1. 001 -- Kuolleet/ikävakioitu kuolleisuus peruskuolemansyyn (54-luokkainen luokitus) ja sukupuolen mukaan, koko väestö ja 15-64-vuotiaat 1971-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 184184 Päivitetty: 29.12.2017

  1. Peruskuolemansyy (54-luokkainen luokitus): 01-54 KUOLLEITA YHTEENSÄ (A00-Y89), 01-41 TAUDIT JA TAPATURMAINEN ALKOHOLIMYRKYTYS (A00-R99, X45), 01-03 Tartunta- ja loistauteja (A00-B99, J65), 01 Tuberkuloosi (A15-A19, B90, J65), ..., 54 EI KUOLINTODISTUSTA (64)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Vuosi: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2016 (46)
  4. Tiedot: Kuolleet, koko väestö, Ikävakioitu kuolleisuus, koko väestö, Kuolleet, 15-64 v, Ikävakioitu kuolleisuus, 15-64 v, (4)


 2. 002 -- Kuolleet peruskuolemansyyn (54-luokkainen luokitus), iän ja sukupuolen mukaan 1969-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 547474 Päivitetty: 29.12.2017

  1. Peruskuolemansyy (54-luokkainen luokitus): 01-54 KUOLLEITA YHTEENSÄ (A00-Y89), 01-41 TAUDIT JA TAPATURMAINEN ALKOHOLIMYRKYTYS (A00-R99, X45), 01-03 Tartunta- ja loistauteja (A00-B99, J65), 01 Tuberkuloosi (A15-A19, B90, J65), ..., 54 EI KUOLINTODISTUSTA (64)
  2. Ikä: Ikäluokat yhteensä, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. Vuosi: 1969, 1970, 1971, 1972, ..., 2016 (48)
  4. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 3. 003 -- Kuolleet peruskuolemansyyn (54-luokkainen luokitus) mukaan maakunnittain 1969-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 225166 Päivitetty: 29.12.2017

  1. Maakunta: KOKO MAA, MANNER - SUOMI, Uudenmaan maakunta, Varsinais-Suomen maakunta, ..., Ahvenanmaa (22)
  2. Peruskuolemansyy (54-luokkainen luokitus): 01-54 KUOLLEITA YHTEENSÄ (A00-Y89), 01-41 TAUDIT JA TAPATURMAINEN ALKOHOLIMYRKYTYS (A00-R99, X45), 01-03 Tartunta- ja loistauteja (A00-B99, J65), 01 Tuberkuloosi (A15-A19, B90, J65), ..., 54 EI KUOLINTODISTUSTA (64)
  3. Vuosi: 1969, 1970, 1971, 1972, ..., 2016 (48)


 4. 004 -- Kuolleet peruskuolemansyyn (86-luokkainen luokitus), iän ja sukupuolen mukaan 2014-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 68328 Päivitetty: 29.12.2017

  1. Peruskuolemansyy (86-luokkainen luokitus): 00 KUOLLEITA YHTEENSÄ (A00-Y89), 01 I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT (A00-B99), 02 Tuberkuloosi (A15-A19, B90), 03 Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24), ..., 86 Muut tapaturmien ja väkivallan ulkoiset syyt (Y35-Y84, Y88-Y89) (87)
  2. Ikä: Ikäluokat yhteensä, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. Vuosi: 2014, 2015, 2016, (3)
  4. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 5. 005 -- Kuolleet peruskuolemansyyn (ICD-10, 3-merkkitaso), iän ja sukupuolen mukaan 1998-2016

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 5075338 Päivitetty: 29.12.2017

  1. Peruskuolemansyy (ICD-10, 3-merkkitaso): KUOLLEITA YHTEENSÄ (A00-Y89), TAUTEIHIN KUOLLEITA (A00-R99 pois lukien R999), I TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA (A00-B99), A00 Kolera, ..., Y89 Muiden ulkoisten syiden myöhäisvaikutukset (1725)
  2. Ikä: Ikäluokat yhteensä, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. Vuosi: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2016 (19)
  4. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 6. 006 -- Tapaturmiin tai väkivaltaan kuolleet peruskuolemansyyn (122-luokkainen luokitus), iän ja sukupuolen mukaan, päihtyneet erikseen 1998-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1087885 Päivitetty: 29.12.2017

  1. Tapaturmat ja väkivalta (122-luokkainen luokitus): 001-122 KUOLLEITA YHTEENSÄ (V01-Y89), 001-072, 121-122 TAPATURMAT YHTEENSÄ (V01-X59, Y85-Y86), 001-012 Kuljetustapaturmat (V01-V99), 001 Jalankulkijan vahingoittuminen kuljetustapaturmassa (V01-V09), ..., 122 Muiden ulkoisten syiden myöhäisvaikutukset (Y86, Y899) (141)
  2. Ikä: Ikäluokat yhteensä, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. Vuosi: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2016 (19)
  4. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Päihtyneisyys: Kaikki tapaturmiin tai väkivaltaan kuolleet, Päihtyneenä tapaturmiin tai väkivaltaan kuolleet (pl. myrkytykset), (2)


 7. 007 -- Alkoholiperäisiin syihin kuolleet peruskuolemansyyn, iän ja sukupuolen mukaan 2005-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 29848 Päivitetty: 29.12.2017

  1. Alkoholisyyt: Alkoholisyyt yhteensä, Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät (F10), Alkoholin aiheuttamat hermoston rappeutumissairaudet (G312), Alkoholiepilepsia (G4051), ..., Tapaturmainen alkoholimyrkytys (X45) (14)
  2. Ikä: Ikäluokat yhteensä, - 14, 15 - 19, 20 - 24, ..., 95 - (19)
  3. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  4. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 8. 008 -- Itsemurhat iän ja sukupuolen mukaan 1921-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 24771 Päivitetty: 29.12.2017

  1. Ikä: Ikäluokat yhteensä, - 14, 15 - 19, 20 - 24, ..., 85 - (17)
  2. Vuosi: 1921, 1922, 1923, 1924, ..., 2016 (96)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 9. 009 -- Kuolleena syntyneet ja alle vuoden iässä kuolleet peruskuolemansyyn (ICD-10, 3-merkkitaso) mukaan 1998-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 114476 Päivitetty: 29.12.2017

  1. Peruskuolemansyy (ICD-10, 3-merkkitaso): KUOLLEITA YHTEENSÄ (A00-Y89), TAUTEIHIN KUOLLEITA (A00-R99 pois lukien R999), I TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA (A00-B99), A04 Muut bakteeriperäiset suolistoinfektiot, ..., Y84 Muu lääketieteellinen toimenpide, joka on aiheuttanut potilaassa epänormaalin reaktion tai myöhemmän komplikaation ilman että toimenpiteen aikana mainittiin vahingosta (282)
  2. Vuosi: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2016 (19)
  3. Lapsen ikä: Kuolleena syntyneet, Alle vuoden iässä kuolleet, 0 - 6 vrk, 7 - 27 vrk, 28 vrk - 11 kk (5)


 10. 010 -- Ruumiinavaukset ja muut kuolemansyyn selvittämistavat vainajan iän mukaan 1975-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11905 Päivitetty: 29.12.2017

  1. Kuolemansyyn selvittämistapa: Yhteensä, Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus, Lääketieteellinen ruumiinavaus, Muu tutkimus, ..., Ei kuolintodistusta (7)
  2. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016 (42)
  3. Ikä: Ikäluokat yhteensä, 0 - 64, 65 - 74, 75 -, (4)