1. 11b7 -- Teollisuuden tuotanto tuotenimikkeittäin, 2015-2018

    Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1979105 Päivitetty: 5.7.2019

    1. PRODCOM: 0610100000 [2018-] (t) Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa'at, 0610103010 [-2017] (t) Raakaöljy (maaperässä esiintyvä, erilaisista hiilivedyistä koostuva kivennäisöljy, myös esim. öljyliuskeesta ja tervahiekasta saatava öljy), 0610105010 [-2017] (t) Maakaasukondensaatit (nestem. luonnonkaasut, NGL), maakaasun osat, nestemäisenä saadut (nestekaasu, luonnonbensiini, kaasuöljy) kaasun tuot. ja käs. laitoksista, 0610200000 [2018-] (t) Bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka, ..., 7420190010 [-2017] (kg) Valotetut ja kehitetyt valokuvauslevyt ja filmit (pois lukien offsetpainatusta ja -monistusta varten) (4279)
    2. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
    3. Tiedot: Myydyn tuotannon arvo (1000 euroa), Myydyn tuotannon määrä, Kokonaistuotannon määrä, (3)