1. 001 -- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot, henkilöstö ja työvuodet alueittain 1995 ja 1997-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 148490 Päivitetty: 27.10.2016

  1. vuosi: 1995, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)
  2. alue: YHTEENSÄ, MANNER-SUOMI YHTEENSÄ, UUDENMAAN MAAKUNTA, Helsinki, ..., Ålands skärgård (120)
  3. tiedot: T&k-menot, T&k-henkilöstö, Tutkimustyövuodet, (3)
  4. sektori: Kaikki yhteensä, Yritykset, Julkinen sektori + YVT, Korkeakoulusektori, (4)


 2. 002 -- T&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan sektoreittain 1971-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 47340 Päivitetty: 27.10.2016

  1. vuosi: 1971, 1973, 1975, 1977, ..., 2015 (32)
  2. sektori: KAIKKI SEKTORIT YHTEENSÄ, YRITYSSEKTORI YHTEENSÄ, Teollisuus, Muut toimialat, ..., Ammattikorkeakoulut (12)
  3. koulutus: Yhteensä, Tohtorit, Lisensiaatit, Tutkijakoulutetut yhteensä, ..., Muu koulutus (sis.kk-sektorin osalta puuttuvan koulutustiedon) (7)
  4. tiedot: T&k-henkilöstö yhteensä, T&k-henkilöstö, naiset, Tutkimustyövuodet, (3)


 3. 003 -- T&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet tehtävien mukaan sektoreittain 2004-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 12664 Päivitetty: 27.10.2016

  1. vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2015 (12)
  2. sektori: KAIKKI SEKTORIT YHTEENSÄ, YRITYSSEKTORI YHTEENSÄ, Teollisuus, Muut toimialat, ..., Ammattikorkeakoulut (12)
  3. tehtävä: Yhteensä, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Muu t&k-henkilöstö, (3)
  4. tiedot: T&k-henkilöstö yhteensä, T&k-henkilöstö, naiset, Tutkimustyövuodet, (3)


 4. 004 -- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan sektoreittain 1971-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 76988 Päivitetty: 31.5.2017

  1. Vuosi: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2015 (45)
  2. Suorittajasektori: KAIKKI SEKTORIT, YHTEENSÄ, YRITYSSEKTORI, YHTEENSÄ, Teollisuus, Muut toimialat, ..., Ammattikorkeakoulut (13)
  3. Rahoituslähde: T&K-MENOT, YHTEENSÄ, Kotimaiset yritykset yhteensä, Julkinen rahoitus yhteensä, -Valtion hallinnonalat yhteensä, ..., -EU-rahoitus (12)


 5. 005 -- Yritysten t&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan henkilöstön suuruusluokittain 1995-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 35760 Päivitetty: 28.10.2016

  1. vuosi: 1995, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)
  2. suuruusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  3. koulutus: Yhteensä, Tohtorit, Lisensiaatit, Yliopistotutkinto, ..., Muu koulutus (11)
  4. tiedot: T&k-henkilöstö yhteensä, T&k-henkilöstö, naiset, Tutkimustyövuodet, (3)


 6. 006 -- Yritysten t&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan toimialoittain 2008-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 65254 Päivitetty: 28.10.2016

  1. vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)
  2. koulutus: Yhteensä, Tohtorit, Lisensiaatit, Yliopistotutkinto, ..., Muu koulutus (7)
  3. tiedot: T&k-henkilöstö yhteensä, T&k-henkilöstö, naiset, Tutkimustyövuodet, (3)
  4. toimiala: Yhteensä, Maa-, metsä- ja kalatalous, Kaivostoiminta ja louhinta, Teollisuus yhteensä, ..., Muut toimialat (25)


 7. 007 -- Yritysten t&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet tehtävän mukaan henkilöstön suuruusluokittain 2004-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 11706 Päivitetty: 27.10.2016

  1. vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2015 (12)
  2. tiedot: Yhteensä, T&k-henkilöstö, naiset, Tutkimustyövuodet, (3)
  3. suuruusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  4. tehtävä: T&k-henkilöstö yhteensä, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Muu t&k-henkilöstö, (3)


 8. 008 -- Yritysten t&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet tehtävän mukaan toimialoittain 2008-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 32284 Päivitetty: 27.10.2016

  1. vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)
  2. tehtävä: Yhteensä, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Muu t&k-henkilöstö, (3)
  3. toimiala: YHTEENSÄ, Maa-, metsä- ja kalatalous, Kaivostoiminta ja louhinta, TEOLLISUUS YHTEENSÄ, ..., Muut toimialat (25)
  4. tiedot: T&k-henkilöstö yhteensä, T&k-henkilöstö, naiset, Tutkimustyövuodet, (3)


 9. 009 -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan henkilöstön suuruusluokittain 1995-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 24636 Päivitetty: 9.1.2017

  1. vuosi: 1995, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)
  2. suuruusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  3. rahoituslähde: T&k-menot yhteensä, Oma rahoitus, Ulkopuolinen rahoitus yhteensä, Finnvera (KERA), lainat, ..., Muu ulkomainen rahoitus (20)


 10. 010 -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan toimialoittain 2008-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 44817 Päivitetty: 9.1.2017

  1. vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)
  2. toimiala: YHTEENSÄ, Maa-, metsä- ja kalatalous, Kaivostoiminta ja louhinta, TEOLLISUUS YHTEENSÄ, ..., Muut toimialat (25)
  3. rahoituslähde: T&k-menot yhteensä, Oma rahoitus, Ulkopuolinen rahoitus yhteensä, Finnvera, lainat, ..., Muu ulkomainen rahoitus (19)


 11. 011 -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot menolajeittain henkilöstön suuruusluokan mukaan 1995-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 9274 Päivitetty: 27.10.2016

  1. vuosi: 1995, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)
  2. suuruusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  3. menolaji: T&k-menot yhteensä, Palkkausmenot, Käyttömenot, Ostetut palvelut, Hankintamenot (5)


 12. 012 -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot menolajin mukaan toimialoittain 2008-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 19307 Päivitetty: 27.10.2016

  1. vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)
  2. toimiala: YHTEENSÄ, Maa-, metsä- ja kalatalous, Kaivostoiminta ja louhinta, TEOLLISUUS YHTEENSÄ, ..., Muut toimialat (25)
  3. menolaji: T&k-menot yhteensä, Palkkausmenot, Käyttömenot, Ostetut palvelut, Hankintamenot (5)


 13. 013 -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot tuoteryhmittäin 2010-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 11248 Päivitetty: 28.10.2016

  1. vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2015 (6)
  2. tuoteryhma: Yhteensä, Maa-, riista-, metsä- ja kalatalous, Kaivostoiminta ja louhinta, Elintarvikkeet, juomat, ..., Tietokoneiden jne. korjaus (77)
  3. menot: T&k-menot, (1)


 14. 014 -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen jakauma tyypin mukaan henkilöstön suuruusluokittain 2011-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 2899 Päivitetty: 27.10.2016

  1. vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
  2. suuruusluokka: YHTEENSÄ, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  3. tyyppi: T&k-menot, yhteensä, Perustutkimus, Soveltava tutkimus, Kehittämistyö, (4)


 15. 015 -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen jakauma tyypin mukaan toimialoittain 2011-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 6493 Päivitetty: 27.10.2016

  1. vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
  2. toimiala: YHTEENSÄ, Maa-, metsä- ja kalatalous, Kaivostoiminta ja louhinta, TEOLLISUUS YHTEENSÄ, ..., Muut toimialat (25)
  3. tyyppi: T&k-menot, yhteensä, Perustutkimus, Soveltava tutkimus, Kehittämistyö, (4)


 16. 016 -- Tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittaneiden yritysten lukumäärä henkilöstön suuruusluokan mukaan toimialoittain 2008-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 17120 Päivitetty: 27.10.2016

  1. vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)
  2. toimiala: YHTEENSÄ, Maa-, metsä- ja kalatalous, Kaivostoiminta ja louhinta, TEOLLISUUS YHTEENSÄ, ..., Muut toimialat (25)
  3. yrityksen suuruusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-249, 250+ (5)


 17. 017 -- Julkisen sektorin t&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan sektoreittain 1989-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 58746 Päivitetty: 28.10.2016

  1. vuosi: 1989, 1991, 1993, 1995, ..., 2015 (23)
  2. tiedot: T&k-henkilöstö yhteensä, T&k-henkilöstö, naiset, Tutkimustyövuodet, (3)
  3. sektori: Yhteensä, Valtion hallinnonalat, Valtioneuvoston kanslia, Ulkoasiainministeriö, ..., YVT-sektori (19)
  4. koulutus: Yhteensä, Tohtorit, Lisensiaatit, Yliopistotutkinto, ..., Muu koulutus (11)


 18. 018 -- Julkisen sektorin t&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet tehtävän mukaan sektoreittain 2004-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 11930 Päivitetty: 27.10.2016

  1. tiedot: T&k-henkilöstö yhteensä, T&k-henkilöstö, naiset, Tutkimustyövuodet, (3)
  2. vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2015 (12)
  3. sektori: Yhteensä, Valtion hallinnonalat, Valtioneuvoston kanslia, Ulkoasiainministeriö, ..., YVT-sektori (19)
  4. tehtävät: Yhteensä, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Muu t&k-henkilöstö, (3)


 19. 019 -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ja työvuodet päätieteenaloittain ja tieteenaloittain 2007-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 10835 Päivitetty: 27.10.2016

  1. vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2015 (9)
  2. tieteenala: YHTEENSÄ, LUONNONTIETEET, Matematiikka, Tilastotiede, ..., Muut humanistiset tieteet (58)
  3. tiedot: T&k-menot, Tutkimustyövuodet, (2)


 20. 020 -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan sektoreittain 1989-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 63361 Päivitetty: 27.10.2016

  1. vuosi: 1989, 1991, 1993, 1995, ..., 2015 (23)
  2. sektori: Yhteensä, Valtion hallinnonalat, Valtioneuvoston kanslia, Ulkoasiainministeriö, ..., YVT-sektori (19)
  3. rahoituslähde: T&k-menot yhteensä, Oma rahoitus, Ulkopuolinen rahoitus yhteensä, Kotimaiset yritykset, ..., Muu ulkomainen rahoitus (32)


 21. 021 -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot menolajin mukaan sektoreittain 1989-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 13695 Päivitetty: 27.10.2016

  1. vuosi: 1989, 1991, 1993, 1995, ..., 2015 (23)
  2. sektori: Yhteensä, Valtion hallinnonalat, Valtioneuvoston kanslia, Ulkoasiainministeriö, ..., YVT-sektori (19)
  3. menolaji: T&k-menot yhteensä, Palkkausmenot, Käyttömenot, Ostetut palvelut, Hankintamenot (5)


 22. 022 -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen jakauma tyypin mukaan hallinnonaloittain 2011-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 4924 Päivitetty: 15.9.2017

  1. vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
  2. sektori: YHTEENSÄ, Valtion hallinnonalat, Valtioneuvoston kanslia, Ulkoasiainministeriö, ..., YVT-sektori (17)
  3. tyyppi: T&k-menot, yhteensä, Perustutkimus, Soveltava tutkimus, Kehittämistyö, (4)


 23. 023 -- Korkeakoulusektorin tutkimushenkilöstö koulutuksen mukaan korkeakouluittain 2004-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 46969 Päivitetty: 27.10.2016

  1. vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2015 (12)
  2. sukupuoli: T&k-henkilöstö yhteensä, T&k-henkilöstö, naiset, (2)
  3. korkeakoulu: Korkeakoulusektori yhteensä, YLIOPISTOT, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, ..., Högskolan på Åland (55)
  4. koulutus: Yhteensä, Tohtorit, Lisensiaatit, Yliopistotutkinto, ..., Koulutustieto puuttuu (8)


 24. 024 -- Korkeakoulusektorin tutkimushenkilöstö tehtävän mukaan korkeakouluittain 2008-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 16213 Päivitetty: 27.10.2016

  1. vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)
  2. sukupuoli: T&k-henkilöstö, yhteensä, T&k-henkilöstö, naiset, (2)
  3. korkeakoulu: Korkeakoulusektori yhteensä, YLIOPISTOT, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, ..., Högskolan på Åland (55)
  4. tehtävä: Yhteensä, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Muu t&k-henkilöstö, (3)


 25. 025 -- Korkeakoulusektorin tutkimustyövuodet rahoituslähteen mukaan korkeakouluittain 1991-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 37903 Päivitetty: 27.10.2016

  1. vuosi: 1991, 1993, 1995, 1997, ..., 2015 (22)
  2. korkeakoulu: KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, YLIOPISTOT YHTEENSÄ, Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen korkeakoulu, ..., Högskolan på Åland (56)
  3. rahoituslähde: Tutkimustyövuodet, yhteensä, Tutkimustyövuodet, apurahat, Tutkimustyövuodet, budjettirahoitus, Tutkimustyövuodet, budjettiapurahat, ..., Tutkimustyövuodet, apurahat, ulkopuolinen rahoitus (6)


 26. 026 -- Korkeakoulusektorin tutkimustyövuodet rahoituslähteen mukaan tieteenaloittain 2007-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 25080 Päivitetty: 27.10.2016

  1. vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2015 (9)
  2. tieteenala: TIETEENALAT YHTEENSÄ, LUONNONTIETEET YHTEENSÄ, Matematiikka, Tilastotiede, ..., Muut humanistiset tieteet (58)
  3. rahoituslähde: Tutkimustyövuodet yhteensä, Tutkimustyövuodet yhteensä, apurahat, Tutkimustyövuodet, budjettirahoitus, Tutkimustyövuodet, budjettiapurahat, ..., Tutkimustyövuodet, ulkopuolisen rahoituksen apurahat (6)


 27. 027 -- Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot rahoituslähteen mukaan korkeakouluittain 1991-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 212971 Päivitetty: 27.6.2017

  1. Vuosi: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2015 (25)
  2. Korkeakoulu: KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, YLIOPISTOT YHTEENSÄ, Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen korkeakoulu, ..., Högskolan på Åland (56)
  3. Rahoituslähde: TUTKIMUSMENOT YHTEENSÄ, Budjettirahoitus, Korkeakoulun omat varat, Ulkopuolinen rahoitus yhteensä, ..., -Muu ulkomainen rahoitus (32)


 28. 028 -- Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot rahoituslähteen mukaan tieteenaloittain 2007-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 142316 Päivitetty: 27.10.2016

  1. vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2015 (9)
  2. tieteenala: TIETEENALAT YHTEENSÄ, LUONNONTIETEET YHTEENSÄ, Matematiikka, Tilastotiede, ..., Muut humanistiset tieteet (58)
  3. rahoituslähde: Tutkimusmenot yhteensä, Tutkimusmenot, budjettirahoitus, Ulkopuolinen rahoitus yhteensä, Valtio yhteensä, ..., Yliopistojen omat varat (30)


 29. 029 -- Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot tutkimustyypin mukaan 2011-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 2196 Päivitetty: 27.10.2016

  1. vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
  2. korkeakoulu: Ammattikorkeakoulut, Yliopistolliset keskussairaalat, (2)
  3. tutkimustyyppi: tutkimusmenot yhteensä, perustutkimus, soveltava tutkimus, kehittämistyö, (4)


 30. 030 -- Yliopistojen tutkimushenkilöstö sukupuolen ja ikäryhmän mukaan tieteenaloittain 2007-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 11350 Päivitetty: 27.10.2016

  1. vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2015 (9)
  2. sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. ikäryhmä: Yhteensä, 15-24, 25-29, 30-34, ..., 65- (11)
  4. tieteenala: Tieteenalat yhteensä, Luonnontieteet, Tekniikka, Lääke- ja terveystieteet, ..., Humanistiset tieteet (7)