11av -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot menolajin mukaan sektoreittain, 1989-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 22739 Päivitetty: 24.10.2019

  1. Suorittajasektori: YHTEENSÄ, Valtion hallinnonalat, Valtioneuvoston kanslia, Ulkoministeriö, ..., YVT-sektori (19)
  2. Menolaji: Yhteensä, Palkkausmenot, Käyttömenot, Ostetut palvelut, Hankintamenot (5)
  3. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2018 (30)
  4. Tiedot: T&K-menot (miljoonaa euroa), (1)


 2. 11aw -- Julkisen sektorin t&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan sektoreittain, 1989-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 83920 Päivitetty: 24.10.2019

  1. Sektoriluokka: YHTEENSÄ, Valtion hallinnonalat, Valtioneuvoston kanslia, Ulkoministeriö, ..., YVT-sektori (19)
  2. Koulutus: Yhteensä, Tohtorit, Lisensiaatit, Yliopistotutkinto, ..., Muu koulutus (11)
  3. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2018 (30)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö yhteensä (lkm), Tutkimustyövuodet (htv), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), (3)


 3. 11ax -- Julkisen sektorin t&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet tehtävän mukaan sektoreittain, 2004-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 21448 Päivitetty: 24.10.2019

  1. Sektoriluokka: YHTEENSÄ, Valtion hallinnonalat, Valtioneuvoston kanslia, Ulkoministeriö, ..., YVT-sektori (19)
  2. Tehtävä: Yhteensä, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Muu t&k-henkilöstö, (3)
  3. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö yhteensä (lkm), Tutkimustyövuodet (htv), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), (3)


 4. 118s -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ja tutkimustyövuodet päätieteenaloittain ja tieteenaloittain, 2007-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20020 Päivitetty: 24.10.2019

  1. Tieteenala: Yhteensä, Luonnontieteet, Matematiikka, Tilastotiede, ..., Muut humanistiset tieteet (58)
  2. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  3. Tiedot: T&K-menot (miljoonaa euroa), Tutkimustyövuodet (htv), (2)


 5. 11at -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen jakauma tutkimustyypin mukaan hallinnonaloittain, 2011-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11392 Päivitetty: 24.10.2019

  1. Suorittajasektori: YHTEENSÄ, Valtion hallinnonalat, Valtioneuvoston kanslia, Ulkoministeriö, ..., YVT-sektori (17)
  2. Tutkimustyyppi: Yhteensä, Perustutkimus, Soveltava tutkimus, Kehittämistyö, (4)
  3. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  4. Tiedot: T&K-menot (miljoonaa euroa), (1)


 6. 11au -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan sektoreittain, 1989-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 94675 Päivitetty: 24.10.2019

  1. Suorittajasektori: YHTEENSÄ, Valtion hallinnonalat, Valtioneuvoston kanslia, Ulkoministeriö, ..., YVT-sektori (19)
  2. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2018 (30)
  3. Rahoituslähde: Yhteensä, Oma rahoitus ja budjettirahoitus, Oma rahoitus, Budjettirahoitus, ..., Muu ulkomainen rahoitus (34)
  4. Tiedot: T&K-menot (miljoonaa euroa), (1)