11da -- Yritysten innovaatiotoiminta henkilöstön suuruusluokan ja toimialan mukaan, osuus yrityksistä, 2000-2016
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 6 Valittu

Etsi

Toimiala

Yhteensä 3 Valittu

Etsi

Henkilöstön suurusluokka

Yhteensä 4 Valittu

Etsi

Vuosi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 8 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
30.4.2019
Yhteystiedot
Lisätietoja
Tilaston kotisivu
Yksikkö
Tuoteinnovaatioita (tavarat ja palvelut):
Osuus yrityksistä, %
Prosessi-innovaatioita:
Osuus yrityksistä, %
Tuote- tai prosessi-innovaatioita:
Osuus yrityksistä, %
Innovaatioprojekteja tai -toimia (tuote- ja prosessi-innovaatiot):
Osuus yrityksistä, %
Innovaatiotoimintaa (tuote- ja prosessi-innovaatiot):
Osuus yrityksistä, %
Kaikkia osatekijöitä (tuote- ja prosessi-innovaatiot):
Osuus yrityksistä, %
Luontipäivä
30.4.2019
Lähde
Innovaatiotoiminta, Tilastokeskus
Kuutio
001_11da_2016
Alaviitteet

Alaviitteet

Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
Tiedot
Tuoteinnovaatioita (tavarat ja palvelut)
Tuoteinnovaatio on yrityksen markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tavara tai palvelu. Uusi tai olennaisesti parannettu tavara tai palvelu eroaa ominaisuuksiltaan aikaisemmin tuotetuista (esim. olennaiset parannukset teknisessä suorituskyvyssä, komponenteissa ja materiaaleissa, ohjelmistossa, käyttömukavuudessa tai muissa toiminnallisissa ominaisuuksissa). Tavaran tai palvelun on oltava uusi tai olennaisesti parannettu kyseisen yrityksen näkökulmasta, mutta sen ei tarvitse olla uusi yrityksen markkinoiden kannalta. Innovaation kehittäjä voi olla kyseinen yritys tai muut yritykset. (Käsite on tarkentunut, ja sen sisällön kattavuus laajentunut vuosien kuluessa, ks. tarkemmin eri vuosien tutkimukset.)
Prosessi-innovaatioita
Prosessi-innovaatio on yrityksen käyttöön ottama uusi tai olennaisesti parannettu tavaroiden tai palveluiden tuotantoprosessi, jakelumenetelmä tai tukitoiminto.
Prosessin (tuotanto- tai jakelumenetelmän tai tukitoiminnon) on oltava uusi tai olennaisesti parannettu kyseisen yrityksen näkökulmasta, mutta sen ei tarvitse olla uusi yrityksen toimialan tai markkinoiden kannalta. Innovaation kehittäjä voi olla kyseinen yritys tai muut yritykset.
Pelkät organisaatioon liittyvät muutokset eivät ole prosessi-innovaatioita.
Innovaatioprojekteja tai -toimia (tuote- ja prosessi-innovaatiot)
Yrityksellä keskeytyneitä tai edelleen tutkimusjakson lopussa meneillään olleita innovaatioprojekteja tai -toimia, joiden tavoitteena kehittää tuote- tai prosessi-innovaatioita.
Innovaatiotoimintaa (tuote- ja prosessi-innovaatiot)
Innovaatiotoimintaa harjoittava yritys on sellainen, joka viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana on tuonut markkinoille tuoteinnovaation tai ottanut käyttöön uuden tuotantomenetelmän tai jolla on ollut näihin tähtäävää toimintaa.
Kaikkia osatekijöitä (tuote- ja prosessi-innovaatiot)
Yrityksellä kaikkia tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyviä osatekijöitä (eli tuoteinnovaatioita, prosessi-innovaatioita sekä näiden kehittämiseen tähtääviä projekteja tai toimia).