1. 017 -- Julkisen sektorin t&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan sektoreittain 1989-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 74707 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2017 (29)
  2. Tiedot: T&k-henkilöstö yhteensä, T&k-henkilöstö, naiset, Tutkimustyövuodet, (3)
  3. Suorittajasektori: YHTEENSÄ, Valtion hallinnonalat, -Valtioneuvoston kanslia, -Ulkoasiainministeriö, ..., YVT-sektori (19)
  4. Koulutus: Yhteensä, Tohtorit, Lisensiaatit, Yliopistotutkinto, ..., Muu koulutus (11)


 2. 018 -- Julkisen sektorin t&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet tehtävän mukaan sektoreittain 2004-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13825 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Tiedot: T&k-henkilöstö yhteensä, T&k-henkilöstö, naiset, Tutkimustyövuodet, (3)
  2. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
  3. Suorittajasektori: YHTEENSÄ, Valtion hallinnonalat, -Valtioneuvoston kanslia, -Ulkoasiainministeriö, ..., YVT-sektori (19)
  4. Tehtävät: Yhteensä, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Muu t&k-henkilöstö, (3)


 3. 019 -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ja työvuodet päätieteenaloittain ja tieteenaloittain 2007-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12769 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2017 (11)
  2. Tieteenala: YHTEENSÄ, LUONNONTIETEET, Matematiikka, Tilastotiede, ..., Muut humanistiset tieteet (58)
  3. Tiedot: T&k-menot (miljoonaa euroa), Tutkimustyövuodet (htv), (2)


 4. 020 -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan sektoreittain 1989-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 84207 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2017 (29)
  2. Suorittajasektori: YHTEENSÄ, Valtion hallinnonalat, -Valtioneuvoston kanslia, -Ulkoasiainministeriö, ..., YVT-sektori (19)
  3. Rahoituslähde: T&k-menot yhteensä, Budjettirahoitus, Oma rahoitus, Oma rahoitus ja budjettirahoitus, ..., Muu ulkomainen rahoitus (34)


 5. 021 -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot menolajin mukaan sektoreittain 1989-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17066 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2017 (29)
  2. Suorittajasektori: YHTEENSÄ, Valtion hallinnonalat, -Valtioneuvoston kanslia, -Ulkoasiainministeriö, ..., YVT-sektori (19)
  3. Menolaji: T&k-menot yhteensä, Palkkausmenot, Käyttömenot, Ostetut palvelut, Hankintamenot (5)


 6. 022 -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen jakauma tutkimustyypin mukaan hallinnonaloittain 2011-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 6151 Päivitetty: 25.10.2018

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  2. Suorittajasektori: YHTEENSÄ, Valtion hallinnonalat, -Valtioneuvoston kanslia, -Ulkoasiainministeriö, ..., YVT-sektori (17)
  3. Tutkimustyyppi: Yhteensä, Perustutkimus, Soveltava tutkimus, Kehittämistyö, (4)