1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat kumulatiivisesti neljänneksittäin vuodesta 2014 alkaen

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 14569 Päivitetty: 22.6.2017

  1. Arvo: Korkotuotot, Korkokulut, RAHOITUSKATE, (Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa), ..., KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO (34)
  2. Neljännes: 2017Q1, 2016Q4, 2016Q3, 2016Q2, ..., 2014Q1 (13)


 2. Sijoituspalveluyritysten taseet neljänneksittäin vuodesta 2014 alkaen

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 15447 Päivitetty: 22.6.2017

  1. Arvo: VASTAAVAA, Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset, Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat, Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, ..., OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ (45)
  2. Neljännes: 2017Q1, 2016Q4, 2016Q3, 2016Q2, ..., 2014Q1 (13)


 3. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat kumulatiivisesti neljänneksittäin vuodesta 2005 alkaen

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 8485 Päivitetty: 3.4.2014

  1. Tuloslaskelman erä: Palkkiotuotot, Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot, Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista, Korkotuotot, ..., TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) (22)
  2. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2013 (9)
  3. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 1.-2. vuosineljännes, 1.-3. vuosineljännes, 1.-4. vuosineljännes, (4)
  4. Tiedot: tuhatta euroa, (1)


 4. Sijoituspalveluyritysten taseet neljänneksittäin vuodesta 2005 alkaen

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 14123 Päivitetty: 3.4.2014

  1. Tase-erä: VASTAAVAA, Käteiset varat, Saamiset luottolaitoksilta, Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, ..., Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset (39)
  2. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2013 (9)
  3. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, (4)
  4. Tiedot: tuhatta euroa, (1)


 5. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat kumulatiivisesti neljänneksittäin vuosilta 1999-2004

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 7920 Päivitetty: 1.6.2007

  1. Tuloslaskelman erä: Palkkiotuotot, Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot, Arvopaperikaupan nettotuotot, Valuuttatoiminnan nettotuotot, ..., TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) (33)
  2. Vuosi: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2004 (6)
  3. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 1.-2. vuosineljännes, 1.-3. vuosineljännes, 1.-4. vuosineljännes, (4)


 6. Sijoituspalveluyritysten taseet vuosineljännesten lopussa vuosilta 1999-2004

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 10849 Päivitetty: 1.6.2007

  1. Tase-erä: VASTAAVAA, Käteiset varat, Saamiset luottolaitoksilta ja keskuspankeilta, Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä, ..., VASTATTAVAA YHTEENSÄ (50)
  2. Vuosi: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2004 (6)
  3. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, (4)