1. 11da -- Yritysten innovaatiotoiminta henkilöstön suuruusluokan ja toimialan mukaan, osuus yrityksistä, 2000-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 23438 Päivitetty: 30.4.2019

  1. Toimiala: Yhteensä, B 05-09, C 10-33, D 35, E 37-39 Teollisuus yhteensä, 46, 49-53, J 58-63, K 64-66, 71, 72, 73 Palvelut yhteensä, (3)
  2. Henkilöstön suurusluokka: Yhteensä, 10 - 49 henkeä, 50 - 249 henkeä, 250 henkeä tai enemmän, (4)
  3. Vuosi: 2000, 2004, 2006, 2008, ..., 2016 (8)
  4. Tiedot: Tuoteinnovaatioita (tavarat ja palvelut), Prosessi-innovaatioita, Tuote- tai prosessi-innovaatioita, Innovaatioprojekteja tai -toimia (tuote- ja prosessi-innovaatiot), ..., Kaikkia osatekijöitä (tuote- ja prosessi-innovaatiot) (6)


 2. 002 -- Yritysten innovaatiotoiminta toimialan mukaan 2008-2016, osuus yrityksistä

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 42791 Päivitetty: 12.4.2018

  1. Vuosi: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 (5)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat yhteensä, Teollisuus yhteensä, Kaivostoiminta ja louhinta, Elintarvikkeiden ja juomien valmistus, ..., Mainostoiminta ja markkinatutkimus (42)
  3. Tiedot: Yritysten lukumäärä, kaikki yritykset, Tuoteinnovaatioita (tavarat ja palvelut), Tavarainnovaatioita, Palveluinnovaatioita, ..., Kaikkia osatekijöitä (kaikki innovaatiotyypit) (30)


 3. 003 -- Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvä innovaatiotoiminta henkilöstön suuruusluokan mukaan 2008-2016, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 94238 Päivitetty: 12.4.2018

  1. Vuosi: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 (5)
  2. Toimiala: Yhteensä, Teollisuus, Palvelut, (3)
  3. Henkilökunnan lukumäärä: Yhteensä, 10-49, 50-249, 250+, (4)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneet, Oma tutkimus- ja kehittämistoiminta (t&k), Säännöllinen oma t&k, Satunnainen oma t&k, ..., Este, uusille innovaatioille ei kysyntää, merkitys pieni (161)


 4. 004 -- Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvä innovaatiotoiminta toimialan mukaan 2008-2016, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 189858 Päivitetty: 12.4.2018

  1. Vuosi: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 (5)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat yhteensä, Teollisuus yhteensä, Kaivostoiminta ja louhinta, Elintarvikkeiden ja juomien valmistus, ..., Mainostoiminta ja markkinatutkimus (42)
  3. Tiedot: Yritysten lukumäärä, tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneet, Oma tutkimus- ja kehittämistoiminta (t&k), Säännöllinen oma t&k, Satunnainen oma t&k, ..., Este, uusille innovaatioille ei kysyntää, merkitys pieni (161)


 5. 005 -- Yritysten innovaatiotoiminta henkilöstön suuruusluokan mukaan 2008-2016, osuus yrityksistä

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19670 Päivitetty: 12.4.2018

  1. Vuosi: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 (5)
  2. Toimiala: Yhteensä, Teollisuus, Palvelut, (3)
  3. Henkilökunnan lkm: Yhteensä, 10-49, 50-249, 250+, (4)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, kaikki yritykset, Tuoteinnovaatioita (tavarat ja palvelut), Tavarainnovaatioita, Palveluinnovaatioita, ..., Kaikkia osatekijöitä (kaikki innovaatiotyypit) (30)


 6. 006 -- Tuoteinnovaatioiden ja muuttamattomien tuotteiden osuudet liikevaihdosta henkilöstön suuruusluokan ja toimialan mukaan 2000-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 6713 Päivitetty: 12.4.2018

  1. Vuosi: 2000, 2004, 2006, 2008, ..., 2016 (8)
  2. Ryhmä: Kaikki yritykset, Tuoteinnovaatioita tehneet, (2)
  3. Toimiala: Yhteensä, Teollisuus, Palvelut, (3)
  4. Henkilökunnan lkm: Yhteensä, 10-49, 50-249, 250+, (4)
  5. Tiedot: Markkinoille uusien tuotteiden lv-osuus, Yritykselle uusien tuotteiden lv-osuus, Muuttumattomien tuotteiden lv-osuus, (3)


 7. 007 -- Tuoteinnovaatioiden markkinoille tuonti 2008-2016, lukumäärätiedot osuutena tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista ja liikevaihto-osuudet osuutena tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneiden liikevaihdosta

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 36374 Päivitetty: 12.4.2018

  1. Vuosi: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 (5)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat yhteensä, Teollisuus yhteensä, Kaivostoiminta ja louhinta, Elintarvikkeiden ja juomien valmistus, ..., Mainostoiminta ja markkinatutkimus (42)
  3. Tiedot: Yritysten lukumäärä, Vain tavarainnovaatioita, Vain palveluinnovaatioita, Sekä tavara- että palveluinnovaatioita, ..., Muuttumattomien tuotteiden osuus liikevaihdosta (24)


 8. 008 -- Tuoteinnovaatioiden markkinoille tuonti suuruusluokan mukaan 2008-2016, lukumäärätiedot osuutena tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista ja liikevaihto-osuudet osuutena tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneiden liikevaihdosta

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18011 Päivitetty: 12.4.2018

  1. Vuosi: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 (5)
  2. Toimiala: Yhteensä, Teollisuus, Palvelut, (3)
  3. Henkilökunnan lkm: Yhteensä, 10-49, 50-249, 250+, (4)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, Vain tavarainnovaatioita, Vain palveluinnovaatioita, Sekä tavara- että palveluinnovaatioita, ..., Muuttumattomien tuotteiden osuus liikevaihdosta (24)


 9. 009 -- Innovaatiotoiminta yritysmuodon mukaan 2008-2016, osuus yrityksistä

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11029 Päivitetty: 12.4.2018

  1. Vuosi: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 (5)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat yhteensä, Teollisuus yhteensä, Palvelut yhteensä, (3)
  3. Yritysmuoto: Itsenäinen yritys, Osa suomalaista konsernia, Osa ulkomaista konsernia, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, Tuoteinnovaatioita (tavarat ja palvelut), Prosessi-innovaatioita, Tuote- tai prosessi-innovaatioita, ..., Innovaatiotoimintaa, laaja määritelmä (18)


 10. 010 -- Innovaatiotoiminnan menot toimialan mukaan 2008-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8463 Päivitetty: 12.4.2018

  1. Vuosi: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 (5)
  2. Toimiala: 05-09 Kaivostoiminta ja louhinta, 10-11 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus, 13-15 Tevanake-teollisuus, 16-18 Puunjalostusteollisuus, ..., 46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä (23)
  3. Tiedot: Oma tutkimus- ja kehittämistoiminta, Tilattu tutkimus- ja kehittämistoiminta, Koneiden, laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, Olemassa olevan tiedon hankinta, ..., Innovaatiomenot yhteensä (6)


 11. 011 -- Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan käyttö yrityksissä henkilöstön suuruusluokan mukaan 2014-2016, osuus yrityksistä

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 27489 Päivitetty: 12.4.2018

  1. Vuosi: 2016, 2014, (2)
  2. Henkilöstön lukumäärä: Yhteensä, 10-49, 50-249, 250+, (4)
  3. Toimiala: Yhteensä, Teollisuus, Palvelut, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, Vähintään jokin datan käyttökohteista merkitykseltään suuri, Vähintään jokin datan käyttökohteista merkitykseltään suuri tai kohtalainen, Datan käyttö merkitykseltään korkeintaan kohtalainen, ..., Data, big datan osto muilta yrityksiltä, ei relevantti (54)


 12. 012 -- Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan käyttö yrityksissä toimialan mukaan 2014-2016, osuus yrityksistä

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 43929 Päivitetty: 12.4.2018

  1. Vuosi: 2016, 2014, (2)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat yhteensä, Teollisuus yhteensä, Kaivostoiminta ja louhinta, Elintarvikkeiden ja juomien valmistus, ..., Mainostoiminta ja markkinatutkimus (42)
  3. Tiedot: Yritysten lukumäärä, Vähintään jokin datan käyttökohteista merkitykseltään suuri, Vähintään jokin datan käyttökohteista merkitykseltään suuri tai kohtalainen, Datan käyttö merkitykseltään korkeintaan kohtalainen, ..., Data, big datan osto muilta yrityksiltä, ei relevantti (54)


 13. 013 -- Digitalisaation hyödyntäminen yrityksissä henkilöstön suuruusluokan mukaan 2014-2016, osuus yrityksistä

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 23985 Päivitetty: 12.4.2018

  1. Vuosi: 2016, 2014, (2)
  2. Henkilöstön lukumäärä: Yhteensä, 10-49, 50-249, 250+, (4)
  3. Toimiala: Yhteensä, Teollisuus, Palvelut, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, Vähintään jokin digitalisaatioon liittyvistä tekijöistä merkitykseltään suuri, Vähintään jokin digitalisaatioon liittyvistä tekijöistä merkitykseltään suuri tai kohtalainen, Digitalisaatioon liittyvät tekijät merkitykseltään korkeintaan kohtalaisia, ..., Digitalisaatio, digitalisaatio tuotteiden jakelussa, merkitys ei relevantti (42)


 14. 014 -- Digitalisaation hyödyntäminen yrityksissä toimialan mukaan 2014-2016, osuus yrityksistä

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 38285 Päivitetty: 12.4.2018

  1. Vuosi: 2016, 2014, (2)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat yhteensä, Teollisuus yhteensä, Kaivostoiminta ja louhinta, Elintarvikkeiden ja juomien valmistus, ..., Mainostoiminta ja markkinatutkimus (42)
  3. Tiedot: Yritysten lukumäärä, Vähintään jokin digitalisaatioon liittyvistä tekijöistä merkitykseltään suuri, Vähintään jokin digitalisaatioon liittyvistä tekijöistä merkitykseltään suuri tai kohtalainen, Digitalisaatioon liittyvät tekijät merkitykseltään korkeintaan kohtalaisia, ..., Digitalisaatio, digitalisaatio tuotteiden jakelussa, merkitys ei relevantti (42)


 15. 015 -- Yhteistyö yliopistojen ja yritysten välillä henkilöstön suuruusluokan mukaan vuonna 2016, osuus yrityksistä

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 41316 Päivitetty: 12.4.2018

  1. Vuosi: 2016, (1)
  2. Henkilöstön suuruusluokka: Yhteensä, 10-49, 50-249, 250+, (4)
  3. Toimiala: Yhteensä, Teollisuus, Palvelut, (3)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä, Yhteistyötä yrityksen ja yliopistojen välillä, Ei yhteistyötä yliopistojen kanssa, Yhteistyötä kotimaisten yliopistojen kanssa, ..., Tulevaisuudessa yhteistyötä ainoastaan ulkomaisten yliopistojen kanssa (86)


 16. 016 -- Yhteistyö yliopistojen ja yritysten välillä toimialan mukaan vuonna 2016, osuus yrityksistä

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 53040 Päivitetty: 12.4.2018

  1. Vuosi: 2016, (1)
  2. Toimiala: Kaikki toimialat yhteensä, Teollisuus yhteensä, Kaivostoiminta ja louhinta, Elintarvikkeiden ja juomien valmistus, ..., Mainostoiminta ja markkinatutkimus (42)
  3. Tiedot: Yritysten lukumäärä, Yhteistyötä yrityksen ja yliopistojen välillä, Ei yhteistyötä yliopistojen kanssa, Yhteistyötä kotimaisten yliopistojen kanssa, ..., Tulevaisuudessa yhteistyötä ainoastaan ulkomaisten yliopistojen kanssa (86)